Rachunek Trader i TopTrader

dla inwestorów, którzy chcą taniej inwestować, a których obrót kwartalny na rynkach akcji (polskim i zagranicznych) kształtuje się na poziomie odpowiednio 150 tys. zł (dla Rachunku Trader) lub 600 tys. zł (dla Rachunku TopTrader) albo w zakresie indeksowych kontraktów terminowych na GPW – na poziomie odpowiednio 300 lub 900 i kontraktów. Traderzy mogą liczyć na niższe prowizje oraz coraz bogatsze profesjonalne wsparcie analityczne i edukacyjne.

 

Najważniejsze korzyści

 • niższa prowizja - 0,29 % (Rachunek TopTrader) albo 0,34% (Rachunek Trader) od zleceń internetowych na polskim i zagranicznych rynkach kasowych (za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami, jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji) – szansa na podniesienie stopy zwrotu z zainwestowanych środków dzięki obniżeniu kosztów. Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie internetowe lub mobilne wynosi – dla giełdy polskiej 5 zł; dla giełd europejskich 12 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD.
 • day trading tylko 0,15% - wyjątkowo niska prowizja za zamknięcie pozycji w day tradingu na rynku polskim oraz zagranicznych związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami, jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji. Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie internetowe lub mobilne wynosi – dla giełdy polskiej 5 zł; dla giełd europejskich 12 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD. Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie składane osobiście lub telefonicznie wynosi – dla giełdy polskiej – 9 zł; dla giełd europejskich 20 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 20 USD.
 • niższa prowizja od obrotu indeksowymi kontraktami terminowymi – 6 zł (Rachunek TopTrader) albo 7 zł (Rachunek Trader) za kontrakt.
 • szczególne wsparcie profesjonalistów - dostęp do Strefy Premium – specjalnej części serwisu informacyjno-analitycznego zawierającego dodatkowe opracowania analityczne przygotowane z myślą o naszych klientach inwestujących aktywnie na rynku kasowym i terminowym. Teraz Strefa Premium została wzbogacona o nowe analizy: Pomysł dla tradera i Quick trade. Sprawdź warunki udostępnienia strefy Premium w serwisie informacyjno-analitycznym.

Dodatkowe atuty

 • wygoda – możliwość inwestowania w dowolnym miejscu i czasie przez komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, np. telefon komórkowy, dzięki serwisowi Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile,
 • szeroki wybór instrumentów finansowych – możliwość kupna i sprzedaży m.in. akcji, kontraktów terminowych, opcji, ETFów, obligacji,
 • dostęp do giełd zagranicznych,
 • dostęp do ofert publicznych, możliwość zapisu na akcje nowej emisji,
 • krótka sprzedaż – możliwość sprzedaży wybranych papierów wartościowych bez konieczności ich posiadania w momencie składania zlecenia,
 • limit należności – możliwość zakupu wybranych instrumentów finansowych przy częściowym pokryciu wartości zlecenia. Brakującą kwotę należy uzupełnić w ciągu 2 dni sesyjnych,
 • szybka wypłata – możliwość wypłaty gotówki natychmiast po sprzedaży instrumentów finansowych,

Przydatne informacje

 • Strefa Premium w serwisie Inwestor online daje dostęp do specjalistycznych opracowań analitycznych przygotowanych z myślą o klientach inwestujących aktywnie na rynku kasowym lub terminowym. Obok analizy ATrakcja Dnia, dotyczącej rynku akcji, znajdziesz Analizy futures intraday oraz futures średnioterminową.
 • Strefa Premium dostępna jest dla klientów, którzy spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • posiadają Rachunek Trader, TopTrader lub VIP lub
  • posiadają rachunek dla pracowników instytucji finansowych lub
  • posiadają aktywną usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego lub
  • złożyli dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów (dostęp będzie możliwy do końca danego kwartału, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji rozszerzającej) lub
  • wykonują średniomiesięczny obrót w ostatnim kwartale kalendarzowym na polskim rynku kasowym na poziomie 200 tys. zł lub
  • wykonują w ostatnim kwartale kalendarzowym obrót na rynku terminowym na poziomie co najmniej: 150 sztuk kontraktów indeksowych lub 20 sztuk kontraktów na stopy procentowe lub na obligacje lub 100 sztuk kontraktów akcyjnych lub 1000 sztuk kontraktów walutowych lub 100 sztuk opcji.
  Warunki te weryfikowane są raz na kwartał kalendarzowy, a dostęp do Strefy Premium aktywowany jest zawsze w terminie trzech pierwszych dni roboczych nowego kwartału.
 • Przystępując do rachunku Trader lub TopTrader klient deklaruje wykonanie kwartalnego obrotu na rachunku w wysokości minimum 150.000 zł na rynku polskim i/lub rynkach zagranicznych albo 300 indeksowych kontraktów terminowych przy Rachunku Trader albo 600.000 zł na rynku poskim i/lub rynkach zagranicznych albo 900 indeksowych kontraktów terminowych przy Rachunku TopTrader. Kwartał to trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe. Gdy w danym kwartale warunek minimalnych obrotów nie zostanie spełniony, Santander Biuro Maklerskie za ten kwartał pobierze jednorazową, dodatkową prowizję maklerską standardowo w kwocie: 50 zł – w odniesieniu do Rachunku Trader albo 200 zł – w odniesieniu do Rachunku TopTrader. Prowizja, wskazana w poprzednim zdaniu, pobierana jest w przypadku zrealizowania co najmniej jednej transakcji w danym kwartale.
 • Taryfa Opłat i Prowizji
 • Zarządzenie
 • Inwestowanie online
 • Korzystaj z wiedzy ekspertów Santander Biuro Maklerskie

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader.
 2. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader.
 2. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader.
 3. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem


W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex