Chcesz poznać opinię naszych fachowców na temat prawdopodobnego przebiegu sesji? Chcesz znać czynniki, które mogą być katalizatorami zmian na warszawskiej giełdzie? Specjalnie dla Ciebie nasi analitycy przygotowują komentarz poranny.

 

Szczegóły

Nasi analitycy każdego dnia przed otwarciem rynku kasowego opisują wydarzenia, które ich zdaniem powinny mieć wpływ na nastroje na warszawskiej giełdzie. Dodatkowo, w swoich komentarzach wskazują istotne poziomy z punktu widzenia analizy technicznej. Prawdopodobny scenariusz wydarzeń na GPW przedstawiony przez naszych fachowców jest solidnym wsparciem dla inwestorów. Komentarz powstaje w oparciu o przebieg wydarzeń na poprzedniej sesji oraz innych światowych parkietach.

 

Opłaty i prowizje

Brak

 

Dodatkowe korzyści

Komentarz poranny dostępny jest w serwisie Inwestor online bez opóźnień, na stronach otwartych publikowana jest w dniu wydania o godzinie 10.00.

 

Jak skorzystać?

Aby móc korzystać z Komentarzy porannych do rynku kasowego wystarczy:

posiadać rachunek w Santander Biuro Maklerskie

 

Rachunek otworzysz

w jednej z naszych placówek.

Komentarz poranny
rynek kasowy

Dobre nastroje

Środowa sesja wprowadziła posiadaczy akcji w pozytywne nastroje, gdyż zarówno na krajowym parkiecie, jak i na głównych rynkach europejskich zagościły wyraźne wzrosty. Sesja w USA również przyniosła zwyżki indeksów, jednakże ich dzienna skala przez słabą końcówkę była mniej wyrazista. Czwartkowa sesja na GPW będzie startować w obliczu porannych wzrostów kontraktów na amerykańskie indeksy oraz neutralnych notowań głównych europejskich odpowiedników. Optymizm może zwiększać czwartkowa sesja w Azji, która przyniosła szerokie wzrosty głównych indeksów. Czwartek w europejskim kalendarium przyniesie decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego w sprawie stóp procentowych, które zapewne pozostaną na dotychczasowym pułapie, na co wskazują rynkowe oczekiwania. Uwaga inwestorów będzie skierowana na EBC, który podejmie decyzję w sprawie poziomu stóp procentowych, które najpewniej pozostaną bez zmian, przedstawi projekcje makroekonomiczne oraz najprawdopodobniej potwierdzi zakończenie programu skupu aktywów i odniesie się do dalszych losów normalizacji polityki pieniężnej.

Kacper Kędzior
Analityk Santander Biuro Maklerskie

 

Disclaimer

Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Santander Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Santander Biuro Maklerskie jest zabronione. Niniejszy dokument stanowi publikację handlową.

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex