Pełna korelacja

Santander Biuro Maklerskie oblicza wymagania depozytowe i korelację z wykorzystaniem metodologii SPAN
(The Standard Portfolio Analysis of Risk). Inwestorzy mogą samodzielnie obliczyć depozyt w SPAN korzystając z kalkulatora udostępnionego przez KDPW CCP pod adresem.

Poniżej przykład dla pary skorelowanej:

jedna długa pozycja w FW20U1520 i jedna krótka pozycja w FW20M1520
na serii U (wrześniowej) grasz na zwyżkę, na serii M (czerwcowej) na zniżkę

jaki depozyt trzeba wnieść na taki portfel?

osobno na serię U depozyt wynosi 3669 zł, a na serię M 3703 zł
łącznie na taki portfel depozyt wynosi tylko 1452 zł

(dane liczbowe w oparciu o kursy i parametry ryzyka z dnia 4 maja 2015 r.)

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex