Rynek kapitałowy to nie tylko akcje, dlatego cyklicznie - raz w tygodniu analitycy Santander Biuro Maklerskie przygotowują analizę techniczną najpopularniejszych surowców (złota, srebra, ropy naftowej) w perspektywie długoterminowej.

 

Szczegóły

Podstawą inwestowania długoterminowego jest cykliczna analiza instrumentów. Publikowany co tydzień Raport surowcowy skupia się na omówieniu pod kątem technicznym trzech najpopularniejszych surowców – złota, ropy naftowej i srebra. To jednak nie wszystko! W raporcie prezentowany jest także instrument (ETF), za pośrednictwem którego można inwestować w dany surowiec wraz z rekomendowaną strategią inwestycyjną.

 

Dostępność

Raport surowcowy publikowany jest w serwisie Inwestor online. Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem Raportu w danym dniu dostępne są na naszej ogólnodostępnej stronie niezwłocznie po publikacji, natomiast pełna wersja materiału udostępniana jest na stronie otwartej po 7 dniach kalendarzowych od publikacji.

 

Jak skorzystać?

Aby móc korzystać z opracowania Raport surowcowy wystarczy:

  1. posiadać rachunek w Santander Biuro Maklerskie
  2. zalogować się do serwisu Inwestor online
  3. wybrać zakładkę Serwis informacyjny

 

Rachunek otworzysz

w jednej z naszych placówek.

Materiał dostępny bez dodatkowych opłat

Aby zobaczyć ostatnio wydane opracowania kliknij tutaj.

 


Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex