Depozyty w papierach wartościowych - przykład

Depozyt na 1 szt. FW20Z1520 wynosi 3700 zł
Kurs KGHM wynosi 130 zł
Stopa uznania dla KGHM wynosi 80%

Jeśli zablokujesz np. 25 akcji KGHM, wówczas zamiast 3700 zł będziesz potrzebował tylko 1480 zł w gotówce na depozyt.
Jak to obliczyć?
Udział papierów wartościowych w depozycie może wynosić maksymalnie 60% jego wartości, czyli 3700 zł x 0,6 = 2220 zł.
Blokada dotyczy 25 szt. akcji KGHM o wartości 3250 zł. Santander Biuro Maklerskie nie przyjmuje w poczet depozytu całej wartości blokady, ale umniejsza ją umownie o 20%, aby chronić się przed obniżką kursu, więc mamy 3250 zł *0,8 = 2600 zł
Masz do dyspozycji 2600 zł na depozyty na rynku terminowym.
Jeśli zajmiesz pozycję w FW20Z1520, to na Twoim rachunku zablokujemy jedynie 1480 zł gotówki i 2220 zł w papierach.
Pozostałe 380 zł (2600 zł – 2220 zł) będziesz mógł wykorzystać pod kolejne zlecenia na rynku terminowym.

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex