Transakcje intraday

Dedykowane strategiom jednosesyjnym, ale nie tylko …
 

 

Cechy:

 • Obniżony depozyt i prowizja 5 zł za kontrakt zobacz
 • Efektywniejsze wykorzystanie kapitału, czyli dźwignia finansowa zobacz
 • Możliwość osiągnięcia zysku przy minimalnej zmienności zobacz
 • Depozyty w papierach wartościowych zobacz
 • Możliwość realizacji strategii dłuższych niż jednosesyjne – czyli czy muszę zamykać pozycje tego samego dnia? zobacz
 • Jak uruchomić transakcje intraday? zobacz
 

Dla transakcji intraday prowizja wynosi 5 zł za kontrakt na WIG20 przy zleceniach realizowanych przez klienta.
Transakcje intraday można realizować na dwóch seriach kontraktów na WIG20, tych które mają najkrótszy czas do wygaśnięcia. W dniu wygasania danej serii zostaje ona zastąpiona następną, drugą w kolejności pod względem terminu wygaśnięcia serią.
Transakcje intraday mają niemal dwukrotnie obniżone wymagania depozytowe w stosunku do standardowych transakcji. Niższy depozyt wynika z tego, że inwestor nie wystawia się na ryzyko związane z utrzymywaniem pozycji przez noc, ale wykorzystuje transakcje intraday do realizacji strategii jednosesyjnych.

Przykład nr 1:

Stawka depozytu intraday dla kontraktu WIG20 wynosi 4%, natomiast depozyt standardowy 7,4%. Kurs kontraktu FW20M1520 na zamknięciu wyniósł 2502 pkt, mnożnik 20 zł. (dane hipotetyczne, w celach poglądowych)
Depozyt standardowy wyniesie:
2502 pkt x 20 zł = 50.040,00 zł (wartość kontraktu) x 7,4% = 3702,96 zł
Depozyt intraday wyniesie:
2502 pkt x 20 zł = 50.040,00 PLN (wartość kontraktu) x 4,0% = 2001,60 zł
Poziom depozytu intraday jest zgodny z parametrami podawanymi przez KDPW.

Przykład 2

Środki pieniężne klienta – 20 000 zł
Kurs kontraktu na WIG20 (mnożnik 20 zł) – 2500 punktów
Depozyt zabezpieczający standardowy wynosi 3700 zł (poziom depozytu 7,4%, a więc 2500 pkt*20 zł*7,4%)
Depozyt zabezpieczający intraday wynosi 2000 zł (poziom depozytu 4%, a więc 2500 pkt*20 zł*4%)
Inwestor zamierza otworzyć 5 pozycji.

 • przy depozycie standardowym inwestor musi zablokować 18 500 zł
 • przy depozycie intraday inwestor musi zablokować jedynie 10 000zł

Wniosek:

Dzięki transakcjom intraday inwestor wniósł depozyt o 8500 zł niższy w porównaniu do depozytu standardowego.

 

Dźwignia finansowa to narzędzie, które pozwala efektywniej wykorzystać posiadany kapitał. Teraz dzięki transakcjom intraday inwestorzy mogą jeszcze taniej nabywać aktywa na rynku. Dzięki zastosowaniu mechanizmu dźwigni finansowej inwestor może zawierać transakcje o wartości nominalnej znacznie przekraczającej depozyt zabezpieczający. W związku z tym nawet niewielkie wahania kursów mogą doprowadzić do uzyskania ponadprzeciętnych zysków albo ponadprzeciętnych strat znacznie przewyższających wartość wniesionego depozytu.

Przykład 3

Inwestor otwiera pozycje przy założeniach opisanych w Przykładzie 2 i zamyka pozycje z 10 punktowym zyskiem.
Inwestor uzyskuje wyniki znacznie różniące się od siebie, jeśli policzy zwrot na kapitale.

 • przy depozycie standardowym
  Kapitał zaangażowany w transakcję:
  5 szt*3700zł (depozyt) +5szt *9zł (prowizja za otwarcie) = 18 545 zł
  Wynik na transakcji:
  5szt*10pkt*20 – (5szt*9 zł +5szt*6zł) (prowizja za otwarcie + prowizja daytrading) = 925 zł, czyli ok. 5% zaangażowanego kapitału
 • przy depozycie intraday
  Kapitał zaangażowany w transakcję:
  5 szt*2000zł (depozyt) +5szt*5zł (prowizja za otwarcie) = 10 025 zł
  Wynik na transakcji:
  5szt*10pkt*20 – (5szt*5 zł +5szt*5zł) (prowizja za otwarcie i zamknięcie dla portfeli intraday) = 950 zł, czyli ok. 9,5% zaangażowanego kapitału

Wniosek:

W przypadku depozytu intraday rezultat jest znacznie lepszy. Należy pamiętać, że ta zasada działa także w przypadku zamykania pozycji ze stratą. Procent utraconego kapitału w transakcji intraday będzie wyższy niż w transakcji standardowej.

 

Zmiana kursu o jeden punkt w kierunku oczekiwanym przez Inwestora może przynieść zysk dzięki niskim prowizjom dla transakcji intraday.

Przykład 4

Inwestor otwiera jedną pozycję przy założeniach opisanych w Przykładzie 2 i zamyka ją z 1-punktowym zyskiem.

 • przy depozycie standardowym
  Kapitał zaangażowany w transakcję:
  1 szt*3700zł (depozyt) +1szt *9zł (prowizja za otwarcie) = 3709 zł
  Wynik na transakcji:
  1szt*1pkt*20 – (1 szt*9 zł +1 szt*6zł) (prowizja za otwarcie + prowizja daytrading) = 5 zł zysku
 • przy depozycie intraday
  Kapitał zaangażowany w transakcję:
  1 szt*2000zł (depozyt) +1szt*5zł (prowizja za otwarcie) = 2005 zł
  Wynik na transakcji:
  1szt*1pkt*20 (różnica kursowa) – (1szt*5 zł +1szt*5zł) (prowizja za otwarcie i zamknięcie dla portfeli intraday) = 10 zł zysku

Wniosek:

Minimalne postąpienie kursu kontraktu w kierunku oczekiwanym przez inwestora przynosi 10 zł zysku na portfelu intraday, co stanowi około 0,05% zwrotu zaangażowanego kapitału na jednej transakcji, czyli dwukrotnie więcej niż w przypadku transakcji na portfelu standardowym.


UWAGA:

Należy pamiętać, że w przypadku niekorzystnej zmiany kursu kontraktu i zamknięciu tej samej pozycji ze stratą 1-punktową na portfelu intraday nominalna strata kapitału będzie wynosić 30 zł (1 szt*1pkt*20zł(różnica kursowa) + (1szt*5 zł +1szt*5zł)(prowizja za otwarcie i zamknięcie dla portfeli intraday) co stanowi około 1,5% zaangażowanego kapitału.


Przykład:
Inwestor otwiera jedną pozycję przy założeniach opisanych w Przykładzie 2 i zamyka ją z 1-punktową stratą.
 • przy depozycie standardowym
  Kapitał zaangażowany w transakcję:
  1 szt.*3700 zł (depozyt) +1 szt. *9 zł (prowizja za otwarcie) = 3709 zł
  Wynik na transakcji:
  1 szt.*-1pkt*20) – (1 szt.*9 zł +1 szt.*6 zł) (prowizja za otwarcie + prowizja daytrading) = -35 zł straty
 • przy depozycie intraday
  Kapitał zaangażowany w transakcję:
  1 szt.*2000 zł (depozyt) +1 szt.*5 zł (prowizja za otwarcie) = 2005 zł
  Wynik na transakcji:
  1 szt.*-1pkt*20 (różnica kursowa) – (1 szt.*5 zł +1 szt.*5 zł) (prowizja za otwarcie i zamknięcie dla portfeli intraday) = -30 zł straty
 

Santander Biuro Maklerskie Maklerki BZ WBK przyjmuje zabezpieczenie dla transakcji na derywatach także w formie blokady papierów wartościowych. Depozyt wniesiony w papierach wartościowych nie może być wyższy niż 60% wartości depozytu.

UWAGA:

Inwestor, który ma zablokowane papiery wartościowe pod depozyty nie traci pożytków z tych papierów, otrzymuje dywidendę i inne prawa przysługujące właścicielowi papierów wartościowych.


Przykład 5 Inwestor otwiera pozycje przy założeniach opisanych w Przykładzie 2 i posiada na rachunku akcje KGHM zablokowane do wykorzystania pod depozyty na derywaty w ilości 120 szt. Kurs zamknięcia akcji KGHM w dniu poprzednim wynosił 130 zł, zatem wartość do wykorzystania pod depozyt wynosi 120szt * 130 zł * 0,80 (stopa uznania) = 12 480 zł. Maksymalna wartość zabezpieczenia wniesionego w papierach wartościowych wynosi 60% kwoty wymaganego depozytu.
Depozyt zabezpieczający standardowy wynosi 3700 zł, wiec z wykorzystaniem depozytu w papierach wartościowych Inwestor musi wnieść 1 480 zł (3700 zł * 0,4) depozytu w gotówce i 2 220 zł(3700 zł * 0,6) depozytu w papierach wartościowych.
Depozyt zabezpieczający intraday wynosi 2000 zł, wiec z wykorzystaniem depozytu w papierach wartościowych Inwestor musi wnieść 800 zł (2000 zł * 0,4) depozytu w gotówce i 1 200 zł (2000 zł * 0,6) depozytu w papierach wartościowych.
Ile zatem potrzeba gotówki na otwarcie 5 pozycji?

 • przy depozycie standardowym inwestor wniesie 7400 zł w gotówce i 11 100 zł w papierach wartościowych
 • przy depozycie intraday inwestor wniesie 4000 zł w gotówce i 6000 zł w papierach wartościowych

Wniosek:

Gotówka na rachunku klienta wynosi 20 000zł, a depozyt w gotówce dla transakcji intraday to 4 000 zł, więc w przypadku transakcji intraday na rachunku inwestora pozostaje 16 000 zł wolnej gotówki.

 

Transakcje intraday dedykowane są strategiom jednodniowym, ale jeśli inwestor zmieni decyzję i zechce jednak pozostawić pozycje przez noc jest to możliwe. Wygoda rozwiązania polega na tym, że bez zbędnych formalności, pozycje intraday zostają na rachunku na kolejną sesję, jeśli tylko inwestor posiada środki na uzupełnienie depozytu do poziomu standardowego. Santander Biuro Maklerskie automatycznie sprawdzi pokrycie przed zakończeniem sesji i nie zamknie pozycji klienta, jeśli ten dopłacił depozyt. Depozyt standardowy dla pozycji na portfelu intraday pozostawionych na następne sesje będzie utrzymywany do czasu ich zamknięcia. Dla wszystkich nowych pozycji otwieranych w kolejnym dniu na portfelu intraday wymagany będzie obniżony depozyt, na poziomie intraday. Dla pozycji z poprzedniego dnia wymagamy depozytu na poziomie standardowym. Zlecenia na portfelu intraday można składać cały dzień, przy czym wymagania depozytowe zmieniają się w ciągu sesji giełdowej. Do godziny 16:30 Santander Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z depozytem intraday, po godzinie 16:30 Inwestor, który chce otworzyć nowe pozycje powinien posiadać depozyt na poziomie standardowym.

HARMONOGRAM

 • do godz. 16:30 – inwestorzy mogą składać zlecenia z depozytem intraday na portfelach intraday
 • od godz. 16:30 – inwestorzy mogą składać zlecenia z depozytem standardowym na portfelach intraday. Santander Biuro Maklerskie Maklerski sprawdza pokrycie dla pozycji na rachunku klienta, w tym pozycji na portfelu intraday oraz złożonych i niezrealizowanych zleceń Inwestora, na poziomie depozytu standardowego.
  Możliwe sa następujące scenariusze działania automatycznego procesu:
  a) inwestor posiada odpowiednie środki pieniężne – Santander Biuro Maklerskie blokuje brakujące środki na rachunku zabezpieczeń klienta
  b) inwestor nie posiada odpowiednich środków pieniężnych – Santander Biuro Maklerskie odwołuje wszystkie zlecenia otwierające pozycje i niezrealizowane do godziny 16:30 na portfelu intraday oraz wysyła informację SMS do Inwestora o wysokości brakujących środków, jeśli środki zwolnione po odwołaniu zleceń nie są wystarczające
 • do godz. 16:50 – Santander Biuro Maklerskie ponownie sprawdza pokrycie na rachunku klienta z portfelem intraday
  Możliwe są następujące scenariusze działania automatycznego procesu:
  a) inwestor posiada odpowiednie środki pieniężne – Santander Biuro Maklerskie blokuje brakujące środki na rachunku zabezpieczeń klienta

Inwestor nie posiada odpowiednich środków pieniężnych – Santander Biuro Maklerskie Maklerski odwołuje pozostałe zlecenia klienta (zamykające) i niezrealizowane do godziny 16:50 złożone na portfelu intraday. Następnie wystawia własne zlecenia zamykające pozycje na rachunku Inwestora, tzw. zlecenia interwencyjne. Santander Biuro Maklerskie zamyka tylko te pozycje na portfelu intraday, na które inwestor nie posiada pokrycia w wysokości depozytu standardowego. Zlecenia interwencyjne nie mogą być przez inwestora odwoływane ani modyfikowane.

UWAGA:

Prowizja brokerska w przypadku zleceń interwencyjnych wynosi 15 zł za kontrakt.

Przykład 6

Założenia opisane w Przykładzie 2, zlecenia i transakcje na portfelu intraday

Scenariusz 1

Inwestor zamierza otworzyć 9 pozycji, wymagany kapitał to:
Przed godziną 16:30
9 szt*2000zł (depozyt intraday) +9szt*5zł (prowizja za otwarcie) = 18 045 zł
Po godzinie 16:30
9 szt*3700zł (depozyt) +9szt*5zł (prowizja za otwarcie) = 33 345 zł

Scenariusz 2

Inwestor złożył zlecenia jak w Scenariuszu 1, otworzył 9 pozycji przed godziną 16:30, zapłacił prowizję w wysokości 9szt*5zł = 45 zł. Zablokowane środki pieniężne na rachunku zabezpieczeń Inwestora to:
9 szt*2000zł (depozyt intraday) = 18 000 zł
Po godzinie 16:30 Santander Biuro Maklerskie wymaga zabezpieczenia na poziomie depozytu standardowego, więc potrzebna kwota do utrzymania pozycji to:
9 szt*3700zł (depozyt standardowy) = 33 300 zł
Na rachunku gotówkowym inwestora pozostało 1955 zł (20 000zł – 18 045zł). Santander Biuro Maklerskie przelewa 1955 zł na rachunek zabezpieczeń. Do wymaganego poziomu zabezpieczenia brakuje jeszcze:
33 300 zł – 18 000 zł – 1 955zł = 13 345 zł.
Santander Biuro Maklerskie wysyła SMS do klienta informując o brakującej kwocie. Treść SMS:
„Różnica na Pana/i portfelu pomiędzy dep.standardowym, a intraday wynosi 13 345 zł. Prosimy o wpłatę lub zamknięcie odpowiedniej ilości pozycji.”

Załóżmy, że inwestor nie dopłaca do godziny 16:50 brakujących środków w wysokości 13 345 zł.
O godzinie 16:50 Santander Biuro Maklerskie wystawia zlecenie interwencyjne. Ilość pozycji, która może pozostać na portfelu intraday inwestora na następną sesję wynosi:
19 955 zł (posiadane środki pieniężne na rachunku zabezpieczeń) / 3 700 zł (depozyt standardowy na 1 szt kontraktu) = 5,39 szt
Wynik jest zawsze zaokrąglany w dół do jedności stąd na rachunku inwestora zostaje 5 pozycji.
4 kontrakty są zamykane przez Santander Biuro Maklerskie w fazie sesji fixing na zamknięcie.

Scenariusz 3

Następnego dnia Inwestor posiada na rachunku pozycje ze Scenariusza 2, czyli 5 pozycji z poprzedniego dnia. Kurs kontraktu na zamknięciu nie różni się od kursu, po którym Inwestor otworzył pozycje, więc CRR jest zerowy. Santander Biuro Maklerskie zwolnił nadwyżkę depozytu z rachunku zabezpieczeń na rachunek gotówkowy w wysokości 1455 zł (19 555 zł – 18 500 zł). Inwestor dopłacił następnego dnia 1545 zł. Łącznie na jego rachunku gotówkowym jest 3000 zł.
Inwestor zamierza otworzyć jedną, nową pozycję na portfelu intraday.
Wymagany kapitał:
Na rachunku zabezpieczeń pozostaje zablokowane 18 500 zł (5 szt*3700zł) jako depozyt na pozycje z dnia poprzedniego, stąd kwota wymagana podczas składania zlecenia będzie wynosić 2005 zł
1szt* 2000 zł (depozyt intraday dla pozycji z dnia bieżącego) + 1szt*5zł (prowizja)
Na rachunku gotówkowym klienta pozostanie 995 zł (3000 zł – 2005zł).

Scenariusz 4

Inwestor działa jak w scenariuszu 3. Po zrealizowaniu zlecenia (otwarciu nowej pozycji) posiada łącznie 6 pozycji (5 pozycji z depozytem standardowym i 1 pozycję z depozytem intraday). Następnie zamyka 2 pozycje. Jako pierwsze uwalniane są depozyty standardowe.
Po zamknięciu 2 pozycji wymagany kapitał na portfel wynosi:
3 szt*3700zł (depozyt dla pozycji z poprzedniego dnia) +1szt* 2000 zł (depozyt intraday dla pozycji z dnia bieżącego) = 13 100 zł.
Inwestor dysponuje teraz kwotą:
21 500 zł (suma depozytów i środków pieniężnych na początek dnia) – 13 100zł (depozyty na portfel) – 15 zł (prowizja) = 8 385 zł

Wniosek:

Inwestor może przeznaczyć na kolejne transakcje intraday kwotę 8 385 zł. Ilość nowych pozycji jakie może otworzyć wynosi 4 szt. (4szt*2000zł (depozyt) + 4szt *5zł (prowizja) = 8020 zł).

 

Jeśli nie jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie możesz otworzyć rachunek przez Internet – sprawdź szczegóły.
Dla klientów Santander Biuro Maklerskie inwestowanie przy użyciu transakcji intraday nie wymaga żadnych dodatkowych dyspozycji czy odrębnych umów.
Inwestor, który chce korzystać z transakcji intraday powinien zalogować się do aplikacji Inwestor online i zmienić charakter portfela ze standardowego na intraday w opcji Ustawienia/Informacje o rachunku/ Dane o wymaganym poziomie depozytu na rachunku.
W wierszu Portfel Intraday należy kliknąć „Zmień”, a potem wskazać portfel, który ma zostać przekształcony ze standardowego na intraday. Zmiana jest realizowana online. Zmiana możliwa jest w przypadku braku pozycji i zleceń oczekujących na realizację na tym portfelu.
Inwestor może wskazać jako portfel dowolny posiadany przez siebie portfel. Inwestor może wskazać tylko jeden portfel jako intraday.

UWAGA:

Jeśli portfel intraday ma być wybierany jako domyślny podczas składania zleceń należy wskazać portfel 00 jako portfel intraday.

Inwestycje w derywaty obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Inwestor powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu. W przypadku transakcji intraday inwestor jest narażony na potencjalnie większą utratę kapitału niż w przypadku zawierania transakcji standardowej (z depozytem standardowym). Więcej informacji o instrumentach finansowych oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument znajduje się na stronie.

 

Prezentowane dane są przedstawione w celach poglądowych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

 

Prezentowane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat ani podatków obciążających dochód z inwestycji.

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex