Limit należności

Limit należności – dla inwestorów, którzy chcą wykorzystywać mechanizm dźwigni finansowej i kupować wybrane papiery wartościowe mimo braku pełnej kwoty środków finansowych na ich zakup, a brakującą kwotę uzupełnić w ciągu 2 dni sesyjnych.

 

Najważniejsze korzyści

 • Rozszerzenie możliwości inwestycyjnych i szansa na zwiększenie stopy zwrotu dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej.
 • Elastyczność inwestowania – możliwość zakupu wybranych papierów wartościowych pomimo braku pełnej kwoty środków finansowych na ich zakup. Wykorzystywanie limitu należności następuje przez składanie zleceń kupna częściowo opłaconych ze środków pieniężnych klienta.
 • Wygoda – możliwość uzupełnienia brakującej kwoty w ciągu 2 dni sesyjnych (do dnia rozliczenia transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej).

Dodatkowe atuty

 • Wygoda korzystania z limitu należności w wybranej wysokości i momencie (w okresie trwania i zgodnie z warunkami umowy).
 • Elastyczność dzięki możliwości pokrycia wymagalnych zobowiązań należnościami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Dzięki temu klient nie musi uzupełniać rachunku maklerskiego wpłatą w dniu wymagalności swoich zobowiązań. Wystarczy, że zrealizuje zlecenia sprzedaży o wartości pokrywającej kwotę wymagalnych zobowiązań.
 • Indywidualne warunki – Santander Biuro Maklerskie może zaoferować klientowi złożenie zlecenia kupna papierów wartościowych nawet w przypadku zupełnego braku wolnych środków pieniężnych na jego rachunku, w zamian za ustanowienie zabezpieczenia w postaci blokady papierów wartościowych na tym rachunku.

Przydatne informacje

 • Zobowiązań z tytułu limitu należności nie trzeba spłacać gotówką, ponieważ Santander Biuro Maklerskie może pobrać każdorazowo należną kwotę z należności klienta. W takiej sytuacji Santander Biuro Maklerskie pobiera opłatę w wysokości 0,2% od nabytych wierzytelności z tytułu zawartych przez klienta, a jeszcze nie rozliczonych, transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie. Santander Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo do nabycia wybranych przez siebie wierzytelności.
 • Listę papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z wykorzystaniem limitu należności wraz z poziomem zaangażowania środków własnych klienta ustala i publikuje Santander Biuro Maklerskie w postaci listy Spółek.
 • Maksymalny limit należności może wynieść aż do 500% wartości aktywów zgromadzonych na rachunku. Bieżący limit należności, wyliczany codziennie według kursów zamknięcia, może wynosić do 230% wartości aktywów zgromadzonych na rachunku, jednak nie więcej niż limit maksymalny. Szczegóły w zarządzeniu
 • Standardowo minimalny udział środków własnych w finansowanym zleceniu wynosi 30% jego wartości. W zależności od oceny ryzyka inwestycyjnego w odniesieniu do wybranych instrumentów finansowych Santander Biuro Maklerskie Maklerski może żądać od Klienta wyższego pokrycia w środkach pieniężnych (50 lub 100%).
 • Limit należności udzielany jest na 12 miesięcy i podlega przedłużeniu o każdy kolejny rok, chyba że klient postanowi inaczej. Limit należności może być wykorzystywany jedynie w ramach rachunku do którego został przyznany.
 • Informacja o ryzyku: Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Korzystanie z mechanizmu dźwigni finansowej umożliwia osiągnięcie większej stopy zwrotu, ale może także spowodować większe straty, w tym przewyższające kwotę wpłaconych środków własnych.
  Wykaz instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem transakcji z wykorzystaniem limitu należności nie stanowi rekomendacji ani świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie limitu należności
 2. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z limitu należności

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie limitu należności
 2. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z limitu należności

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie limitu należności
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z limitu należności

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres Santander Biuro Maklerskie.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie limitu należności
 6. 6. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z limitu należności

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek oznaczonych jako "Pełen zakres usług" lub "Usługi: otwarcie rachunku".
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie limitu należności (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce)
 5. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z limitu należności

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex