Przez całą sesję masz do dyspozycji nasze analizy futures na WIG20 oraz analizy indeksów DAX i S&P 500. Dzięki nim wiesz, jak grać!

Paweł Danielewicz to specjalista od nowatorskich technik Fibonacciego, autor książki „Geometria Fibonacciego - Praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych” oraz analityk Santander Biuro Maklerskie, który przygotowuje, specjalnie z myślą o inwestorach na rynku terminowym, materiały analityczne dotyczące bieżących wydarzeń na rynku.

Dowiedz się, co słychać na Świecie (Analiza WIG20, DAX i S&P500)

Poprawnie wyznaczone strefy cenowe Fibonacciego są zazwyczaj respektowane przez płynne rynki. Dotyczy to także indeksów giełdowych. W komentarzach wideo są codziennie aktualizowane kluczowe obszary cenowe dla indeksów: WIG20, DAX i S&P500. Dzięki tym informacjom można szybko zorientować się, z jaką aktualnie tendencją rynkową mamy do czynienia i co może oznaczać przełamanie ważnej strefy wsparcia/oporu Fibonacciego.

Materiały wideo dostępne są na naszym kanale w serwisie You Tube.

 

 

 

Analiza futures - komentarz wideo: WIG20, DAX i S&P500

 

 

 
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex