Notowania zagraniczne w czasie rzeczywistym

Oferujemy wygodny dostęp poprzez przeglądarkę do notowań w czasie rzeczywistym m.in. z giełd w Nowym Jorku, Frankfurcie, Londynie. W pakiecie notowań z rynków zagranicznych udostępniamy również notowania z GPW.

Wybierz pakiet

Dostęp do notowań online uzyskasz poprzez wybór interesującego Cię pakietu:

 

notowania online

Korzystaj wygodnie i bezpłatnie

 • Aktywni nie płacą. Jeśli w poprzednim miesiącu wykonałeś na rynkach zagranicznych obrót o równowartości co najmniej 150 tys. zł, możesz korzystać z notowań zagranicznych bezpłatnie.
 • Nawet jeśli do tej pory nie inwestowałeś aktywnie, wypróbuj notowania zagraniczne. Zamawiając po raz pierwszy dostęp do notowań po 24. dniu miesiąca, do końca danego miesiąca korzystasz z usługi za darmo. Z wygodnym podglądem na bieżącą sytuację na rynkach z pewnością łatwiej będzie podejmować decyzje inwestycyjne.
 • Pamiętaj, ze w Santander Biuro Maklerskie możesz korzystać z notowań elastycznie. Samodzielnie, poprzez dyspozycję w serwisie Inwestor online lub telefonicznie poprzez Contact Center określasz od kiedy wybrany pakiet ma być aktywny. Jeśli nie wykonałeś wymaganego obrotu, a chcesz uniknąć opłaty za notowania, możesz zrezygnować z przedłużenia usługi o kolejny miesiąc – odpowiednią dyspozycję musisz złożyć najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
 • Sprawdź szczegóły w zarządzeniu lub skontaktuj się ze swoim opiekunem lub naszym Contact Center (801 36 46 36 w dni robocze w godz. 9.00-17.00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Giełdy zagraniczne w zasięgu ręki

 

Jak zamówić

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 2. Jeśli masz już dostęp do giełd zagranicznych złóż dyspozycję o dostęp do notowań w czasie rzeczywistym z rynków zagranicznych i wybierz pakiet, który Cię interesuje
 3. Śledź notowania i inwestuj przez serwis Inwestor online. Do dyspozycji masz też aplikację Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 2. Jeśli masz już dostęp do giełd zagranicznych złóż dyspozycję o dostęp do notowań w czasie rzeczywistym z rynków zagranicznych i wybierz pakiet, który Cię interesuje.
 3. Śledź notowania i inwestuj przez serwis Inwestor online. Do dyspozycji masz też aplikację Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem


W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Złóż dyspozycję o dostęp do notowań w czasie rzeczywistym z rynków zagranicznych i wybierz pakiet, który Cię interesuje.
 6. Śledź notowania i inwestuj przez serwis Inwestor online. Do dyspozycji masz też aplikację Inwestor mobile.

Szybszy proces
dla klientów Santander Bank Polska S.A.

                                         
 1. Wypełnij formularz.
 2. Zadzwoń pod numer 801 36 46 36 lub
  61 856 4444 i potwierdź z pracownikiem dane podane w formularzu.
 3. Podpisz umowę w oddziale i ciesz się nieograniczonym dostępem do swojego nowego rachunku maklerskiego!
lub
 1. Zadzwoń pod numer 801 36 46 36 lub
  61 856 4444
 2. Podaj pracownikowi dane niezbędne do zawarcia umowy maklerskiej.
 3. Podpisz umowę w oddziale i ciesz się nieograniczonym dostępem do swojego nowego rachunku maklerskiego!
 

Zastrzeżenia

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Wartość obrotu zwalniającego z opłaty przeliczana jest według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Santander Bank Polska S.A. w ostatnim dniu weryfikacji obrotu, tj. ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
Aby świadczona była ta usługa, niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, na który składa się rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny (usługi dodatkowe). W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny. Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online). Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej, a także informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych i usług znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl w zakładce „Przydatne linki" --> "Taryfa Opłat i Prowizji" oraz w Informacjach wstępnych.
Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex