Zmiana w Inwestor mobile

10 kwietnia 2019 r.

Zmiana dla korzystających z Inwestora mobile na telefonach z systemem Android

Od 11 kwietnia 2019 r. czasowo nie będą dostępne alerty cenowe push na telefonach z systemem operacyjnym Android. Jest to związane ze zmianami w usługach przesyłania powiadomień za pomocą komunikatów push wprowadzanymi przez Google.


Każdy użytkownik aplikacji Inwestor mobile, który miał aktywne powiadomienia push w okresie 1.02-7.04 br., otrzyma pakiet 100 darmowych SMSów, którymi można zastąpić pushe. Korzystanie z SMSów będzie jednak możliwe wyłącznie po wyrejestrowaniu urządzenia (w Ustawieniach Inwestora mobile lub w opcji Ustawienia – Urządzenia mobilne w Inwestorze online). Wyrejestrowanie urządzenia skutkuje brakiem możliwości korzystania z PIN mobile.

Przywrócenie komunikatów push planowane jest na czerwiec br., o konkretnym terminie poinformujemy w odrębnym komunikacie. Przepraszamy za utrudnienia.

Zmiany w Drogowskazie inwestycyjnym

1 kwietnia 2019 r.

Dla wszystkich inwestorów szukających inspiracji nasi eksperci przygotowali Drogowskaz inwestycyjny w zupełnie nowym wydaniu! Raport portfela modelowego zawiera starannie wyselekcjonowane zestawy gotowych propozycji inwestycyjnych. Będą one uwzględniać:

 • Akcje spółek polskich,
 • Akcje spółek amerykańskich,
 • Akcje spółek ze strefy euro,
 • ETF-y.

Dla Państwa wygody wszystko umieściliśmy w jednym dokumencie.

Aby skorzystać z usługi wystarczy:

 • Zalogować się do serwisu Inwestor online i wybrać zakładkę Drogowskaz inwestycyjny,
 • Wypełnić Ankietę do Drogowskazu inwestycyjnego,
 • Zaakceptować warunki świadczenia umowy.
Sprawdź szczegóły

Aplikacja NOL3

1 kwietnia 2019 r.

Od 17.04.2019 r. do korzystania z aplikacji NOL3 konieczna będzie aktualizacja przeglądarki Internet Explorer do wersji 11, niezależnie od przeglądarki, za pomocą której uruchamiają Państwo aplikację NOL3.

GPW - określenie minimalnych wielkości zmiany cen

28 marca 2019 r.

Anulowanie zleceń na wybranych instrumentach i zmiana dokładności kroków notowań po sesji 29.03.2019 r.

Informujemy, że po zakończeniu sesji giełdowej w dniu 29.03.2019 r. GPW opublikuje dla wybranych instrumentów nowe dokładności kroków notowań:

 • po sesji 29.03.2019 r. stracą ważność przekazane na GPW zlecenia dotyczące instrumentów, dla których nastąpi zmiana kroku notowań,
 • od sesji 1.04.2019 r. będą obowiązywały nowe dokładności kroków notowań dla wybranych instrumentów.
Zmiany wynikają z corocznej klasyfikacji akcji i ETF pod względem płynności, dokonywanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w stosunku do wszystkich giełd UE.

Więcej informacji na stronie GPW.

Komunikat w sprawie Brexit

1 marca 2019 r.

Komunikat dla Klientów Santander Biuro Maklerskie w związku z planowanym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal"

 

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw oraz organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów ...więcej

Nr 1 – nagroda GPW
dla Santander Biuro Maklerskie!

28 lutego 2019 r.

Podczas uroczystej gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podsumowującej rok 2018, zostaliśmy wyróżnieni jako Lider Rynku w obrocie opcjami indeksowymi w segmencie klient maklerski. To kolejny rok, w którym umocniliśmy naszą pozycję rynkową. Dziękujemy naszym inwestorom!

Inwestor mobile – nowa wersja aplikacji

16 lutego 2019 r.

W związku ze zmianą w dokładności notowań instrumentów na GPW, konieczne było wprowadzenie nowej wersji naszej aplikacji.

Aplikacja Inwestor mobile w wersji 1.4.0 jest już dostępna w App Store oraz Google Play – odpowiednio w wersji dla iOS oraz Android.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami na GPW w zakresie kroków notowań, od soboty 16 lutego br. zalogowanie się do aplikacji Inwestor mobile w wersji wcześniejszej niż 1.4.0 będzie niemożliwe. Dlatego prosimy o aktualizację aplikacji Inwestor mobile poprzez pobranie jej nowej wersji – 1.4.0 w App Store lub Google Play.

GPW – zmiana w dokładności notowań instrumentów

11 lutego 2019 r.

Zmiana w dokładności notowań instrumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Od 4 marca 2019 r. na GPW będą obowiązywać nowe zasady dotyczące kroków notowania, czyli minimalnej zmiany ceny, dla akcji, ETF-ów, kontraktów terminowych na akcje i waluty.
Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł). Zmieni się również jednostka notowania dla kontraktów terminowych na waluty. Celem wprowadzenia nowych zasad w zakresie ograniczeń wahań kursów jest dostosowanie naszego rynku do standardów europejskich.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku ze zmianami w zakresie notowań, udostępniliśmy nową wersję aplikacji Inwestor mobile. Jeśli korzystasz z naszej aplikacji sprawdź szczegóły.
Aktualizacji wymaga również aplikacja NOL3.

Rankingi analityków

9 stycznia 2019 r.

W rankingach opublikowanych przez „Parkiet” nasi analitycy zajęli miejsca na podium!
Paweł Danielewicz zdobył 2. lokatę w zestawieniu analityków typujących spółki do technicznego portfela „Parkietu” w 2018 r. Dzięki trafnemu doborowi walorów do portfela wypracował 21% zysku, podczas gdy WIG stracił 9%. Jest to efekt skutecznego połączenia różnych podejść do analizy technicznej, przy koncentracji głównie na zaawansowanych technikach Fibonacciego.
Natomiast w 17. edycji dorocznego rankingu „Parkietu” dla najlepszych analityków giełdowych nasi specjaliści zajęli trzecie miejsca w kategoriach branżowych – odpowiednio: Paweł Puchalski w sektorze „energetyka”, a Tomasz Sokołowski – „handel i dystrybucja”.

Powiadomienia – zmiana zasad wysyłania

19 pażdziernika 2018 r.

Informujemy, iż od 22 października 2018 r. zmienią się zasady przekazywania potwierdzeń wykonania zlecenia.

Jeśli zlecenie złoży klient (właściciel rachunku), to potwierdzenie wykonania zlecenia zostanie wysłane przez Santander Biuro Maklerskie wyłącznie do właściciela – zgodnie z wybraną przez niego formą dostarczania potwierdzeń. Prosimy pamiętać, że aby otrzymać potwierdzenie elektroniczne, konieczne jest – oprócz wyboru elektronicznej formy otrzymywania tego typu potwierdzeń - zdefiniowanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego oraz wybór kanału dostarczania powiadomień elektronicznych. W przeciwnym wypadku będziemy obowiązani wysłać potwierdzenie w formie papierowej drogą korespondencyjną, co jest związane z kosztami określonymi w Taryfie opłat i prowizji.

Jeśli zlecenie złoży pełnomocnik do rachunku, to potwierdzenie wykonania zlecenia zostanie wysłane przez Santander Biuro Maklerskie do właściciela rachunku i pełnomocnika, który złożył zlecenie. Przy czym potwierdzenie elektroniczne wyślemy do właściciela jeśli spełnia wymagania do otrzymywania potwierdzeń w tej formie, a do pełnomocnika jeśli zdefiniował adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego oraz dokonał wyboru kanału dostarczania powiadomień elektronicznych. Jeśli żadna z tych osób nie jest uprawniona do otrzymania powiadomienia elektronicznego, wówczas będziemy obowiązani wysłać je wyłącznie właścicielowi rachunku w formie papierowej, co jest związane z kosztami określonymi w Taryfie opłat i prowizji.

Przypominamy, że korzystanie z powiadomień elektronicznych potwierdzających wykonanie zlecenia w formie wiadomości e-mail lub komunikatów sms jest bezpłatne dla klientów.

W celu aktywowania powiadomień elektronicznych:
1. Właściciel rachunku powinien:

 • wybrać elektroniczną formę dostarczania potwierdzeń (aktywacja w serwisie Inwestor online: Moje usługi – Dyspozycje – Pozostałe dyspozycje – Zmiana sposobu komunikacji Santander Biuro Maklerskie z Klientem) oraz
 • zdefiniować adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego (aktywacja w serwisie Inwestor online: Ustawienia – Telefon / E-mail) oraz
 • wybrać kanał dostarczania powiadomień elektronicznych (aktywacja w serwisie Inwestor online: Moje usługi – Alerty SMS / Push / E-mail – Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku – Potwierdzenie wykonania zlecenia).
2. Pełnomocnik powinien:
 • zdefiniować adres email i/lub numer telefonu komórkowego (aktywacja w serwisie Inwestor online: Ustawienia – Telefon / E-mail)
 • wybrać kanał dostarczania powiadomień elektronicznych (aktywacja w serwisie Inwestor online: Moje usługi – Alerty SMS / Push / E-mail – Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku – Potwierdzenie wykonania zlecenia).
Prosimy pamiętać o konieczności aktualizacji swoich danych kontaktowych – w szczególności adresu korespondencyjnego, adresu email, numeru telefonu do wysyłania komunikatów sms.

Powiadomienia o realizacji zleceń

8 maja 2018 r.

Zgodnie z regulacjami MIFID II Dom Maklerski jest zobowiązany przekazać Klientowi powiadomienia o realizacji zlecenia. Klient nie może zrezygnować z otrzymywania powiadomień. Dom Maklerski BZ WBK wysyła powiadomienia o realizacji zlecenia w następujący sposób:

 • elektronicznie, tj. na trwałym nośniku innym niż papier - w formie komunikatu SMS na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego lub wiadomości poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail albo
 • korespondencyjnie - w formie papierowej na podany przez Klienta adres do korespondencji.
Powiadomienia elektroniczne wysyłane są bezpłatnie każdorazowo do wszystkich osób upoważnionych do działania na rachunku, czyli do właściciela oraz pełnomocników. Powiadomienia w formie papierowej wysyłane są do właściciela rachunku, a koszt ich przekazania wynosi każdorazowo, zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK, 5 zł.

Aby otrzymywać powiadomienia elektroniczne, czyli w formie SMS lub e-mail, muszą być spełnione łącznie trzy poniższe warunki:
 • Wybrany elektroniczny sposób przekazywania potwierdzeń realizacji zlecenia. Sprawdzenie aktualnego wyboru możliwe jest w serwisie Inwestor online, w opcji Ustawienia – Dane osobowe – Forma dostarczania potwierdzeń zawarcia transakcji. Zmiana wybranej formy możliwa jest poprzez złożenie dyspozycji w opcji Moje usługi – Dyspozycje – Nowa dyspozycja – Pozostałe dyspozycje – Zmiana sposobu komunikacji Domu Maklerskiego z Klientem.
 • Wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Przekazanie numeru telefonu lub adresu e-mail możliwe jest poprzez serwis Inwestor online, w opcji Ustawienia – Telefon / E-mail.
 • Zaznaczony sms-owy (jeżeli podany został numer telefonu komórkowego) lub e-mailowy (jeżeli podany został adres poczty elektronicznej) kanał przekazywania potwierdzeń realizacji zlecenia. Sprawdzenie aktualnego kanału możliwe jest w serwisie Inwestor online, w opcji Moje usługi – Usługi – Alerty SMS / Push / E-mail – Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku.
Brak spełnienia dowolnego z powyższych warunków powoduje, że Dom Maklerski jest zobowiązany do wysłania powiadomienia o realizacji zlecenia w formie papierowej, na adres do korespondencji właściciela rachunku.
 

Forma komunikacji Domu Maklerskiego z Klientem

Zgodnie z regulacjami MIFID oraz OUKiK Dom Maklerski jest zobowiązany przekazywać Klientowi korespondencję na tzw. trwałym nośniku. Dom Maklerski BZ WBK przekazuje korespondencję w następujący sposób:

 • elektronicznie, tj. na trwałym nośniku innym niż papier - w formie wiadomości w skrzynce odbiorczej serwisu Inwestor online „Poczta” albo w formie wiadomości poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, albo
 • korespondencyjnie - w formie papierowej na podany przez Klienta adres do korespondencji.

Aby otrzymywać korespondencję elektronicznie w formie wiadomości w skrzynce odbiorczej serwisu Inwestor online „Poczta” muszą być spełnione następujące warunki:
 • Wybrany elektroniczny sposób komunikacji Domu Maklerskiego z Klientem. Sprawdzenie aktualnego wyboru możliwe jest w serwisie Inwestor online, w opcji Ustawienia – Dane osobowe – Forma komunikacji z Domem Maklerskim. Zmiana wybranej formy możliwa jest poprzez złożenie dyspozycji w opcji Moje usługi – Dyspozycje – Nowa dyspozycja – Pozostałe dyspozycje – Zmiana sposobu komunikacji Domu Maklerskiego z Klientem
 • Podanie adresu e-mail oraz wybranie otrzymywania powiadomień o nowej wiadomości w skrzynce odbiorczej „Poczta” za pomocą e-mail lub podanie numeru telefonu komórkowego oraz wybranie otrzymywania powiadomień o nowej wiadomości w skrzynce odbiorczej „Poczta” za pomocą komunikatu SMS. Powiadomienia można ustawić w opcji Moje usługi – Usługi – Alerty SMS / Push / E-mail – Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku
 • Brak blokady dostępu do serwisu Inwestor online


Sprawdzenie i zmiana sposobu komunikacji Domu Maklerskiego z Klientem, blokada/odblokowanie dostępu do serwisu Inwestor online oraz wskazanie i zmiana numeru telefonu lub adresu e-mail do korespondencji z Domem Maklerskim możliwe są również za pośrednictwem serwisu telefonicznego pod numerem 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 albo osobiście w placówce Domu Maklerskiego BZ WBK.
Korespondencja w formie papierowej jest przesyłana na adres do korespondencji właściciela rachunku jeśli nie są spełnione wymienione powyżej, warunki przekazania korespondencji do skrzynki odbiorczej serwisu Inwestor online „Poczta”.

Dostęp do rachunków zamkniętych

5 marca 2018 r.

Rachunki, które zostały wcześniej zamknięte, dostępne są w opcji „Portfel – Rachunki” oraz w selektorze wyboru rachunku pod menu głównym serwisu. Rachunki zamknięte oznaczone są nazwą „Zamknięty”, a oznaczenie to widoczne jest w miejscu, w którym dla rachunków otwartych podany jest typ rachunku, np. „Kasowy”. Dzięki dostępowi do rachunków zamkniętych można przeglądać dane archiwalne, takie jak historia rachunku pieniężnego, historia rachunku instrumentów finansowych, historia zleceń i transakcji archiwalnych, przegląd zapisów na rynku pierwotnym, przegląd dyspozycji. Operacje aktywne, takie jak składanie zleceń, dla rachunków zamkniętych są niedostępne.

UWAGA! W przypadku uzyskania dostępu do rachunku zamkniętego sugerujemy, aby w opcji „Ustawienia – Logowanie – Domyślny rachunek po zalogowaniu" wskazać rachunek otwarty.

Nr 1 na rynku opcji

28 lutego 2018 r.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas uroczystej gali podsumowującej rok giełdowy 2017, liderzy rynku kapitałowego odebrali nagrody. Znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych – podczas uroczystości otrzymaliśmy nagrodę GPW za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi bez transakcji animatora w 2017 roku.
Jesteśmy liderem na rynku opcji już czwarty rok z rzędu! Dziękujemy za uznanie.

Udostępniliśmy PIT-8C

28 lutego 2018 r.

W serwisie Inwestor online (w opcji Poczta znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu) klienci Domu Maklerskiego BZ WBK (DM BZ WBK) mogą już pobrać PIT-8C za 2017 rok. Dokument ten dostępny jest w formacie PDF. Klienci, którzy otrzymują PIT-8C w formie elektronicznej, nie otrzymają go już w wersji papierowej.

Natomiast do klientów, którzy nie mają dostępu do serwisu Inwestor online, Informacja PIT 8-C została w dn. 26.02.2018 r. wysłana w wersji papierowej pocztą tradycyjną, na wskazany w umowie maklerskiej adres do korespondencji.

Wystawiony PIT-8C zawiera sumę osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w 2016 roku, na wszystkich rachunkach lub rejestrach prowadzonych w DM BZ WBK, w tym z rynków zagranicznych i produktów strukturyzowanych. Więcej informacji na temat PIT-8C znajduje się tutaj.

Już teraz zachęcamy do pobrania dokumentu PIT-8C w formie elektronicznej w serwisie Inwestor online (w opcji Poczta).

 

Analiza Techniczna – szkolenie praktyczne

 

Nasz analityk Paweł Danielewicz będzie jednym z prelegentów unikatowego szkolenia z zakresu analizy technicznej – „Analiza techniczna w praktyce, czyli zbuduj własną strategię inwestycyjną”.
Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny, a uczestnicy będą mogli zobaczyć jak budować strategie inwestycyjne przy wykorzystaniu technik analitycznych, m.in. poznają praktyczne zastosowanie technik Fibonacciego. Dowiedzą się także jak interpretować wskaźniki i formacje świecowe, jak wyznaczyć momenty kupna i sprzedaży akcji oraz płynnych instrumentów finansowych (waluty, kontrakty futures), jak realizować zysk i ciąć straty.

Szkolenie, organizowane przez „Parkiet”, odbędzie się 10 marca br. w Warszawie, a szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny są już dostępne. Serdecznie zapraszamy!

 

Nowa Taryfa opłat i prowizji

 

Uprzejmie przypominamy, iż od stycznia 2018 r. zmianie uległa Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK. Istotną zmianą było objęcie opłaty za odbiór notowań GPW w czasie rzeczywistym podatkiem VAT.

 

Sprawdź wykaz najistotniejszych zmianw Taryfie opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK.

 

IPO – ranking brokerów

13 stycznia 2018 r.

Udział w największych ofertach publicznych ubiegłego roku zapewnił Domowi Maklerskiemu BZ WBK miejsce na podium w rankingu „Parkietu”. W podsumowaniu rynku IPO zajęliśmy 3. miejsce, niewiele ustępując prowadzącym.
W 2017 roku dwukrotnie byliśmy oferującym akcje – w przypadku Griffin Premium RE.. N.V. oraz Maxcom S.A. Uczestniczyliśmy też w największej prywatnej ofercie publicznej w historii GPW (IPO PLAY Communications S.A.) oraz byliśmy członkiem konsorcjum w ramach oferty Dino Polska S.A.

 

Ranking analityków

8 stycznia 2018 r.

W dorocznym rankingu analityków giełdowych opublikowanym przez „Parkiet” specjaliści Domu Maklerskiego zajęli wysokie pozycje w wielu sektorach. Dariusz Górski, Paweł Puchalski i Tomasz Sokołowski – odpowiednio w branży bankowej, energetycznej i spożywczej, zajęli drugie miejsce. W przypadku Dariusza Górskiego jest to awans o jedną pozycję, natomiast pozostali dwaj analitycy zajęli też trzecie miejsca w innych sektorach: Paweł Puchalski w branży wydobycie, a Tomasz Sokołowski w handlu i dystrybucji. Ranking uzupełnia 3. miejsce Michała Sopiela w sektorze przemysłowym oraz 4. lokata ogólna naszego teamu analitycznego.

 

Nowe funkcje w serwisach transakcyjnych

Nowe funkcje w serwisie Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile.
 

 

 1. Logowanie do serwisu Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile – jednorazowa zmiana.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), twórcy produktów PRIIP zobowiązani są do sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje (tzw. KID) w celu umożliwienia klientom indywidualnym (detalicznym) zrozumienia i porównania kluczowych cech PRIIP i ryzyk z nimi związanych, natomiast osoby doradzające w zakresie PRIIP lub go sprzedające, takie jak Dom Maklerski, przekazują tym inwestorom dokument KID z należytym wyprzedzeniem, zanim ci inwestorzy zostaną związani jakąkolwiek umową lub ofertą dotyczącą PRIIP.
  Do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania (PRIP) zalicza się w szczególności instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane, fundusze i certyfikaty inwestycyjne.
  Klienci przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w instrumenty PRIP powinni zapoznać się z dokumentem KID.

  Przy logowaniu do serwisu Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile prezentowany jest ekran wyboru formy dostarczania dokumentów KID. Zgodnie z wyborem klienta dokumenty KID są udostępniane w formie papierowej w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oferujących usługi maklerskie lub za pośrednictwem strony internetowej www.bzwbk.pl/KID w formie umożliwiającej pobranie i zapisanie dokumentu w pliku PDF.

  Po dokonaniu wyboru formy dostarczania dokumentów KID przy logowaniu, może być ona później zmieniona poprzez złożenie dyspozycji w serwisie Inwestor online (zakładka „Moje usługi”, pozycja „Dyspozycje - Pozostałe dyspozycje”).

  Ponadto na ekranie nowego zlecenia w zakładce „Zlecenia” zamieszczone jest odesłanie do dokumentów KID dla instrumentów PRIP.
   
 2. Drogowskaz inwestycyjny – łatwiejszy i szybszy dostęp

  Usługa doradztwa inwestycyjnego - Drogowskaz inwestycyjny jest teraz dostępna z poziomu menu głównego – w nowej zakładce „Drogowskaz”, umożliwiającej korzystanie z niej w łatwiejszy i szybszy sposób.

  W celu skorzystania z usługi po raz pierwszy należy w pierwszej kolejności wypełnić ankietę odpowiedniości dostępną w zakładce „Moje usługi” (pozycja „Ankieta do Drogowskazu inwestycyjnego”), a następnie w menu narzędziowym wybrać „Ustawienia” (pozycja „Drogowskaz inwestycyjny”) i wskazać na którym rachunku będzie świadczona usługa oraz odpowiedni portfel modelowy.

 3. „Kontakt” – teraz w menu narzędziowym serwisu Inwestor online.

  Informacje o adresie pocztowym, adresach poczty elektronicznej i numerach telefonów w Domu Maklerskim BZ WBK, dotychczas dostępne pod przyciskiem „Kontakt” z prawej strony menu głównego, zostały przeniesione do nowej pozycji w menu narzędziowym o nazwie 'Kontakt'.

 4. Informacja o ewentualnej nieodpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie instrumentu finansowego, na który składane jest zlecenie

  Podczas składania zlecenia w zakładkach „Rynek 360”, „Zlecenia”, „Notowania”, aplikacji NOL3 oraz aplikacji Inwestor mobile mogą być wyświetlane komunikaty o nieodpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie instrumentu finansowego, na który składane jest zlecenie.

  a) Jeżeli z oceny odpowiedniości do umowy maklerskiej wynika, że usługa maklerska w zakresie instrumentu finansowego, na który składane jest zlecenie jest odpowiednia, komunikat nie jest prezentowany.
  b) Jeżeli z oceny odpowiedniości do umowy maklerskiej wynika, że usługa maklerska w zakresie instrumentu finansowego, na który składane jest zlecenie nie jest odpowiednia, prezentowane jest ostrzeżenie o nieodpowiedniości.
  c) Jeżeli z oceny odpowiedniości do umowy maklerskiej, wynika, że usługa maklerska w zakresie instrumentu finansowego, na który składane jest zlecenie nie jest odpowiednia, a przedmiotem zlecenia jest instrument pochodny, prezentowany jest komunikat o nieodpowiedniości usługi i złożenie zlecenia nie jest możliwe, ponieważ warunkiem złożenia zlecenia, których przedmiotem jest instrument pochodny jest ich odpowiedniość dla Klienta.

  Ponadto, w przypadku, gdy Klient odmówił wypełnienia ankiety odpowiedniości lub ankieta utraciła ważność prezentowany jest również odpowiedni komunikat.
  Przypominamy, że odpowiedniość usługi w zakresie rodzajów instrumentów finansowych można sprawdzić w zakładce „Moje usługi” (pozycja „Ankieta do Umowy”).

 5. Informacja o limicie ceny poza widełkami cenowymi

  Jeżeli podczas składania zlecenia w zakładkach „Rynek 360”, „Zlecenia”, „Notowania”, aplikacji NOL3 oraz aplikacji Inwestor mobile limit ceny w zleceniu wykracza poza widełki cenowe, wyświetlany jest komunikat o limicie ceny poza widełkami. Komunikat jest ostrzeżeniem, a złożenie zlecenia jest możliwe nawet jeśli limit ceny, pomimo ostrzeżenia, nie zostanie skorygowany.

 6. Notowania online na rynkach zagranicznych

  Jeśli podczas składania zlecenia w zakładce „Zlecenia” w polu „Instr: Polska / Zagr.” wybrany zostanie instrument zagraniczny, wówczas wyświetlany jest dodatkowy przycisk „Notowania zagraniczne”. Kliknięcie przycisku otwiera stronę internetową zawierającą informacje o dostępie do notowań instrumentów na rynkach zagranicznych.

 7. Historia rachunku i zleceń – dodatkowo w pliku PDF

  W zakładce „Portfel” (pozycje „Historia” i „Historia instr. finans.”) oraz w zakładce „Zlecenia” (pozycje „Zlecenia i transakcje bieżące” i „Zlecenia i transakcje archiwalne”) została dodana możliwość podglądu i pobrania pliku PDF z historią rachunku pieniężnego, rachunku instrumentów finansowych, zleceń na bieżącej sesji oraz zleceń archiwalnych. W celu wywołania okna z historią operacji należy kliknąć przycisk „Pobierz”.

 8. Ankieta – zmiana nazwy

  W zakładce „Moje usługi” zmieniono nazwę dokumentu dla oceny odpowiedniości do umowy maklerskiej z „Ankieta” na „Ankieta do Umowy”. W tym miejscu dostępne są również ocena odpowiedniości do usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego oraz ocena odpowiedniości do usługi Drogowskazu inwestycyjnego.
  W menu narzędziowym (pozycja „Poczta”) została dodana możliwość podglądu i pobrania pliku PDF z wynikiem każdego rodzaju ankiety.

 9. Nowa wiadomość – możliwość wyboru formy powiadomienia.

  W zakładce „Moje usługi” (pozycja „Alerty SMS / Push / E-mail – Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku”) została dodana możliwość wyboru otrzymywania powiadomień E-mail i/lub SMS o nowej wiadomości w opcji „Poczta”. Powiadomienia są domyślnie aktywne, w związku z tym 11 stycznia 2018 r. każdy klient otrzymał 15 darmowych SMS.

Zmiany w ustawieniach
parametrów zleceń giełdowych

Zmiany w ustawieniach parametrów zleceń giełdowych od
3 stycznia 2018 r.

 

3 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w parametrach niektórych typów zleceń giełdowych dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zleceń z warunkiem wielkości ujawnianej Wuj oraz nowych wartości kroków notowań dla poszczególnych instrumentów finansowych.

Ponadto wszyscy klienci DM BZ WBK od 3.01.2018 r. mają obowiązek posiadać numer identyfikacyjny (PESEL w przypadku klientów indywidualnych bądź kod LEI w przypadku: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, spółek prawa handlowego oraz firm inwestycyjnych).

Kliknij i sprawdź szczegóły wprowadzanych zmian.

Komunikat dla użytkowników
Windows XP i Vista

Kiedy mowa o finansach bezpieczeństwo powinno być priorytetem. W DM BZ WBK działamy zgodnie z tą zasadą, dlatego 10.01.2018 r. zablokujemy możliwość dostępu do aplikacji do odbioru notowań NOL3 wszystkim użytkownikom systemu Windows XP. Nadal będzie można obserwować kursy instrumentów w zakładce Notowania serwisu Inwestor online (sprawdź jak korzystać). Instalacja aplikacji NOL3 możliwa jest w systemie operacyjnym Windows 7 i nowszych.

Szczegóły dotyczące instalacji i konfiguracji aplikacji do odbioru notowań NOL3 dostępne są na naszej stronie internetowej.

Nowa wersja aplikacji
Inwestor mobile

Ze względu na specyfikę systemu operacyjnego iOS dla telefonów iPhone oraz zmiany w unijnych regulacjach (MiFID II), do poprawnego działania aplikacji Inwestor mobile po 3 stycznia 2018 r. niezbędna będzie jej dwukrotna aktualizacja. Pierwsza wersja (1.2.3) jest już dostępna w App Store – zachęcamy do jej instalowania. Druga wersja (1.2.4) zostanie udostępniona na początku stycznia. Z powodów technicznych niemożliwe jest podanie dokładnego terminu aktualizacji do wersji 1.2.4, ale instalacja bieżącej wersji (1.2.3) umożliwi wyświetlenie komunikatu w aplikacji o potrzebie ponownej aktualizacji.

Korzystanie z wersji 1.2.2. po nowym roku nie będzie możliwe, ponadto przy próbie zalogowania prezentowany będzie komunikat o błędnym NIK lub PIN nawet mimo podawania prawidłowych wartości.

Dlatego zachęcamy już dziś do pobrania nowej wersji 1.2.3, która poinformuje o konieczności aktualizacji aplikacji jak tylko będzie ona dostępna.

Bankujesz jak chcesz z BZ WBK? Otwórz prosto i szybko rachunek maklerski

Zawarcie umowy maklerskiej wymaga sprostania wielu formalnościom i pozyskania od klientów wielu ważnych informacji. Klienci Banku Zachodniego WBK, którzy część danych już przekazali, mają możliwość skorzystania ze specjalnego formularza, upraszczającego i przyspieszającego otwarcie rachunku maklerskiego w Domu Maklerskim BZ WBK. To rozwiązanie idealne dla osób ceniących swój czas, które chcą maksymalnie skrócić pobyt w naszej placówce.

 

Jeśli jesteś klientem Banku Zachodniego WBK S.A. wejdź na stronę, wypełnij formularz i ciesz się swobodą inwestowania jak chcesz i kiedy chcesz – m.in. dzięki aplikacji Inwestor mobile i serwisowi Inwestor online.

Nie jesteś klientem BZ WBK? Nadal możesz zdalnie otworzyć rachunek, korzystając z nieco bardziej rozbudowanego formularza.

Strefa Premium z nowymi analizami

Pomysł dla tradera i Quick trade to nowe analizy przygotowane specjalnie z myślą o najbardziej aktywnych inwestorach, publikowane w Strefie Premium. Oba opracowania koncentrują się na rynku kasowym, ale w różnym ujęciu.

Pomysł dla tradera to codzienna analiza przeznaczona głównie dla traderów preferujących spółki o wysokiej płynności – z indeksu WIG-30. Obejmuje ona konkretne wskazania kupna lub sprzedaży akcji (albo instrumentów pochodnych dla tej spółki) oraz oczekiwane poziomy zamknięcia i obrony pozycji.

Quick trade z kolei koncentruje się na amerykańskich akcjach z indeksu S&P500 albo ETF-ach, które dają szansę na szybki zysk m.in. z uwagi na swoją wysoką zmienność czy też znaczny lewar. Przedmiotem analizy, publikowanej co najmniej raz w tygodniu, są spółki planujące w najbliższych dniach publikację wyników finansowych, w przypadku których można spodziewać się dynamicznej zmiany cen ich akcji.

 

USA – rozliczenia D+2

5 września 2017 r.

Od 5 września br. skraca się cykl rozrachunkowy na giełdach amerykańskich z dotychczasowego D+3 na D+2. Teraz inwestycje naszych klientów w akcje, obligacje czy ETF-y na giełdach w USA będą rozliczane w takim samym cyklu rozrachunkowym jak na giełdach europejskich: D+2.

 

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2017

Inwestorze daj nam się poznać, wygraj iPada mini i zgarnij bonusa!
 

Od lat staramy się zapewniać usługi odpowiadające oczekiwaniom inwestorów przy zachowaniu jak najwyższej jakości obsługi. Dlatego przywiązujemy szczególną wagę do Państwa opinii, a Państwa wskazówki wytyczają kierunki naszego rozwoju.
Teraz mają Państwo możliwość wyrażenia opinii na temat usług maklerskich biorąc udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, prowadzonego tradycyjnie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W poprzednich edycjach brało udział średnio 5000 inwestorów!

Wystarczy wejść na stronę obi.sii.org.pl i wypełnić ankietę. Na każdego kto wypełni ankietę czeka specjalny bonus - preferencyjne warunki członkostwa w SII!

Ankieta jest anonimowa, ale wszyscy, którzy wypełnią ankietę, odpowiedzą na pytanie konkursowe na końcu ankiety i podadzą adres e-mail, będą mogli wygrać cenne nagrody. Do wygrania są m.in. iPad, udziały w konferencji Profesjonalny inwestor, iPody Shuffle, subskrypcje w serwisach inwestorskich i książki.
Na ankiety czekamy do końca września 2017 roku. Zachęcamy do udziału w badaniu!

Wypełnij ankietę lub sprawdź szczegóły

 

Zainwestuj w siebie latem

Lato to świetna pora na inwestycje. Zwłaszcza inwestycje w siebie! Dzięki Letniej Szkole Giełdowej online wiedza w dziedzinie inwestycji jest wyjątkowo łatwo dostępna.

Letnia Szkoła Giełdowa to wspólny projekt edukacyjny Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Fundacji GPW obejmujący bezpłatne webinary prowadzone regularnie o godz. 14.00 w każdą środę do 6 września. Szkolenia obejmują kluczowe zagadnienia związane z inwestowaniem oraz praktyczne aspekty funkcjonowania giełdy. Zobacz więcej

30 sierpnia nasi eksperci – Paweł Danielewicz i Michał Parafiński – pokażą „Kontrakty terminowe od kuchni”. Weź udział w szkoleniu!

 

Oferta publiczna akcji spółki Play Communications S.A.

Właśnie rozpoczęła się oferta publiczna akcji spółki Play Communications S.A. - jednego z największych operatorów sieci telefonii komórkowej w Polsce. Dla klientów indywidualnych, którzy chcą dołączyć do grona akcjonariuszy przygotowaliśmy promocję – nie pobierzemy prowizji od zlecenia zapisu na akcje!

Już teraz zapoznaj się z prospektem emisyjnym, sprawdź terminy i weź udział w ofercie.

 

Światowe giełdy online

Z nami możesz śledzić na żywo notowania na światowych parkietach. Znając sytuację na wybranym rynku łatwiej podejmować decyzje i aktywnie inwestować online.
Notowania giełdowe to dopełnienie naszego pakietu w zakresie giełd zagranicznych. Bogactwo akcji i ETFów, automatyczne przewalutowanie, regularne analizy, Drogowskaz inwestycyjny oraz trwająca do 30.06.2017 r. promocja obniżająca prowizję maklerską powodują, że światowe giełdy są bardzo atrakcyjne dla naszych inwestorów.

Sprawdź

 

Nowa Taryfa opłat i prowizji

Od 1 czerwca 2017 r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK.
Zmiany w Taryfie wynikają głównie z uproszczenia i uporządkowania oferty DM BZ WBK. Skutkuje to m.in. ujednoliceniem opłat – jednakowa stawka prowizji niezależnie od wartości zlecenia czy jednolita stawka prowizji dot. giełdy polskiej i giełd zagranicznych. W wielu przypadkach prowizje i opłaty zostają obniżone.

Sprawdź

 

ABC Inwestowania w opcje giełdowe

Dom Maklerski BZ WBK oraz Fundacja GPW zapraszają na bezpłatne szkolenie „ABC Inwestowania w opcje giełdowe”. Szkolenie odbędzie się 23 maja 2017 r. w Sali Notowań GPW przy ul. Książęcej 4 (poziom 2). Początek szkolenia przewidziany jest na godz. 16:30.
Jednym z prowadzących będzie Michał Parafiński – menedżer ds. derywatów DM BZ WBK, od wielu lat zawodowo związany z rynkiem kapitałowym, specjalizujący się w zakresie instrumentów pochodnych.

Sprawdź program i zapisz się na szkolenie

 

Za granicę z analitykiem

Jak wybrać się za granicę z analitykiem? W XXI wieku oczywiście wirtualnie… Klientom inwestującym na giełdach zagranicznych oferujemy kompleksowe i regularne wsparcie naszych ekspertów.

Właśnie udostępniliśmy pakiet nowych opracowań dot. rynków zagranicznych autorstwa naszego analityka Marcina Działka. Analizy będą ukazywały się w serwisie Inwestor online cyklicznie – część z nich w każdy dzień sesyjny, część co tydzień i będą poświęcone spółkom, ETFom, indeksom, surowcom … Wypróbuj Zagraniczną okazję dnia, Tydzień na giełdach zagranicznych i Raport surowcowy, – mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ponadto rozszerzyliśmy usługę Drogowskazu inwestycyjnego o nowy Portfel globalny, aby wykorzystywać możliwości inwestycyjne na niemal wszystkich rynkach finansowych świata, zarabiając zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen. Warto też pamiętać, że do końca czerwca br. – dzięki promocji – na giełdach zagranicznych można inwestować taniej, a z automatycznym przewalutowaniem zarazem wygodnie. Sprawdź

 

Udostępniliśmy PIT-8C

17 lutego 2017 r.

W serwisie Inwestor online (w opcji Poczta znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu) klienci Domu Maklerskiego BZ WBK (DM BZ WBK) mogą już pobrać PIT-8C za 2016 rok. Dokument ten dostępny jest w formacie PDF. Klienci, którzy otrzymują PIT-8C w formie elektronicznej, nie otrzymają go już w wersji papierowej.

Natomiast do klientów, którzy nie mają dostępu do serwisu Inwestor online, Informacja PIT 8-C została w dn. 14.02.2017 r. wysłana w wersji papierowej pocztą tradycyjną, na wskazany w umowie maklerskiej adres do korespondencji.

Wystawiony PIT-8C zawiera sumę osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w 2016 roku, na wszystkich rachunkach lub rejestrach prowadzonych w DM BZ WBK, w tym z rynków zagranicznych, OTC (np. rynek Forex) i produktów strukturyzowanych. Więcej informacji na temat PIT-8C znajduje się tutaj.

Już teraz zachęcamy do pobrania dokumentu PIT-8C w formie elektronicznej w serwisie Inwestor online (w opcji Poczta).

 

Sukces naszych analityków

W corocznym rankingu analityków giełdowych organizowanym przez dziennik „Parkiet” (9.01.2017 r.) nasi analitycy zajęli bardzo wysokie noty i to w wielu kategoriach. Warto przy tym podkreślić, że ocenie zarządzających TFI, OFE i Asset Management poddanych było łącznie 133 analityków.

W branży spożywczej zwyciężył Tomasz Sokołowski, który zajął też 2. miejsce w sektorze „handel i dystrybucja”. Doskonałym strategiem rynkowym okazał się Dariusz Górski (2. miejsce w tym rankingu), zajmując też miejsce na podium w sektorze bankowym (3. miejsce). Natomiast Paweł Puchalski zajął 2. miejsce w sektorze energetycznym i 3. w kategorii „spółki wydobywcze”. Z kolei Adrian Kyrcz objął 3. miejsce w budownictwie i 5. w branży deweloperskiej, a Łukasz Kosiarski znalazł się na 4. miejscu w sektorze IT.

Ponadto cały team analityków DM BZ WBK uplasował się na 4. pozycji w rankingu zespołów.

 

Światowe giełdy – nadal taniej

1 stycznia 2017 r.

Do końca czerwca 2017 r. przedłużamy promocję, dzięki której możesz inwestować na giełdach zagranicznych korzystając z obniżonych stawek prowizji. Sięgnij po komórkę i inwestuj wygodnie z aplikacją Inwestor mobile. Możesz też korzystać z Drogowskazu inwestycyjnego w serwisie Inwestor online. W Domu Maklerskim BZ WBK na globalne parkiety możesz wejść bez waluty obcej, ponieważ oferujemy automatyczne przewalutowanie. Akcje światowych gigantów i bogactwo ETF-ów są w zasięgu Twojej ręki.

 

Sprawdź

 

Wysoka ocena rachunku inwestycyjnego DM BZ WBK

 

Rachunek inwestycyjny DM BZ WBK zajął 3. miejsce w rankingu „Gazety Finansowej” (25.11.2016 r.)! Główne atuty naszego rachunku, które zapewniły mu miejsce na podium, to dostęp do notowań mobilnych, konkurencyjne stawki prowizji m.in. dla inwestycji zagranicznych oraz możliwości oszczędzania na emeryturę.

 

Kontrakty na funta wracają na GPW

18 listopada 2016 r.

Od 21 listopada 2016 r. wracają do obrotu kontrakty na funta brytyjskiego. Standard nie ulega zmianie.
 

Inwestorzy mogą handlować na sześciu seriach:

 • FGBPF17 – wygasa 20 stycznia 2017 r.
 • FGBPG17 – wygasa 17 lutego 2017 r.
 • FGBPH17 – wygasa 17 marca 2017 r.
 • FGBPM17 – wygasa 16 czerwca 2017 r.
 • FGBPU17 – wygasa 15 września 2017 r.

Dla tych kontraktów, jak i pozostałych kontraktów na waluty notowanych na GPW, czyli USD, EUR i CHF dostępne są zlecenia zaawansowane, które ułatwiają automatyczne zawieranie transakcji oraz zabezpieczanie kapitału. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów składania zleceń zaawansowanych pod linkiem https://www.dmbzwbk24.pl/przewodnik_zlecenia-zaawansowane/


Zobacz więcej

 

Mobilne inwestycje – zmiany w dostępności

W związku z wprowadzeniem w Domu Maklerskim BZ WBK protokołu połączenia szyfrowanego TLS 1.2 podjęliśmy decyzję o wyłączeniu webowego (przeglądarkowego) serwisu Inwestor mobile. Serwis ten, dostępny pod adresem www.inwestormobile.pl lub www.inwestoronline.pl/mobile, funkcjonował do 30 października 2016 r. Dlatego zachęcamy do korzystania z aplikacji Inwestor mobile, dostosowanej do telefonów z systemem Android oraz iOS.

Wygodniej
Aby zacząć korzystać z aplikacji Inwestor mobile, należy pobrać ją z Google Play lub App Store. Następnie nie trzeba wprowadzać ani zapamiętywać adresu strony – po zainstalowaniu wystarczy kliknąć ikonę aplikacji na ekranie urządzenia. A dodatkowo, po pierwszym logowaniu, w kilku krokach można ustawić skrócony, 4-cyfrowy PIN mobile oraz aktywować zapamiętanie numeru NIK – dzięki temu przy kolejnych logowaniach nie trzeba będzie go podawać.

Bardziej elastycznie

 • Aplikacja posiada wiele funkcjonalności niedostępnych w wygaszanym serwisie webowym, m.in.:

 • możliwość zdefiniowania własnych list obserwowanych instrumentów,
 • wskazanie domyślnego rachunku;
 • łączną wycenę środków finansowych oraz instrumentów na rachunku;
 • wykres instrumentu wzbogacony o niektóre wskaźniki AT;
 • depesze PAP, komunikaty ESPI;
 • statystykę bieżącej sesji;
 • możliwość zarządzania alertami cenowymi oraz ich otrzymywania w postaci darmowych komunikatów PUSH.

 • Sprawdź podstawowe funkcje Inwestora mobile i pobierz aplikację, a przekonasz się jak łatwe może być mobilne inwestowanie!
 

App Store Google Play
 

Wprowadzenie protokołu TLS 1.2 będzie miało wpływ na działanie Inwestora mobile na telefonach z wybranymi wersjami systemu Android – sprawdź co musisz zrobić, aby aplikacja działała poprawnie:

 • Jeśli masz telefon z systemem Android 5.0 lub wyższym – możesz nadal bez zmian korzystać z Inwestor mobile.
 • Jeśli masz telefon z systemem Android od 4.1 do 4.4 – już teraz zaktualizuj aplikację:
  W menu wybierz Sklep Play, następnie w lewym górnym menu Moje gry i aplikacje, znajdź i wybierz Inwestor mobile, a na końcu kliknij Aktualizuj.
 • Jeśli masz telefon z systemem Android 4.0 – ta wersja systemu nie obsługuje protokołu TLS 1.2, dlatego będziesz mógł korzystać z Inwestora mobile tylko do 30.10.2016 r. Po tym terminie niezbędna będzie aktualizacja Androida co najmniej do wersji 4.1

Nowe kontrakty terminowe

19 września br. Giełda Papierów Wartościowych wprowadza na rynek nowe kontrakty terminowe oparte o spółki: Grupa Azoty, ING Bank Śląski, Ciech, mBank, Kruk.

Po rozszerzeniu oferty o pięć nowych instrumentów, na GPW notowane będą 33 kontrakty na akcje spółek. Wszystkie nowe kontrakty terminowe będą posiadały ten sam mnożnik wynoszący 100 (na każdy kontrakt będzie przypadało 100 akcji).

 

Sprawdź nowe możliwości

 

Światowe giełdy w zasięgu ręki

1 sierpnia 2016 r.

Wydawałoby się, że dostęp przeciętnego inwestora do giełd zagranicznych jest utrudniony i wymaga wielu formalności. Tymczasem inwestowanie na światowych giełdach wcale nie jest znacznie trudniejsze od lokowania kapitału na polskiej giełdzie, za to możliwości inwestycyjne są nieporównywalnie większe – tysiące instrumentów, dostęp do akcji światowych gigantów… Wystarczy podpisać odpowiednią dyspozycję rozszerzającą zakres umowy maklerskiej, a inwestowanie odbywa się podobnie jak na giełdzie warszawskiej.

Aby giełdy zagraniczne były jeszcze bardziej dostępne wprowadziliśmy automatyczne przewalutowanie i obniżyliśmy prowizje maklerskie, a także rozszerzyliśmy Drogowskaz inwestycyjny o portfel akcji spółek zagranicznych.

Dzięki naszej aplikacji Inwestor mobile giełdy globalne mogą być dosłownie w zasięgu ręki – w Twojej komórce.

 

Sprawdź

 

Nowy portfel w Drogowskazie inwestycyjnym

5 lipca 2016 r.

Od 1 lipca br. rozszerzamy Drogowskaz inwestycyjny o piąty portfel – akcji spółek zagranicznych. W portfelu umieszczane będą akcje spółek z krajów rozwiniętych, które mogą stanowić dobre uzupełnienie inwestycji na GPW.

Rozpoczynamy od rynku amerykańskiego, ale nie wykluczamy rozszerzenia portfela o kolejne kraje w przyszłości.

W naszej filozofii inwestycyjnej skupiamy się na wyszukiwaniu stabilnych fundamentalnie spółek z potencjałem wzrostowym, kupowanych po relatywnie niskich cenach.

 

Zobacz więcej >>

 

Nowa wersja aplikacji
Inwestor mobile już dostępna!

29 czerwca 2016 r.

W DM BZ WBK wiemy, że dla większości osób mobilnie oznacza przede wszystkim szybciej. Robimy wszystko, aby takie właśnie było korzystanie z naszej aplikacji do mobilnych inwestycji, dlatego do Twojej dyspozycji oddajemy odświeżoną wersję – Inwestor mobile 1.2.

Najważniejsza zmiana to uproszczenie procesu logowania. Aby zaoszczędzić czas możesz ustawić swój NIK (numer identyfikacyjny klienta służący do logowania) jako domyślny. Wystarczy, że zarejestrujesz urządzenie, a NIK zostanie zapamiętany. Możesz także wybrać z jakiego hasła będziesz korzystać - standardowego czy uproszczonego. Uproszczone to PIN mobilny - składający się jedynie z czterech do ośmiu cyfr.

Chcemy, aby korzystanie z naszej aplikacji było jak najbardziej wygodne, dlatego umożliwiamy zmianę rachunku, na który składane jest zlecenie bezpośrednio na ekranie nowego zlecenia. Ponadto ułatwiliśmy wyszukiwanie instrumentów – teraz poza nazwą instrumentu prezentujemy także nazwę rynku, abyś miał pewność czy znalazłeś odpowiedni. Nowości znajdziesz także w Portfelu – na ekranie, poza dotychczasowymi wartościami, prezentowane są także: Środki finansowe, Wycena instrumentów oraz Wycena razem.

Nowa wersja ułatwia również korzystanie z automatycznego przewalutowania – w momencie składania zlecenia sprzedaży zagranicznych akcji, obligacji bądź ETF-ów wyświetlane są komunikaty dotyczące możliwości przewalutowania na PLN.

Zadbaliśmy także o aspekt wizualny – od tej pory wzrosty i spadki kursu instrumentu są prezentowane w bardziej przejrzysty sposób. Informacje te znajdziesz w prawym górnym rogu kafelka/po prawej stronie nazwy instrumentu. Są zaznaczone w postaci wartości o odpowiednim kolorze: zielonym oznaczającym wzrost, czerwonym – spadek bądź niebieskim w przypadku braku zmiany. Towarzyszą im także odpowiednio znaki ▲,▼ lub ●.

 

Już teraz pobierz najnowszą wersję aplikacji Inwestor mobile z Google Play bądź App Store i przekonaj się jak szybkie jest mobilne inwestowanie z DM BZ WBK. Szczegółowe informacje znajdziesz także w prezentacji oraz na naszej stronie www.

 

Oświadczenie FATCA

 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Jej celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

W związku z wymogami FATCA Dom Maklerski BZ WBK (DM BZ WBK) ma obowiązek uzyskania oświadczenia o rezydencji podatkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki od Klientów z tzw. okresu przejściowego. To klienci, którzy zawarli umowę z DM BZ WBK na produkt podlegający ustawie FATCA (m.in. rachunek maklerski, zakup Jednostek Uczestnictwa) w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015r. Do tych klientów DM BZ WBK wysłał w lipcu 2016r. korespondencję zawierającą oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów FATCA.

Klienci indywidualni mogą złożyć oświadczenie FATCA:

 • w serwisie Inwestor online w opcji Moje usługi – Dyspozycje – Pozostałe dyspozycje Oświadczenie FATCA - osoba fizyczna
 • w dowolnej placówce Banku Zachodniego WBK S.A.,
 • zgłosić telefonicznie pod nr 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44* (po potwierdzeniu przez doradcę tożsamości),
 • pobrać stąd, wydrukować i odesłać na adres: Santander Bank Polska, Biuro Kontroli Obligatoryjnych, ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, 50-950 Wrocław, z dopiskiem „FATCA”.

Klienci instytucjonalni mogą złożyć oświadczenie FATCA:
 • w dowolnej placówce Banku Zachodniego WBK S.A. (zgodnie z zasadami reprezentacji)
 • pobrać stąd, wydrukować i odesłać oryginał na adres: Santander Bank Polska, Biuro Kontroli Obligatoryjnych, ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, 50-950 Wrocław, z dopiskiem „FATCA”, natomiast skan na adres bm.inwestor@santander.pl oraz bm.sekretariat@santander.pl.
 

W przypadku gdy DM BZ WBK nie otrzyma w/w oświadczenia do 1.12.2016r., będzie zobligowany do zablokowania w ciągu 3 dni roboczych po upływie tego terminu środków zgromadzonych na rachunkach klienta. DM BZ WBK niezwłocznie poinformuje posiadacza rachunku o blokadzie oraz warunkach jego odblokowania. Odblokowanie rachunku nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank od Klienta wypełnionego i podpisanego oświadczenia.

 

Szczegółowe informacje o FATCA dostępne są na stronie http://www.bzwbk.pl/fatca.html

 

*Opłata zgodnie z taryfą danego operatora.
Powyższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Pragniemy przypomnieć, iż DM BZ WBK nie jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego. W razie wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań do właściwego organu podatkowego lub podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi FATCA w Banku Zachodnim WBK S.A. prosimy o kontakt na skrzynkę funkcyjną FATCA.POLAND@bzwbk.pl.

 

Inwestycje na giełdach zagranicznych w złotych

13 czerwca 2016 r.

Teraz w DM BZ WBK możesz inwestować na giełdach zagranicznych swoje oszczędności w złotych i to szybciej i taniej!

Szybciej – ponieważ automatycznie przewalutujemy Twoje środki w złotych na odpowiednią walutę.
Taniej – ponieważ kurs automatycznego przewalutowania jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut na dotychczasowych warunkach.

 

Sprawdź szczegóły i inwestuj na giełdach zagranicznych.

 

Inwestuj a podwoimy Twój zysk

1 marca 2016 r.

Chciałbyś osiągać wysokie zyski z inwestycji giełdowych, ale dopiero zaczynasz swoją przygodę z giełdą lub wracasz na parkiet po przerwie? W Domu Maklerskim BZ WBK wiemy, że to bywa trudne, dlatego umożliwimy Ci osiągnąć wyższy zysk z inwestycji. Wystarczy, że zaczniesz inwestować na giełdzie i do 31 sierpnia br. wykonasz wymagany obrót, a my wypłacimy Ci premię w wysokości osiągniętego przez Ciebie w okresie promocji zysku, w kwocie maksymalnie 1000 zł.
Sprawdź szczegóły

 

PIT-8C w formie elektronicznej do pobrania w Inwestorze online

19 lutego 2016 r.

W serwisie Inwestor online (w opcji Poczta znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu) klienci Domu Maklerskiego BZ WBK (DM BZ WBK) mogą pobrać PIT-8C za 2015 rok. Dokument ten dostępny jest w formacie PDF.

Wystawiony PIT-8C zawiera sumę przychodów i kosztów osiągniętych w roku 2015, na wszystkich rachunkach lub rejestrach prowadzonych w DM BZ WBK, w tym z rynków zagranicznych, OTC (np. rynek Forex) i produktów strukturyzowanych. Więcej informacji na temat PIT-8C znajduje się tutaj.

Klienci, którzy otrzymują PIT-8C w formie elektronicznej, nie otrzymają go już w wersji papierowej.

Już teraz zachęcamy do pobrania dokumentu PIT-8C w formie elektronicznej w serwisie Inwestor online (w opcji Poczta).

 

Podium w rankingu na najlepszy rachunek maklerski dla aktywnego inwestora

9 lutego 2016 r.

Nasz rachunek maklerski dla aktywnego inwestora giełdowego zajął III miejsce w dorocznym rankingu opublikowanym przez „Puls Biznesu”. Oferta DM BZ WBK w dużej mierze zawdzięcza tak wysoką ocenę umiarkowanym prowizjom za handel akcjami.
Dziękujemy za uznanie i zachęcamy do zapoznania się z Rachunkiem Trader i TopTrader.

 

Kontrakty intraday – przedłużenie promocji

4 stycznia 2016 r.

Promocyjna stawka prowizji dla transakcji intraday – 5 zł za kontrakt obowiązuje do końca 2016r. W przypadku interwencyjnego zamykania pozycji przez Dom Maklerski BZ WBK obowiązuje stawka prowizji zgodna z taryfą opłat i prowizji DM BZ WBK.

Sprawdź szczegóły

 

Promocja „Zwrot prowizji dla mobilnych” przedłużona do końca roku

27 sierpnia 2015 r.

Wakacje dobiegają końca, ale nasza promocja trwa nadal!

Cieszymy się, że aplikacja Inwestor mobile spotkała się z zainteresowaniem inwestorów i zależy nam, aby nasi klienci poznali smak mobilnych inwestycji. Dlatego przedłużamy promocję „Zwrot prowizji dla mobilnych” do końca roku.

Pobierz aplikację Inwestor mobile, inwestuj mobilnie na polskim rynku regulowanym i odbierz zwrot prowizji do 500 zł. Sprawdź szczegóły

 

PIN maskowany bądź standardowy – teraz możesz wybrać!

21 sierpnia 2015 r.

Stale rozwijamy nasze usługi, aby korzystanie z nich było jak najbardziej wygodne. Na początku sierpnia umożliwiliśmy zmianę sposobu logowania do serwisów internetowych DM BZ WBK. Teraz to od Ciebie zależy, jakim hasłem PIN chcesz się posługiwać - maskowanym czy standardowym. Ułatwienie i przyspieszenie procesu logowania może okazać się wyjątkowo cenne zwłaszcza dla mobilnych inwestorów, czyli użytkowników aplikacji Inwestor mobile.

 

Zmiany sposobu logowania można dokonać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie Inwestor online w zakładce Moje usługi/Dyspozycje/Dostęp do serwisu Inwestor online/mobile oraz aplikacji Inwestor mobile.

 

Chęć zmiany hasła PIN z maskowanego na nieposiadające maskowania może zgłosić zarówno właściciel, jak i pełnomocnik do rachunku, jednak dyspozycja będzie dotyczyć tylko osoby, która ją złożyła. Zmiana sposobu logowania nic nie kosztuje, a realizacja zgłoszenia potrwa nie dłużej niż do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia dyspozycji. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Inwestor online.

 

Komunikaty push w aplikacji Inwestor mobile

28 lipca 2015 r.

Teraz w aplikacji Inwestor mobile dostępne są komunikaty push. W tej formie możesz otrzymywać alerty cenowe o kursie wybranych instrumentów lub wartości indeksu WIG20 na otwarciu notowań. Zobacz, jak skorzystać z komunikatów push.

 

Zwrot prowizji dla mobilnych – promocja

15 lipca 2015 r.

Teraz, inwestując mobilnie w Domu Maklerskim BZ WBK, możesz skorzystać ze zwrotu prowizji nawet do 500 zł. Otwórz rachunek maklerski, pobierz aplikację Inwestor mobile i korzystaj z promocji. Zasady promocji „Zwrot prowizji dla mobilnych” są proste – wystarczy inwestować na polskim rynku regulowanym poprzez aplikację Inwestor mobile.

 

Nowa aplikacja mobilna DM BZ WBK – na wakacje i nie tylko

8 lipca 2015 r.

Wraz z początkiem wakacji oddajemy do dyspozycji klientów zupełnie nową aplikację DM BZ WBK do mobilnych inwestycji giełdowych – Inwestor mobile. Każdy z nas myśli teraz o wyjazdach i odpoczynku, ale też chciałby być na bieżąco ze swoimi inwestycjami, dlatego zachęcamy do zabrania ze sobą na wakacje i wypróbowania nowej aplikacji, która daje swobodę inwestowania w każdym miejscu i o każdej porze, gdy ma się dostęp do Internetu. A po wakacjach…giełda w komórce też pozostanie pod ręką.

 

W aplikacji Inwestor mobile nasi klienci mają dostęp do interesujących ich notowań oraz szczegółów danego instrumentu, a zlecenia mogą składać łatwo i szybko. Swoje zlecenia kontrolują w jednym miejscu i mają podgląd na cały portfel w DM BZ WBK. Mogą śledzić najświeższe informacje PAP i ESPI oraz otrzymywać alerty cenowe o interesujących ich instrumentach, dzięki czemu przez cały czas mogą być na bieżąco z rynkiem. Zachęcamy do wypróbowania aplikacji Inwestor mobile już teraz. Pobierz z Google play lub App Store.

 

Witamy w przyszłości kompleksowych usług maklerskich!


Więcej
 

Inwestor online – nowości w ofercie

27 kwietnia 2015 r.

Wdrożyliśmy nową wersję serwisu Inwestor online, dzięki czemu w naszej ofercie pojawiło się od dziś kilka nowości i zmian:

Drogowskaz inwestycyjny jest bardziej przyjazny dla inwestorów za sprawą lepszej nawigacji i bardziej szczegółowych opisów, a przede wszystkim dzięki wprowadzeniu mechanizmu rebalancingu, który przygotowuje klientowi indywidualną listę zleceń niezbędnych do wykonania, aby portfel klienta podążał za portfelem modelowym. Dodany jest też wskaźnik monitorujący stale stopień podobieństwa rachunku klienta do portfela modelowego. Teraz drogowskaz inwestycyjny będzie jeszcze lepiej pełnił rolę samouczka dla początkujących inwestorów, a doświadczeni inwestorzy powinni docenić prosty i szybki sposób na podążanie za portfelem modelowym.

Wprowadziliśmy zmiany w sposobie obliczania depozytów zabezpieczających dla instrumentów pochodnych notowanych na GPW. Dotychczasowa metodologia MPKR została zastąpiona modelem SPAN. Metodologia SPAN zapewnia dokładniejsze pokrycie ryzyka, większą precyzję pomiaru niż metodologia stosowana do tej pory. Jednym z głównych powodów wprowadzenia nowej metodologii jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu derywatami w Polsce. Więcej informacji na temat zmiany metodologii obliczania depozytów znajduje się na stronie. Depozyty wyliczane w MPKR i SPAN mogą znacząco różnić się od siebie dla portfeli skorelowanych oraz zbudowanych z udziałem opcji, skutkując zmniejszeniem lub zwiększeniem wymagań depozytowych w zależności od składu portfela. Inwestorzy mogą samodzielnie obliczyć depozyt w SPAN korzystając z kalkulatora udostępnionego przez KDPW CCP pod adresem.

Poprawione zostały też fakty korporacyjne, które obejmują następujące zakładki: Emisje z prawem poboru, Emisje bez prawa poboru, Dywidendy, Splity, Asymilacje, Wyniki kwartalne, Wyniki półroczne, Wezwania, Terminy WZA. Fakty korporacyjne będą teraz aktualizowane automatycznie.

 

Nr 1 na rynku opcji

 

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie roku giełdowego 2014, podczas którego liderom rynku wręczono nagrody. Znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych podczas gali – otrzymaliśmy nagrodę GPW za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami bez transakcji animatora w 2014 roku.

 

PIT-8C w formie elektronicznej do pobrania w Inwestorze online

26 luty 2015 r.

W serwisie Inwestor online (w opcji Poczta znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu) klienci Domu Maklerskiego BZ WBK (DM BZ WBK) mogą pobrać PIT-8C za 2014 rok. Dokument ten dostępny jest w formacie PDF.

Wystawiony PIT-8C zawiera sumę przychodów i kosztów osiągniętych w roku 2014, na wszystkich rachunkach lub rejestrach prowadzonych w DM BZ WBK, w tym z rynków zagranicznych, OTC (np. rynek Forex) i produktów strukturyzowanych. Więcej informacji na temat PIT-8C znajduje się tutaj.

Klienci, którzy otrzymują PIT-8C w formie elektronicznej, nie otrzymają go już w wersji papierowej.

Już teraz zachęcamy do pobrania dokumentu PIT-8C w formie elektronicznej w serwisie Inwestor online (w opcji Poczta).

 

Metody Fibonacciego w inwestycjach – praktyczne szkolenie

22 stycznia 2015 r.

Zapraszamy na szkolenie (w Warszawie, Poznaniu lub Wrocławiu), podczas którego zaprezentowana zostanie metodologia wyznaczania kluczowych stref cenowych Fibonacciego. Szkolenie, w przystępny i praktyczny sposób, zostanie poprowadzone przez naszego analityka Pawła Danielewicza – autora książki „Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie”. Na przykładzie kontraktów i spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 zademonstrowane zostanie, krok po kroku, stosowanie metod Fibonacciego.

 

Notowania giełdowe – od stycznia taniej

2 stycznia 2015 r.

Korzystanie z przeglądu notowań GPW jest tańsze od stycznia 2015 r. Teraz dla jednej najlepszej oferty dostęp jest bezpłatny i to nawet, jeśli klient nie wykona żadnej transakcji! Natomiast obrót miesięczny w wysokości 90 tys. zł lub 60 kontraktów, w kolejnym miesiącu zwalnia całkowicie z opłaty za dostęp do notowań z pięcioma najlepszymi ofertami oraz częściowo z opłaty za pełen arkusz ofert. Więcej informacji znajdą Państwo w Taryfie opłat i prowizji.
Niższe ceny dla wielu inwestorów oznaczają łatwiejszy dostęp do notowań, co może ułatwić podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Tego właśnie życzymy Państwu w 2015 roku!

 

Zmiany w indeksach / instrumentach GPW

10 grudnia 2014 r.

Od początku 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych wprowadza następujące zmiany w publikowanych indeksach:

 • po sesji 30 grudnia 2014 roku zostanie zakończona publikacja indeksów WIG50, WIG250, WIG30short i WIG30lev,
 • indeksy WIG20 oraz mWIG40 będą nadal publikowane w 2015 roku,
 • od sesji 2 stycznia 2015 roku wznowiona zostanie publikacja indeksu sWIG80 (obecnie pod nazwą MiS80), który będzie publikowany z częstotliwością co minutę,
 • od sesji 2 stycznia 2015 roku częstotliwość publikacji indeksu WIG30 zostanie zmniejszona do jednej minuty (obecnie co 15 sekund).


W związku z powyższym, w grudniu 2014 roku nie zostaną wprowadzone do obrotu instrumenty pochodne oparte na indeksach WIG30 oraz WIG50.

Jednocześnie przypominamy, że ostatnim dniem obrotu jednostkami indeksowymi na WIG20 będzie 18 grudnia 2014 roku, natomiast dniem wygaśnięcia 19 grudnia 2014 roku.

Żródło: GPW (komunikat dot. indeksów / komunikat dot. jednostek indeksowych)

 

Rachunek inwestycyjny VIP – nowość

W ramach ofert specjalnych Dom Maklerski BZ WBK wprowadził nowy Rachunek inwestycyjny VIP, kierowany do klientów Banku Zachodniego WBK S.A. posiadających status klienta VIP lub posiadających Konto VIP. W ramach Rachunku inwestycyjnego VIP klienci mogą korzystać z preferencyjnych warunków, m. in. niższych stawek prowizji, bezpłatnego prowadzenia rachunku papierów wartościowych, czy dostępu do Strefy Premium w serwisie Inwestor online. Więcej informacji o ofercie znajdziesz tutaj.

 

Zmiana struktury organizacyjnej

31 października 2014 roku nastąpił podział Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Podział miał na celu przeniesienie działalności maklerskiej do Banku Zachodniego WBK S.A., a działalności edukacyjnej i reklamowej Domu Maklerskiego do nowo zawiązanej spółki Giełdokracja Sp. z o.o. Cel ten został w pełni zrealizowany.

W wyniku podziału Santander Bank Polska stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w zakresie działalności maklerskiej. Oznacza to, że Bank stał się stroną zawartych umów z Klientami, które pozostają w mocy i są teraz wykonywane przez Santander Bank Polska, a konkretnie przez działające w strukturze Banku biuro maklerskie, które zachowuje nazwę Dom Maklerski BZ WBK. Umowy nie wymagają aneksowania ani podejmowania przez dotychczasowych Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. żadnych dodatkowych działań w celu korzystania z usług maklerskich. Usługi te świadczone są zgodnie z treścią umów zawartych z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. oraz obowiązujących regulaminów.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Contact Center Domu Maklerskiego pod numerem 61 856 44 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) w dni robocze w godzinach 7:00–23:00.

 
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex