Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z końcem 2017 roku Santander Biuro Maklerskie zaprzestało świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2018 r. zlecenia i dyspozycje dot. posiadanych przez Państwa jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabytych za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie mogą być przez Państwa złożone:

1. W przypadku Funduszy Santander TFI S.A. - za pośrednictwem dystrybutora Santander Bank Polska S.A.

  • poprzez platformę Santander internet – w przypadku posiadania usługi bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska S.A. lub
  • osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A.


2. W przypadku Funduszy Inwestycyjnych NN:
  • w siedzibie NN Investment Partners TFI S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (IV p.)
  • za pośrednictwem dystrybutora Moventum sp. z o.o., poprzez platformę internetową tj.:
    - za pośrednictwem serwisu transakcyjnego NN TFI24 (www.nntfi24.pl) - w przypadku, posiadania indywidualnego Numeru Uczestnika, do którego nie wskazano Pełnomocników,
    - za pośrednictwem serwisu internetowego eFund.pl (www.efund.pl) - w przypadku, posiadania indywidualnego Numeru Uczestnika, do którego wskazano Pełnomocników, gdy posiadany Numer Uczestnika prowadzony jest jako tzw. Wspólny Rejestr Małżeński (WRM) oraz gdy Uczestnikiem jest firma.
Złożenie zlecenia/dyspozycji będzie możliwe po okazaniu dowodu osobistego, podaniu Numeru Uczestnika i złożeniu właściwego Oświadczenia dostępnego w siedzibie NN Investment Partners TFI S.A.

3. W odniesieniu do pozostałych funduszy - za pośrednictwem dystrybutorów obsługujących poszczególne fundusze. Informacje o dystrybutorach dostępne są na niżej wskazanych stronach internetowych:
  Zlecenia składane u dystrybutorów opisanych w pkt 1-3 powyżej realizowane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego dystrybutora, na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami w placówce prowadzącej Państwa rachunek inwestycyjny (lista placówek wraz z telefonami i godzinami otwarcia znajduje się na stronie bm.santander.pl) lub z Contact Center Santander Biuro Maklerskie pod numerem 61 856 44 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex