Kontrakty terminowe i opcje

dla doświadczonych inwestorów, którzy chcą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach kursów. Inwestycje w derywaty, dzięki możliwości korzystania z dźwigni finansowej, dają szansę na znaczne zyski, ale są też związane ze znacznym ryzykiem. Dlatego warto korzystać z profesjonalnego wsparcia – zlecenia zaawansowane pomagają realizować zyski i ucinać straty, a regularne analizy futures i program AmiBroker pomagają podejmować słuszne decyzje inwestycyjne.

 

Limity opcji short
13 stycznia 2017 r. zostały wprowadzone limity ekspozycji dla wystawców opcji.
Szczegóły w zarządzeniu

 

Transakcje intraday
Santander Biuro Maklerskie Maklerski ma w ofercie transakcje intraday dla kontraktów na WIG20 z obniżoną wysokością depozytów zabezpieczających. Dodatkowo dla transakcji intraday mamy atrakcyjne warunki cenowe – 5 zł za kontrakt ! Transakcje intraday można realizować na dwóch seriach kontraktów na WIG20 – tych, które mają najkrótszy czas do wygaśnięcia. W dniu wygasania danej serii zostaje ona zastąpiona następną, drugą w kolejności pod względem terminu wygaśnięcia, serią.
Zobacz, jak działają transakcje intraday

 

Kontrakty na funta wracają na GPW
Od 21 listopada 2016 r. wróciły do obrotu kontrakty na funta brytyjskiego.

Dla tych kontraktów, jak i pozostałych kontraktów na waluty notowanych na GPW, czyli USD, EUR i CHF dostępne są zlecenia zaawansowane, które ułatwiają automatyczne zawieranie transakcji oraz zabezpieczanie kapitału. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów składania zleceń zaawansowanych pod linkiem.
 


Nowe kontrakty

19 września 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła na rynek nowe kontrakty terminowe oparte o spółki: Grupa Azoty, ING Bank Śląski, Ciech, mBank, Kruk. Po tym rozszerzeniu oferty, inwestorzy będą mieli do wyboru 33 kontrakty na akcje spółek notowane na GPW. Nowe kontrakty, jak i dotychczasowe na akcje ALR, ACP, CCC, CDR, CPS, ENA, ENG, EUR, GPW, JSW, KER, KGH, LTS, LBW, OPL, PEO, PGE, PKN i PKO, posiadają mnożnik 100 (na każdy kontrakt będzie przypadało 100 akcji).Pozostałe kontrakty na akcje (takich spółek jak BRS, GTC, MIL, PGN, PZU, SNS i TPE) posiadają mnożnik 1000


 

 

Najważniejsze korzyści

 • możliwość zarabiania na spadkach kursów;
 • niskie depozyty i prowizje dla transakcji intraday. Zobacz, jak działają transakcje intraday;
 • niski stosunek kosztów do wartości inwestycji dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej;
 • możliwość zabezpieczenia portfela – aktywa w papierach wartościowych znajdujące się w portfelu można zabezpieczyć przed spadkiem wartości dzięki strategiom opartym na derywatach;
 • skuteczniejsza realizacja – zlecenia zaawansowane, które można składać na wszystkie kontrakty notowane na GPW, są wygodne i oszczędzają czas – nie trzeba śledzić rynku na bieżąco, ponieważ zaplanowana strategia realizowana jest automatycznie. Ograniczenie wpływu emocji ułatwi podejmowanie decyzji w sposób racjonalny, a ustalony z góry limit ewentualnej straty pozwala automatyczne ograniczyć ryzyko. Natychmiastowa wysyłka zleceń do systemu GPW daje wysoką gwarancję realizacji w przypadku nagłych zmian kursów. Dostępne są trzy rodzaje zleceń zaawansowanych:
  • Zlecenie SSL – Step Stop Limit – znane jako Trailing Stop - to zlecenie ze stopem kroczącym,
  • Zlecenie ToC – Take or Cut – znane jako One Cancels The Other - dwa zlecenia warunkowe,
  • Zlecenie SToC – Speed Take or Cut – znane jako One Triggers The Other - trzy zlecenia warunkowe.
 • niskie prowizje dla day traderów – tylko 0,20 zł (kontrakty walutowe), 2 zł (kontrakty akcyjne) i 6 zł (kontrakty indeksowe) od transakcji zamykających pozycje w ramach tego samego dnia. Zobacz, jak to działa

Dodatkowe atuty

 • profesjonalne wsparcie analityczne:
 • oferta dla wytrawnych graczy:
  • bezwarunkowa możliwość zamknięcia pozycji – nawet w przypadku braku środków finansowych na opłacenie prowizji można zamknąć pozycję. Zobacz, jak to działa
  • pełna korelacja - dla wszystkich notowanych derywatów opartych na tym samym instrumencie bazowym – kontrakty, opcje, jednostki indeksowe – niższe wymagania depozytowe dopasowane do przyjętej strategii. Zobacz, jak to działa
  • depozyty w papierach wartościowych - Santander Biuro Maklerskie oferuje możliwość wykorzystania różnych aktywów w celu spełnienia wymagań finansowych związanych z depozytem dla Inwestorów na rynku terminowym. Umożliwiamy wniesienie części depozytu w papierach wartościowych. Jeśli posiadasz instrumenty finansowe znajdujące się na liście - w "Tabeli zabezpieczeń" dostępnej w serwisie Inwestor online, możesz zablokować je w Santander Biuro Maklerskie i od tego momentu depozyt wnoszony w gotówce będzie dużo niższy. Maksymalny udział papierów wartościowych w depozycie wynosi 60%. Co więcej... Pożytki z zablokowanych papierów (np. dywidendy) trafiają w całości na Twój rachunek, nie stracisz ich.
   Usługa depozyty w papierach wartościowych jest bezpłatna. Zobacz, jak to działa

 

Inwestycje w derywaty obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Inwestor powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o instrumentach finansowych oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument, które znajdziesz tu.

Przydatne informacje

 • Zlecenie SSL (Step Stop Limit) zwane również zleceniem Trailing Stop lub zleceniem ze stopem kroczącym pozwala korzystać z wybranej strategii: maksymalizacja zysku (stop chroni minimalny założony poziom zysku i przesuwa się w ślad za rynkiem w celu zwiększenia poziomu zysku); minimalizacja straty (strata nie będzie większa niż zaplanowana); otwarcie pozycji po maksymalnie korzystnym kursie przy zmianie trendu. Przeczytaj, jak działa zlecenie SSL [PDF]
 • Zlecenie ToC (Take or Cut), zwane również zleceniem OCO – One Cancels the Other lub zleceniem warunkowym pozwala realizować wybraną strategię: zabezpieczenie otwartej pozycji (stop chroni minimalny założony poziom zysku i przesuwa się w ślad za rynkiem w celu zwiększenia poziomu zysku); otwarcie pozycji w sytuacji dotarcia kursu do prognozowanych poziomów oporu (wsparcia) lub przebicia poziomów wsparcia (oporu). Przeczytaj, jak działa zlecenie ToC [PDF]
 • Zlecenie SToC (Speed Take or Cut), zwane również zleceniem OTO – One Triggers the Other lub zleceniem warunkowym pozwala korzystać z wybranej strategii: zabezpieczenie otwartej pozycji (zlecenie Take (take profit) pozwala zrealizować zysk, Cut (stop loss i stop limit) ograniczyć straty do akceptowanego poziomu ); otwarcie pozycji w sytuacji dotarcia kursu do prognozowanych poziomów oporu (wsparcia) lub przebicia poziomów wsparcia (oporu); otwarcie pozycji i szybka realizacja zysku wraz z ochroną kapitału. Przeczytaj, jak działa zlecenie SToC [PDF]
 • Zadaj pytanie na temat zlecen zaawansowanych
 • Zobacz, jak posługiwać się zleceniami zaawansowanymi w serwisie Inwestor online
 • Taryfa Opłat i Prowizji

Sprawdź kogo dotyczy rozporządzenie EMIR
12 lutego 2014 r. obowiązkowe, dla wybranych podmiotów gospodarczych, stanie się raportowanie transakcji zawartych na rynku terminowym.


Zmiana metodologii wyliczania depozytów
Od 27 kwietnia 2015 r. Santander Biuro Maklerskie wprowadził zmiany w sposobie obliczania depozytów zabezpieczających dla instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie.
Dotychczasowo funkcjonująca metodologia MPKR (czyli Model Portfelowej Kalkulacji Ryzyka) został zastąpiony modelem SPAN (The Standard Portfolio Analysis of Risk). Santander Biuro Maklerskie informuje, że depozyty wyliczone według MPKR i SPAN mogą znacząco różnić się od siebie, skutkując zmniejszeniem lub zwiększeniem wymagań depozytowych dla poszczególnych inwestorów. Inwestorzy mogą samodzielnie obliczyć depozyt w SPAN korzystając z kalkulatora udostępnionego przez KDPW CCP pod adresem.
Do najważniejszym zmian w stosunku do metodologii MPKR, można zaliczyć uwzględnienie dodatkowego ryzyka spreadu wewnątrz klasy przy wyliczaniu wymaganego zabezpieczenia dla pozycji skorelowanych. Efektem tego jest brak możliwości zupełnego skompensowania ryzyka w przypadku jednakowej ceny różnych serii instrumentów pochodnych opartych na tym samym instrumencie bazowym.
SPAN jest modelem zaprojektowanym i wdrożonym przez Chicago Mercantile Exchange (CME). Aktualnie jest wykorzystywany przez ok. 50 giełd, izb rozliczeniowych, między innymi KDPW CCP, usługowych biur obliczeniowych i regulatorów rynków na całym świecie.
Metodologia SPAN zapewnia dokładniejsze pokrycie ryzyka i większą precyzję pomiaru niż metodologia stosowana do tej pory. Jednym z głównych powodów wprowadzenia nowej metodologii jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu derywatami w Polsce. Zmiana jest obligatoryjna na rynku w Polsce, a graniczna data wdrożenia zmiany została określona przez KDPW CCP na 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji o metodologii można znaleźć pod adresem.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską w zakresie derywatów.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską w zakresie derywatów.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską w zakresie derywatów.
 3. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem


W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską w zakresie derywatów (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Szybszy proces
dla klientów Santander Bank Polska S.A.

                                         
 1. Wypełnij formularz.
 2. Zadzwoń pod numer 801 36 46 36 lub
  61 856 4444 i potwierdź z pracownikiem dane podane w formularzu.
 3. Podpisz umowę w oddziale i ciesz się nieograniczonym dostępem do swojego nowego rachunku maklerskiego!
lub
 1. Zadzwoń pod numer 801 36 46 36 lub
  61 856 4444
 2. Podaj pracownikowi dane niezbędne do zawarcia umowy maklerskiej.
 3. Podpisz umowę w oddziale i ciesz się nieograniczonym dostępem do swojego nowego rachunku maklerskiego!

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex