Opisy rynków zagranicznych

Dostępne opisy rynków:

 

Opisy indeksów + bieżące wykresy

Indeksy S&P zostały stworzone w celu odzwierciedlania wszystkich sektorów amerykańskiego rynku akcji. Indeks S&P 500 jest najbardziej akceptowanym barometrem rynku. Indeks zawiera 500 największych spółek łącznie reprezentujących około 75% kapitalizacji całego amerykańskiego rynku akcji. Firmy, które mogą zostać dodane do indeksu muszą charakteryzować się kapitalizacją przekraczającą 3,5 miliarda dolara.

Indeks średnich spółek S&P MidCap 400 zawiera 400 spółek i reprezentuje około 7% amerykańskiego rynku akcji. W skład indeksu S&P MidCap 400 mogą wchodzić spółki o kapitalizacji rynkowej pomiędzy 850 milionów USD a 3,8 miliarda USD. Indeks małych spółek S&P SmallCap 600 zawiera 600 spółek i reprezentuje około 3% amerykańskiego rynku akcji. W skład indeksu S&P MidCap 400 mogą wchodzić spółki o kapitalizacji rynkowej pomiędzy 250 milionów USD a 1,2 miliarda USD. Indeksy S&P 500, S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600 tworzą indeks S&P Composite 1500, który reprezentuje około 85% amerykańskiego rynku akcji.

Indeks S&P 100 składa się ze 100 wybranych spółek z indeksu S&P 500. Aby spółka mogła być składnikiem indeksu S&P 100 powinna należeć na grupy największych i najbardziej stabilnych spółek oraz musi mieć notowane opcje na swoje akcje.

Opisy indeksów + bieżące wykresy

DAX® – Deutsche Börse’s top index

DAX – główny indeks Deutsche Börse. Zmiany indeksu są liczone od 1 lipca 1988 roku. W skład indeksu wchodzi 30 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Główną funkcją indeksu DAX jest ułatwienie inwestorom dostępu do inwestycji na niemieckim rynku z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Skład indeksu jest ustalany na podstawie kryterium największej kapitalizacji i największego obrotu. 30 spółek wchodzących w skład indeksu DAX reprezentuje około 80% rynkowej kapitalizacji spółek notowanych w Niemczech.

Jednym z pierwszych kontraktów terminowych opartych na indeksie DAX był FDAX, który został wprowadzony do obrotu 23 listopada 1990 r. Dziś znajduje się w obrocie ponad 50.000 instrumentów opartych na indeksie DAX, poczynając od ETF-ów poprzez produkty strukturyzowane do kontraktów terminowych i opcji.

Opisy indeksów

Indeksy FTSE
Seria indeksów FTSE UK została stworzona w celu przedstawiania stóp zwrotu firm notowanych na London Stock Exchange i ma dostarczać inwestorom kompleksowej listy indeksów mierzących zachowanie wszystkich segmentów rynku kapitałowego i branż przemysłowych brytyjskiego rynku akcji.
FTSE 100
Jest to jeden z najbardziej rozpoznawanych indeksów akcji na świecie. Odzwierciedla on zachowanie stu największych spółek notowanych na London Stock Exchange. Łączna kapitalizacja spółek znajdujących się w indeksie stanowi 7,8% globalnej kapitalizacji rynków akcji. Indeks ten reprezentuje około 85% brytyjskiego rynku akcji mierzonego kapitalizacją i jest wykorzystywany jako baza do szerokiej gamy produktów finansowych dostępnych na London Stock Exchange, National Stock Exchange of India oraz innych instytucjach finansowych na świecie.

Według danych udostępnionych przez London Stock Exchange kapitalizacja całego rynku na koniec 2011 roku wynosiła 3,7 biliona funtów, a na rynku notowane było 2594 firmy.

Opisy indeksów

SMI – Blue Chip Index
Indeks SMI jest typowym indeksem zawierającym spółki blue chip. Jest to najważniejszy indeks szwajcarskiej giełdy, który zawiera 20 największych spółek. SMI reprezentuje około 85% całej kapitalizacji szwajcarskiego rynku akcji. Udział spółek w indeksie jest korygowany o rzeczywisty free float, co oznacza, że pod uwagę brane są tylko te akcje, które rzeczywiście znajdują się w obrocie.
Indeks SMI reprezentuje szwajcarski rynek akcji, dlatego jest wykorzystywany jako instrument bazowy do konstruowania produktów finansowych, takich jak opcje, kontrakty terminowe, produkty strukturyzowane i ETFy.
30 czerwca 1988 SMI został wystandaryzowany na poziomie 1500 punktów. Skład indeksu jest modyfikowany raz w roku. Wyliczenia wartości indeksu są podawane w czasie rzeczywistym i każda transakcja akcjami wchodzącymi w skład indeksu, powoduje przeliczenie wartości.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex