ETF

Exchange Traded Fund (ETF) to instrument finansowy notowany na giełdzie, którego celem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie wybranego instrumentu bazowego. Najbardziej popularne są ETF-y akcyjne (odwzorowujące zachowanie indeksu akcji), bo zamiast kupować wszystkie akcje z danego indeksu, wystarczy kupić właśnie ETF na ten indeks.

ETF-y oparte o indeksy akcji pozwalają na inwestowanie na rynkach rozwiniętych (takich jak:
USAnp. iShares Core S&P 500 UCITS ETF
,
Niemcynp. db x-trackers DAX UCITS DR
,
Japonianp. iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
czy
Włochynp. iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
) oraz na rynkach wschodzących (takich jak:
Chinynp. CSI300 UCITS ETF 1C
,
Rosjanp. iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
,
Brazylianp. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
, czy nawet
Turcjanp. iShares MSCI Turkey UCITS ETF
). Dostępne są także ETF-y oparte o
indeksy sektorowenp. iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF, iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF
, czy indeksy najróżniejszych surowców, w tym: metali szlachetnych (
złotonp. ETFS Physical Gold
,
srebronp. ETFS Physical Silver
,
platyna np. ETFS Physical Platinum
), surowców energetycznych (
gaz ziemny np. ETFS Natural Gas
,
ropa naftowa np. Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP
), surowców przemysłowych (
miedź np. Boost Copper 3x Leverage Daily ETP
) czy nawet surowców rolnych (
pszenica np. ETFS 3x Daily Long Wheat
,
cukiernp. ETFS 3x Daily Long Sugar
,
kawanp. ETFS Coffee
,
kukurydza np. ETFS Corn
).
W Santander Biuro Maklerskie umożliwiamy dostęp do ETF-ów notowanych w zagranicznych centrach finansowych, takich jak Niemcy (Frankfurt) czy Wielka Brytania (Londyn).

Sprawdź listę wybranych najpopularniejszych i najbardziej płynnych ETF-ów dostępnych w Santander Biuro Maklerskie.

 

Automatyczne przewalutowanie
Przy składaniu zlecenia kupna zagranicznych akcji, obligacji bądź ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP nie wymagamy już środków w danej walucie obcej. Sprawdź jak działa automatyczne przewalutowanie


 

Najważniejsze korzyści

 • możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,
 • możliwość zarabiania zarówno na wzrostach jak i na spadkach cen,
 • płynność - ETF-y są notowane w systemie ciągłym, więc ich zakupu bądź sprzedaży można dokonać w trakcie danej sesji giełdowej,
 • ETF-y dostępne są na różnych rynkach, dzięki czemu istnieje możliwość inwestowania po zamknięciu sesji na GPW

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Z inwestycjami w ETF-y związane jest ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego oraz ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Więcej informacji o ETF-ach i ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacji Wstępnych.

Dodatkowe atuty

 • możliwość budowania zarówno długo- jak i krótkoterminowej (daytrading) strategii inwestycyjnej,
 • Prostota inwestycji na rynkach zagranicznych.

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Z inwestycjami w ETF związane jest ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego oraz ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Więcej informacji o ETF i ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacji Wstępnych.

Przydatne informacje

 

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Z inwestycjami w ETF związane jest ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego oraz ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Więcej informacji o ETF i ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacji Wstępnych.

ETFy to instrumenty finansowe w zdecydowanej większości notowane na rynkach zagranicznych, dlatego aby w pełni korzystać z oferty Santander Biuro Maklerskie w tym zakresie niezbędne jest złożenie dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
 3. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych(o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Z inwestycjami w ETF związane jest ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego oraz ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Więcej informacji o ETF i ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacji Wstępnych.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex