Poznaj prognozy naszych analityków na temat wyników kwartalnych wybranych spółek.

Szczegóły

Przed sezonem wyników nasi analitycy prezentują swoje oczekiwania dotyczące rezultatów za ostatni kwartał, 1-3 tygodnie przed ich oficjalną datą publikacji.Opłaty i prowizje

BrakDodatkowe korzyści

Wiedza na temat potencjalnych pozytywnych/negatywnych niespodzianek stwarza szansę na dodatkowe zyski bądź uniknięcie strat w związku z reakcją rynku na publikowane wyniki spółek. Aktualne prognozy wyników kwartalnych dostępne są wyłącznie dla Klientów Santander Biuro Maklerskie w ramach serwisu Inwestor online.

 Jak skorzystać?

Aby móc korzystać z Prognoz do wyników kwartalnych wystarczy:

posiadać rachunek w Santander Biuro Maklerskie

 

Rachunek otworzysz

w jednej z naszych placówek.

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex