Przez całą sesję, na bieżąco, masz do dyspozycji nasze analizy futures na WIG20 oraz analizy indeksów DAX i S&P 500. Dzięki nim cały czas wiesz jak grać!
Paweł Danielewicz - specjalista od nowatorskich technik Fibonacciego, autor książki „Geometria Fibonacciego - Praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych” oraz Analityk Santander Biuro Maklerskie przygotowuje, specjalnie z myślą o inwestorach na rynku terminowym, materiały analityczne dotyczące bieżących wydarzeń na rynku.

 

Szczegóły

Godz. 08:15 – Przygotuj strategię gry (Analiza futures na WIG20 przed otwarciem)

Nasi specjaliści od analizy technicznej codziennie przed otwarciem sesji opisują sugerowaną strategię gry oraz najważniejsze punkty zwrotne na kontrakcie terminowym. Poznaj wizję doświadczonych profesjonalistów bazujących na najnowszych osiągnięciach analizy technicznej.

 

Godz. 09:30 – Sprawdź, co się dzieje na rynku (Analiza futures na WIG20 intraday)

Dzięki pierwszej analizie intraday, zaraz po rozpoczęciu notowań, możesz sprawdzić, co dzieje się na rynku. Dowiedz się pierwszy, jaki wpływ będą miały najważniejsze wydarzenia początku dnia na działania inwestorów.

 

Godz. 10:30 – Zweryfikuj strategię gry (Analiza futures na WIG20 intraday)

W kolejnej analizie intraday znajdziesz na bieżąco aktualizowane kluczowe poziomy wsparć/oporów na kontraktach terminowych oraz najświeższą porcję informacji z wydarzeń na rynku. Dzięki stałym doniesieniom z rynku zweryfikuj strategię gry.

 

Godz. 12:30 – Dowiedz się, co słychać na świecie (Analiza WIG20, DAX i S&P500)

Podążaj za głównymi indeksami. Codziennie około południa nasi analitycy przygotowują analizę indeksu WIG20 oraz głównych indeksów światowych. Sprawdź, jak mogą przełożyć się ruchy na indeksie bazowym na notowania futures na WIG20.

 

Godz. 15:30 – Zweryfikuj strategię przed zamknięciem (Analiza futures na WIG20 intraday)

Efektywne zamknięcia dnia jest nie mniej ważne niż jego otwarcie. Ostatnia w ciągu dnia analiza intraday jest najlepszym narzędziem do zweryfikowania strategii przed zamknięciem.

 

Komentarz wideo

Zobacz nasz materiał wideo pt. "Analiza futures: WIG20, DAX i S&P500". Znajdziesz w nim komentarz Pawła Danielewicza dotyczący wybranych indeksów.
 

Dodatkowe korzyści

Aktualne analizy przed otwarciem publikowane są w serwisie Inwestor online natychmiast po ich wydaniu oraz z dwugodzinnym opóźnieniem na stronach ogólnodostępnych Santander Biuro Maklerskie.

Natomiast pozostałe analizy intraday oraz analiza głównych indeksów światowych dostępne są wyłącznie w ramach serwisu Inwestor online dla posiadaczy Rachunku Trader lub Rachunku Trader.

 

Jak skorzystać?

Aby móc korzystać z Komentarzy intraday na WIG20 wystarczy:

  • posiadać rachunek Trader lub rachunek TopTrader lub
  • posiadać rachunek dla pracowników instytucji finansowych lub
  • posiadać aktywną usługę ADG lub
  • posiadać Rachunek inwestycyjny VIP lub
  • złożyć nową (po 1 stycznia 2014 r.) dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów (dostęp będzie możliwy do końca danego kwartału, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji rozszerzającej) lub
  • wykonać średniomiesięczny obrót w ostatnim kwartale kalendarzowym na polskim rynku kasowym na poziomie 200 tys. PLN lub
  • wykonać w ostatnim kwartale kalendarzowym obrót na rynku terminowym na poziomie co najmniej: 20 sztuk kontraktów indeksowych lub 20 sztuk kontraktów na stopy procentowe lub na obligacje lub 100 sztuk kontraktów akcyjnych lub 1000 sztuk kontraktów walutowych lub 100 sztuk opcji
 
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex