Klientom zainteresowanym inwestowaniem na rynkach zagranicznych umożliwiamy dostęp do notowań w czasie rzeczywistym dla giełd: NYSE, NYSE MKT, NASDAQ, DBXETRA, EURONEXT, LSE, GPW.
Dostęp ten jest możliwy dzięki współpracy z właścicielem serwisu internetowego spółką Infront AS z siedzibą w Oslo.

 
Jeśli Twoja dyspozycja o dostęp do notowań z giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym została zrealizowana, to na wskazany w niej adres e-mail otrzymałeś wiadomość od bm.inwestor@santander.pl zawierającą Login i Hasło niezbędne do korzystania z przeglądu notowań na rynkach zagranicznych w czasie rzeczywistym. Strona dostępna jest pod adresem: trader.infrontfinance.com lub po kliknięciu "Logowanie".Uwaga! Nie ma możliwości samodzielnej zmiany hasła do logowania. Jeśli nie pamiętasz / zgubiłeś dane dostępu – napisz na adres bm.inwestor@santander.pl.

1. Zapoznaj się z cennikiem

Umożliwiamy korzystanie z przeglądu notowań na rynkach zagranicznych w czasie rzeczywistym dla jednej najlepszej oferty.
Jeżeli wartość Twojego obrotu na zagranicznych rynkach w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej równowartość 150 tys. zł, dostęp otrzymasz bezpłatnie.
W innym przypadku opłata wynosi:
Szczegóły znajdziesz w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie.

 

2. Złóż dyspozycję

Jeśli wybrałeś już pakiet dla siebie – złóż dyspozycję o dostęp do notowań z giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym. Możesz to zrobić:

  • online – zaloguj się do serwisu www.inwestoronline.pl, przejdź do opcji Moje usługi – Dyspozycje – Rynki zagraniczne i wybierz Dyspozycja o dostęp do notowań z giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym,
  • telefonicznie – zadzwoń do Zespołu Contact Center pod numer 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

3. Odbierz e-mail

Na wskazany w dyspozycji adres e-mail otrzymasz od bm.inwestor@santander.pl wiadomość zawierającą niezbędne do logowania dane.

4. Zaloguj sięlub wpisz w pasku przeglądarki adres: trader.infrontfinance.com i zaloguj się podając wskazane w e-mailu dane: login (username) oraz hasło (password).
Teraz już możesz korzystać z dostępu do notowań wybranych giełd zagranicznych.

 

 


jak korzystać

W mailu aktywizacyjnym otrzymałeś Login oraz hasło

-->
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex