ETF

Exchange Traded Fund (ETF) to instrument finansowy notowany na giełdzie, którego celem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie wybranego instrumentu bazowego. Najbardziej popularne są ETF-y akcyjne (odwzorowujące zachowanie indeksu akcji), bo zamiast kupować wszystkie akcje z danego indeksu, wystarczy kupić właśnie ETF na ten indeks.

ETF-y oparte o indeksy akcji pozwalają na inwestowanie na rynkach rozwiniętych (takich jak:
USAnp. iShares Core S&P 500 UCITS ETF
,
Niemcynp. db x-trackers DAX UCITS DR
,
Japonianp. iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
czy
Włochynp. iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
) oraz na rynkach wschodzących (takich jak:
Chinynp. CSI300 UCITS ETF 1C
,
Rosjanp. iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
,
Brazylianp. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
, czy nawet
Turcjanp. iShares MSCI Turkey UCITS ETF
). Dostępne są także ETF-y oparte o
indeksy sektorowenp. iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF, iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF
, czy indeksy najróżniejszych surowców, w tym: metali szlachetnych (
złotonp. ETFS Physical Gold
,
srebronp. ETFS Physical Silver
,
platyna np. ETFS Physical Platinum
), surowców energetycznych (
gaz ziemny np. ETFS Natural Gas
,
ropa naftowa np. Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP
), surowców przemysłowych (
miedź np. Boost Copper 3x Leverage Daily ETP
) czy nawet surowców rolnych (
pszenica np. ETFS 3x Daily Long Wheat
,
cukiernp. ETFS 3x Daily Long Sugar
,
kawanp. ETFS Coffee
,
kukurydza np. ETFS Corn
).
W Santander Biuro Maklerskie umożliwiamy dostęp do ETF-ów notowanych w zagranicznych centrach finansowych, takich jak Niemcy (Frankfurt) czy Wielka Brytania (Londyn).

Sprawdź listę wybranych najpopularniejszych i najbardziej płynnych ETF-ów dostępnych w Santander Biuro Maklerskie.

 

Automatyczne przewalutowanie
Przy składaniu zlecenia kupna zagranicznych akcji, obligacji bądź ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP nie wymagamy już środków w danej walucie obcej. Sprawdź jak działa automatyczne przewalutowanie


 

Najważniejsze korzyści

 • możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,
 • możliwość zarabiania zarówno na wzrostach jak i na spadkach cen,
 • płynność - ETF-y są notowane w systemie ciągłym, więc ich zakupu bądź sprzedaży można dokonać w trakcie danej sesji giełdowej,
 • ETF-y dostępne są na różnych rynkach, dzięki czemu istnieje możliwość inwestowania po zamknięciu sesji na GPW

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Z inwestycjami w ETF-y związane jest ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego oraz ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Więcej informacji o ETF-ach i ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacji Wstępnych.

Dodatkowe atuty

 • możliwość budowania zarówno długo- jak i krótkoterminowej (daytrading) strategii inwestycyjnej,
 • Prostota inwestycji na rynkach zagranicznych.

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Z inwestycjami w ETF związane jest ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego oraz ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Więcej informacji o ETF i ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacji Wstępnych.

Przydatne informacje

 

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Z inwestycjami w ETF związane jest ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego oraz ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Więcej informacji o ETF i ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacji Wstępnych.

ETFy to instrumenty finansowe w zdecydowanej większości notowane na rynkach zagranicznych, dlatego aby w pełni korzystać z oferty Santander Biuro Maklerskie w tym zakresie niezbędne jest złożenie dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
 3. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres Santander Biuro Maklerskie.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
 6. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych(o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Z inwestycjami w ETF związane jest ryzyko niedokładnego odwzorowania stopy zwrotu instrumentu bazowego oraz ryzyko kontrahenta, wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych zawartych z instytucją kredytową i potencjalnym jej niewywiązaniem się ze swoich zobowiązań z tytułu tych instrumentów. Więcej informacji o ETF i ryzyku związanym z inwestowaniem w te instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacji Wstępnych.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 993 334 810 zł, wysokość kapitału wpłaconego 993 334 810 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex