W Strefie Premium możesz brać udział w specjalistycznych czatach z naszym analitykiem i zadawać pytania dotyczące aktualnej sytuacji na rynku terminowym.

Atuty

  • Wygodnie i interaktywnie z analitykiem – nie ruszając się z domu możesz brać udział w ekskluzywnych spotkaniach online z naszym analitykiem i zadawać pytania dotyczące aktualnej sytuacji na rynku terminowym.
  • Tylko dla aktywnych inwestorów – Trader czaty są dostępne w serwisie transakcyjnym Inwestor online w Strefie Premium dla aktywnych klientów.


Jak skorzystać?

Aby korzystać z Trader czatów wystarczy:

  • posiadać rachunek Trader lub rachunek TopTrader lub
  • posiadać rachunek dla pracowników instytucji finansowych lub
  • posiadać aktywną usługę ADG lub
  • posiadać Rachunek inwestycyjny VIP lub
  • złożyć nową (po 1 stycznia 2014 r.) dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów (dostęp będzie możliwy do końca danego kwartału, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji rozszerzającej) lub
  • wykonać średniomiesięczny obrót w ostatnim kwartale kalendarzowym na polskim rynku kasowym na poziomie 200 tys. PLN lub
  • wykonać w ostatnim kwartale kalendarzowym obrót na rynku terminowym na poziomie co najmniej: 20 sztuk kontraktów indeksowych lub 20 sztuk kontraktów na stopy procentowe lub na obligacje lub 100 sztuk kontraktów akcyjnych lub 1000 sztuk kontraktów walutowych lub 100 sztuk opcji
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex