Praktyczne zastosowanie metod Fibonacciego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w praktycznym szkoleniu, podczas którego zaprezentowana zostanie metodologia wyznaczania kluczowych stref cenowych Fibonacciego (wsparć/oporów). Szkolenie, zorganizowane przez GPW, zostanie poprowadzone przez naszego analityka Pawła Danielewicza – autora książki „Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie”. Na przykładzie kontraktów i spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w pewnym uproszczeniu i w praktyczny sposób zademonstrowana zostanie krok po kroku cała procedura. Szkolenie będzie poprowadzone w sposób przyjazny, dostępny również dla mniej doświadczonych inwestorów.

UWAGA! Szkolenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona.
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Analiza ruchów korekcyjnych, czyli jak poprawnie wyznaczać i analizować formacje ABCD i XABCD (przykłady praktyczne).
 • Technika grupowania zniesień Fibonacciego – kluczowy etap wzmacniania węzłów cenowych wygenerowanych na bazie opisu formacji ABCD i XABCD.
 • Hierarchizacja stref Fibonacciego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cenowych skonstruowanych na bazie symetrii. Bardzo istotny wątek, w którym szczegółowo omówię najsilniejsze z możliwych formacje harmoniczne ABCD i XABCD.
 • Łączenie technik Fibonacciego z klasyczną analizą techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem techniki Median Line.
 • Prezentacja nowatorskiej techniki budowania stref cenowych Fibonacciego z wykorzystaniem grupowania zniesień i metody APP.
 • Omówienie przykładu bardzo prostej strategii transakcyjnej wykorzystującej dwie, ściśle określone i zdefiniowane strefy Fibonacciego.

Szkolenia odbędą się w następujących miastach:

 • Warszawa – 10 lutego 2015 r. – GPW Sala Notowań

  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem – 170 inwestorów uważnie śledziło wykłady naszych ekspertów.   
 • Katowice – 18 marca 2015 r.– hotel Qubus
 • Wrocław – 25 marca 2015 r. – hotel Radisson Blu

Książka „Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie” autorstwa naszego analityka Pawła Danielewicza, stanowi kontynuację i rozszerzenie pierwszego wydania z 2006 r., które cieszyło się ogromnym uznaniem i popularnością wśród inwestorów. Nowe wydanie to jeszcze ciekawsza pozycja, która w sposób zdecydowanie pełniejszy i bardziej wnikliwy prezentuje wiodący nurt analizy technicznej, jakim niewątpliwe pozostają od kilku lat techniki Fibonacciego.

W „Geometrii Fibonacciego. Nowe ujęcie” szczegółowo zaprezentowana została metodologia wyznaczania kluczowych stref cenowych Fibonacciego (wsparć/oporów). Przewodnim tematem najnowszej książki jest łączenie technik Fibonacciego z klasyczną analizą techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem techniki Median Line. Na uwagę zasługuje również pionierski i unikatowy wątek obrazujący zastosowanie węzłów Fibonacciego w konkretnych strategiach rynkowych. W „Geometrii Fibonacciego. Nowe ujęcie” autor zaprezentował dwie konkretne strategie.

Pozycja zasługuje na polecenie zarówno z uwagi na niezwykle wysoki poziom merytoryczny, jak i na praktyczny charakter.


ZASTRZEŻENIA PRAWNE

DM BZ WBK informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o ryzyku dostępne są na www.dmbzwbk.pl
Prezentowane na szkoleniu materiały oraz opinie stanowią wyłącznie poglądy jego autora. Poglądów i opinii autora nie należy utożsamiać z poglądami i opiniami Domu Maklerskiego BZ WBK. Informacje przekazywane przez autora nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego lub rekomendacji.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex