IKE - Indywidualne konto emerytalne

Do końca 2019 r. możesz wykorzystać tegoroczny limit na IKE (14 295 zł) i zadbać o swoją przyszłość. Nie zwlekaj – otwórz rachunek IKE w Santander Biuro Maklerskie i inwestuj bez podatku od zysków kapitałowych.

 

Główne atuty rachunku IKE
Rachunek IKE pozwala na oszczędzanie dodatkowych środków finansowych na przyszłą emeryturę w ramach tzw. „trzeciego filaru”. Proces oszczędzana jest wyjątkowo elastyczny, ponieważ sam decydujesz, kiedy i ile zainwestować, nie musisz przy tym dokonywać regularnych wpłat. Należy jedynie pamiętać, że roczna kwota inwestycji nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W 2019 r. limit ten wynosi
14 295 zł.


Warto podkreślić, iż zyski osiągnięte w ramach rachunku IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, o ile zgromadzone środki nie zostaną wycofane przed osiągnięciem wieku 60 lat, lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat. To zwolnienie ma zastosowanie po spełnieniu dodatkowych warunków:

 • dokonywania jakichkolwiek wpłat na IKE w co najmniej 5-ciu dowolnych latach kalendarzowych przed złożeniem dyspozycji wypłaty albo
 • dokonania przynajmniej połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty
 • gdy oszczędności gromadzone są na nie więcej niż jednym IKE (chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują taką możliwość).
 

Poznaj najważniejsze korzyści rachunku IKE w Santander Biuro Maklerskie

 • 0 zł za prowadzenie rachunku IKE dla klientów, którzy posiadają już rachunek maklerski w Santander Biuro Maklerskie, np. Rachunek Standard, Rachunek VIP.
 • Kontrola własnych środków - sam decydujesz jak inwestować swoje środki przeznaczone na emeryturę. Na IKE w Santander Biuro Maklerskie możesz inwestować środki pieniężne w zdematerializowane papiery wartościowe (np. akcje i obligacje) z wyłączeniem instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych i opcji).
 • Wygoda – dostęp do rachunku IKE za pośrednictwem serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile daje możliwość pełnej kontroli realizowanych inwestycji oraz bieżącą kontrolę stanu rachunku.

Dodatkowe atuty

 • Profesjonalne wsparcie ekspertów – masz możliwość bezpłatnego korzystania z szerokiej palety opracowań analitycznych, komentarzy, biuletynów i rekomendacji przygotowywanych przez cenionych na rynku analityków Santander Biuro Maklerskie.
 • Bezpłatne rekomendacje w Drogowskazie Inwestycyjnym – możesz korzystać z odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela w ramach usługi Drogowskaz inwestycyjny, po wypełnieniu ankiety (oceny odpowiedniości). Rekomendacje te uwzględnią Twoją wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji, sytuację finansową oraz preferencje w zakresie oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka.

Przydatne informacje

 • Możliwość przeniesienia rachunku IKE z innej instytucji finansowej oraz środków z Pracowniczego Programu Emerytalnego na rachunek IKE w Santander Biuro Maklerskie.
 • Finansowe zabezpieczenie najbliższych – masz możliwość wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w przypadku śmierci właściciela IKE. W takiej sytuacji środki, co do zasady, nie wchodzą do masy spadkowej, a przy wypłacie osobom uprawnionym nie jest naliczany podatek od zysków kapitałowych. Jeśli osoby uprawnione do otrzymania środków nie zostaną wskazane, środki zgromadzone na IKE wejdą do spadku.
 • Przydatne linki
  Inwestowanie online
  Korzystaj z wiedzy ekspertów Santander Biuro Maklerskie
  Zdobywaj wiedzę – weź udział w szkoleniu
  Taryfa Opłat i Prowizji
 • Informujemy, iż Santander Biuro Maklerskie nie jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego. Inwestor jest zobowiązany do samodzielnego dokonania analizy właściwych przepisów podatkowych. W razie wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań do właściwego organu podatkowego lub podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE.
 2. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE.
 2. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE.
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem


W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek inwestycyjny i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex