Analiza techniczna

Natura rynków finansowych od początków swego istnienia przyciąga ogromną liczbę spekulantów, których nadrzędnym celem jest odniesienie sukcesu inwestycyjnego przez pomnażanie zainwestowanych kapitałów. Przez lata analitycy rynków i inwestorzy giełdowi usiłowali nadać zjawiskom rynkowym pewne cechy mierzalne, by zminimalizować element przypadkowości i niepewności w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W konsekwencji, wypracowano wiele metod studiowania rynków, które usiłują wytłumaczyć i zmierzyć ich fluktuacje, oraz służyć wsparciem analitycznym. Wśród tych metod analiza techniczna zajmuje od przeszło wieku czołową pozycję. Jako uniwersalny język rynku giełdowego analiza techniczna przyjęła się bardzo szybko również na młodym gruncie polskiej giełdy, a jej filozofia i narzędzia zakorzeniły się na trwałe pośród inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Menu zawartości opracowania

 • Wprowadzenie
 • Tworzenie i rodzaje wykresów cenowych
 • wykresy uwzględniające czynnik czasu
 • wykresy nie uwzględniające upływu czasu
 • pojęcia analizy trendu
 • podstawowe formacje cenowe
 • komputery i analiza techniczna
 • średnie ruchome
 • popularne wskaźniki analizy techincznej

Opracowano na podstawie

 • S. B. Achelis, Technical Analysis from A to Z, McGraw-Hill; 2nd edition, New York 2003.
 • R. W. Arms Jr., Volume Cycles in the Stock Market- Market Timing Through Equivolume Charting, Equis International Inc., Salt Lake City 1994.
 • T. S. Chande, S. Kroll, The New Technical Trader, Wiley & Sons Inc., New York 1994.
 • T. J. Dorsey, Point and Figure Charting - The Essential Application for Forecasting and Ttracking Market Prices, John Wiley & Sons Inc., New York 1995.
 • R. D. Edwards, J. Magee, Technical Analysis of Stock Trends, John Magee Inc., Boston 1998.
 • A. Elder, Trading for a living – Psychology, Trading Tactics, Money Management, John Wiley & Sons Inc,. Toronto 1999.
 • Z. Komar, Sztuka spekulacji, Wyd. PRET S.A., Warszawa 1993.
 • L. B. Mendelsohn, Trend forecasting with technical analysis, Marketplace Books, New York 2000.
 • B.J. Millard, Pokonać rynek: skuteczne inwestowanie na rynku akcji, Wyd. Liber, Warszawa 1999.
 • J. J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets – A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, New York Institute of Finance 1999.
 • S. Nison, Japanese Candlesticks Charting Techniques – a Contemporary Guide to the Ancient Investment Technique of the Far East, New York Institute of Finance, New York 1991.
 • S. Nison, Beyond Candlesticks – New Japanese Charting Techniques Revealed, John Wiley & Sons Inc., New York 1994.
 • E. Ostrowska, Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Słupsk 2000.
 • J. D. Schwager, Technical Analysis, John Wiley & Sons Inc., New York 1995.
 • V. Sperandeo, T. Sullivan Brown, Trader Vic – Metody Mistrza Wall Street, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • L. Stevens, Essential Technical Analysis – Tools and Techniques to Spot market Trends, John Wiley & Sons Inc., New York 2002.
 • W. Tarczyński, Rynki kapitałowe – metody ilościowe wol.1, Agencja wydawniczo – poligraficzna “PLACET”, wydanie II, Warszawa 2001.
 • M. C. Thomsett, Mastering fundamental analysis: how to spot trends and pick winning stocks using fundamental analysis, Dearborn Financial Publishing Inc., Chicago 1998.
 • Ch. Vintcent, Spekulacja i inwestowanie długoterminowe: zwycięskie strategie osiągania zysku z transakcji i wzrostu kapitału, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2000.
 • G. Zalewski, Kontrakty terminowe w praktyce, WIG – Press, Warszawa 2006.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex