Automatyczne przewalutowanie

Dzięki automatycznemu przewalutowaniu inwestycje w akcje, obligacje i ETF-y na giełdach zagranicznych dla klientów Santander Biuro Maklerskie są:

  • wygodniejsze – nie potrzebujesz waluty obcej, ponieważ na giełdach zagranicznych możesz inwestować swoje oszczędności w złotych,
  • szybsze – automatycznie zablokujemy na Twoim rachunku kwotę potrzebną na pokrycie zlecenia kupna i w dniu rozliczenia transakcji wymienimy na odpowiednią walutę, a środki ze sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych możesz otrzymać w PLN lub walucie obcej – sam decydujesz,
  • tańsze – spread przy automatycznym przewalutowaniu jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut na dotychczasowych warunkach.

Zlecenia kupna

Przy składaniu zlecenia kupna zagranicznych akcji, obligacji bądź ETF-ów nie wymagamy już środków w danej walucie obcej. W przypadku braku waluty obcej, na pokrycie zlecenia kupna zostanie zablokowana odpowiednia kwota w PLN. Później – w momencie rozliczenia transakcji – dokonamy automatycznego przewalutowania z PLN na walutę obcą.
Poza ogromnym ułatwieniem, należy zatem zwrócić uwagę na fakt, iż brak lub niewystarczająca ilość waluty obcej na rachunku klienta, nie spowoduje wstrzymania zlecenia na giełdy zagraniczne – zlecenie zostanie zrealizowane pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości środków w PLN.


Zlecenia sprzedaży

Składając zlecenie sprzedaży, możesz wybrać, czy po rozliczeniu zlecenia środki ze sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych chcesz otrzymać w walucie obcej czy w PLN (po automatycznym przewalutowaniu).


Kursy walut

Sprawdź bieżący kurs automatycznego przewalutowania. Zwracamy uwagę, iż kurs walut obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14. Kurs automatycznego przewalutowania jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut w tym samym momencie na dotychczasowych warunkach. Zwracamy jednak uwagę, iż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że przy gwałtownej, nagłej i niekorzystnej zmianie kursu walut, kurs automatycznego przewalutowania może do czasu kolejnej aktualizacji być mniej korzystny.

 

Usługa automatycznego przewalutowania dostępna jest dla akcji, obligacji oraz ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP.

 

Krok po kroku sprawdź jak korzystać z automatycznego przewalutowania

 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex