Zapoznaj się z informacjami o wezwaniach bieżących oraz archiwalnych. Publikowane poniżej materiały zawierają terminy oraz przedmiot wezwań. Ponadto przedstawiamy zestawienie wezwań z dodatkowymi danymi o ich parametrach w pliku przygotowanym w formacie Microsoft Excel.

 

Inwestorzy zamierzający uczestniczyć w wezwaniu na sprzedaż/ zamianę akcji powinni podjąć następujące działania:

 1. W podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych na którym zdeponowane są akcje będące przedmiotem wezwania:
  1. złożyć dyspozycję blokady akcji a także złożyć zlecenie sprzedaży tych akcji na rzecz podmiotu nabywającego akcje w wezwaniu;
  2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na akcje, które zamierza sprzedać/zamienić.
 2. W Podmiocie Pośredniczącym w wezwaniu (lub w inny sposób wskazanym w treści wezwania):
  1. przedłożyć świadectwo depozytowe, o którym mowa w pkt I.2 powyżej;
  2. złożyć zapis na sprzedaż/zamianę akcji.

W przypadku, gdy Santander Biuro Maklerskie jest Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu, obsługa inwestorów odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów:
 
W odniesieniu do klientów Santander Biuro Maklerskie w zakresie wskazanym w punktach I i  II powyżej:

 • W serwisie www.inwestoronline.pl (w zakładce Dyspozycje / Pozostałe dyspozycje / Wezwanie - udział w wezwaniu na akcje spółki);
 • Telefonicznie pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44 (opłata zgodna z taryfą operatora);
 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. wskazanych w dannym wezwaniu.

 

W odniesieniu do pozostałych inwestorów - w zakresie wskazanym w punkcie II powyżej:
 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. wskazanych w danym wezwaniu.

W przypadku, gdy Santander Biuro Maklerskie nie jest Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu, obsługa klientów Santander Biuro Maklerskie w zakresie wskazanym w punkcie I powyżej odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów:

 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. w których dostępna jest obsługa maklerska. Lista placówek dostępna pod adresem bm.santander.pl/placowki.
 • Aby przyspieszyć proces umożliwiamy także złożenie dyspozycji blokady oraz zlecenia sprzedaży za pośrednictwem telefonu (pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44, opłata zgodna z taryfą operatora), a następnie odbiór świadectwa depozytowego w jednej z placówek Santander Bank Polska S.A.. Uzyskane świadectwo depozytowe oraz zapis na akcje należy złożyć w podmiocie pośredniczącym w wezwaniu lub w inny sposób jeżeli warunki wezwania dopuszczają taką możliwość.

Wezwania spółek giełdowych

 

 

Zestawienie tabelaryczne

Dokumenty i pliki do pobrania

 

 

Oferty zakupu

 

 


Przymusowe wykupy

 


Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex