Przykład: zwrot prowizji

Przykład: zwrot prowizji
Załóżmy, że na rachunku masz otwarte pozycje długie na kontrakt indeksowy FW20H12 w ilości 20 sztuk. Zostały otwarte poprzedniego dnia. Dzisiaj postanowiłeś je zamknąć zleceniem sprzedaży:

S 20szt FW20H12 po 2380 pkt – zapłacona prowizja to 20 szt. x 9 zł = 180 zł

Kilka godzin później postanowiłeś ponownie zająć długą pozycję na rynku i wystawiłeś zlecenia kupna:

K 20szt FW20H12 po 2360 pkt – zapłacona prowizja to 20 szt. x 9 zł = 180 zł

Po zakończeniu sesji Santander Biuro Maklerskie analizuje wszystkie Twoje transakcje w ciągu dnia i dla wszystkich tych, które są transakcjami odwrotnymi w ramach tej samej sesji, tzw. transakcje Day Trading, zwraca część pobranej prowizji, a więc:

zlecenie kupna było taką właśnie transakcją (20szt x 9zł) – (20szt x 6zł) = 60 zł.
Kwota 60 zł zostanie zwrócona na Twój rachunek po rozliczeniu sesji z danego dnia.

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex