Rachunek inwestycyjny VIP

Dla klientów posiadających Konto VIP lub status klienta Select albo konto Private Banking /Elite lub status klienta Private Banking w Santander Bank Polska S.A., którzy mogą inwestować taniej, bez opłat za prowadzenie rachunku, zarazem korzystając ze specjalnego wsparcia naszych ekspertów.

 

Najważniejsze korzyści

 • Bezpłatne prowadzenie rachunku.
 • Obniżone stawki prowizji:
  • tylko 0,34% (min. 5 zł) od zleceń internetowych i 0,69% (min. 9 zł) od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie na polskim rynku kasowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru i certyfikaty, ETF-y),
  • tylko 0,34% (min. 12 EUR/USD/GBP/CHF na rynkach europejskich i min. 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD na rykach amerykańskich) od zleceń internetowych i 0,69% (min 20 EUR/USD/GBP/CHF na rynkach europejskich i min. 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 20 USD na rynkach amerykańskich) od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie na zagranicznym rynku kasowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru i certyfikaty, ETF-y).
 • tylko 0,25% (min 5 zł dla zleceń internetowych, min 9 zł dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie) dla pozycji zamykanych na rynkach zagranicznych w tym samym dniu – day trading. Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie internetowe lub mobilne wynosi – dla giełd europejskich 12 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD. Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie składane osobiście lub telefonicznie wynosi – dla giełd europejskich 20 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 20 USD.
 • tylko 7 zł prowizji za indeksowy kontrakt terminowy w zleceniach internetowych i mobilnych
 • Wsparcie ekspertów – dostęp do dedykowanej Strefy Premium obejmującej dodatkowe opracowania analityczne, m.in. ATrakcja Dnia czy analizy futures na WIG20 intraday, które mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Sprawdź warunki udostępnienia strefy Premium w serwisie informacyjno-analitycznym.

Dodatkowe atuty

W Santander Biuro Maklerskie dajemy naszym klientom:
 • Kompleksowa oferta – inwestycje w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej i na największych giełdach zagranicznych a także możliwość zapisów na akcje w ramach ofert publicznych.
 • Wygoda – komfortowe inwestycje przez Internet, z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu transakcyjnego Inwestor online. W serwisie tym bardzo pomocna jest zakładka Rynek 360 z szybkim dostępem do informacji i transakcji, która stanowi swoiste centrum zarządzania inwestycjami. Rachunek inwestycyjny w Santander Biuro Maklerskie umożliwia również mobilny dostęp do giełdy poprzez aplikację Inwestor mobile.
 • Profesjonalne wsparcie ekspertów w ramach usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego oraz możliwość skorzystania z usługi Drogowskaz inwestycyjny w serwisie Inwestor online polegającej na otrzymaniu odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela. Rekomendacje te uwzględniają wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie inwestycji, sytuację finansową oraz preferencje w zakresie oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka.
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi ułatwiających inwestycje giełdowe, takich jak program do notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej, a także profesjonalnego programu do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker, zintegrowanego z notowaniami.
 • bezpłatne prowadzenie dodatkowego rachunku IKE dla posiadaczy rachunku maklerskiego. Rachunek IKE umożliwia oszczędzanie na przyszłą emeryturę oraz wykorzystanie do końca 2017 r. tegorocznego limitu IKE 12 789,00 zł.
 • Zlecenia zaawansowane dające oszczędność czasu i ograniczające wpływ emocji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Informacje dodatkowe, informacje o ryzyku

Santander Biuro Maklerskie informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka znajdują się w dokumencie "Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku” lub w dokumencie „Informacje wstępne”", w sekcji „Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku”.

Szczegółowe warunki oferty Rachunek VIP zostały określone w Zarządzeniu Członka Zarządu Banku.
Aby uzyskać w Santander Bank Polska S.A. status klienta Select lub Private Banking, należy spełniać określone przez Santander Bank Polska S.A. warunki.
Szczegółowe informacje dotyczące Konta VIP i konta Private Banking /Elite w Santander Bank Polska S.A. (w tym informacje o opłatach i prowizjach) znajdują się na www.santander.pl
Warunkiem świadczenia przez Santander Biuro Maklerskie usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego jest posiadanie przez klienta aktywów własnych objętych tą usługą o wartości minimum 100 000 zł. Santander Biuro Maklerskie na podstawie indywidualnej decyzji może zwolnić klienta z obowiązku spełnienia powyższego warunku. Korzystanie z zakładki „Rynek 360” nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, ale wymagany jest dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z przynajmniej jedną najlepszą ofertą.

Przydatne informacje

Rachunek inwestycyjny VIP można otworzyć u doradcy VIP – w jednej z wybranych placówek Santander Bank Polska. Wystarczy dokument tożsamości, potrzebne dokumenty przygotuje doradca VIP.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję dla Rachunku VIP.
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku VIP.
 2. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek inwestycyjny i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Podpisz dyspozycję dla Rachunku VIP
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex