Contact Center

usługi Contact Center dają komfort inwestowania przez telefon w dni robocze w godz. 8:00-19:00 oraz dostęp do informacji o bieżącej sytuacji na rynkach, spółkach, przebiegu notowań, a także możliwość uzyskania pomocy w zakresie korzystania z usług Santander Biuro Maklerskie. Aby wygodnie inwestować, wystarczy zadzwonić pod numer 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Dodatkowo pod numerem 61 856 44 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) można uzyskać informacje rynkowe oraz informacje o ofercie Santander Biuro Maklerskie.

 

Dodatkowe korzyści

 • Dostępność – aby inwestować przez telefon wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny w Santander Biuro Maklerskie. Korzystanie z usług Contact Center nie jest związane z dodatkowymi opłatami (poza kosztem połączenia).
 • Szeroki wybór instrumentów finansowych – możliwość kupna i sprzedaży m.in. akcji, kontraktów terminowych, opcji, ETFów, obligacji.
 • Dostęp do giełd zagranicznych po złożeniu odpowiedniej dyspozycji.
 • Bardzo szeroka paleta usług – możliwość korzystania z większości usług Santander Biuro Maklerskie przez telefon.

Szczegóły

Większość usług Santander Biuro Maklerskie jest dostępna za pośrednictwem telefonu. Przez telefon można m.in.:
 • złożyć, modyfikować lub anulować zlecenie kupna i sprzedaży instrumentów finansowych,
 • złożyć dyspozycję przelewu środków pieniężnych,
 • uzyskać informację o stanie swojego rachunku,
 • rozszerzyć umowę maklerską o nowe usługi,
 • złożyć wnioski o przyznanie prowizji liniowej i negocjowanej,
 • złożyć dyspozycję wymiany walutowej oraz otwarcia dodatkowych rachunków walutowych,
 • wykonać transfer papierów wartościowych,
 • złożyć wniosek o wydanie imiennego zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 • zablokować papiery wartościowe stanowiące depozyt zabezpieczający.
Pełen zakres dostępnych usług wymieniony jest w zarządzeniu w sprawie określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej. Przejdź do zarządzeń.

Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje szczegółowo określone są w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Za połączenie z numerami telefonu klient ponosi opłatę zgodnie z taryfą operatora.

Jak korzystać?

 • W jakich godzinach i pod jakim numerem?
  Usługi telefoniczne Santander Biuro Maklerskie są dostępne w dni robocze w godz. 8:00 - 19:00 pod numerami telefonu 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

  Dodatkowo pod numerem 61 856 44 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) można uzyskać informacje rynkowe i o ofercie Santander Biuro Maklerskie.
 • Jak odbywa się identyfikacja klienta?
  Identyfikacja klienta odbywa się automatycznie przy pomocy numeru NIK oraz kodu PIN dla usług telefonicznych. Identyfikacja możliwa jest również przy pomocy hasła.

  Połączenie, w ramach którego następuje identyfikacja przy użyciu jako kodów numeru NIK i PIN ma priorytet przed innymi połączeniami. Dzięki temu szybciej uzyskasz kontakt z naszym pracownikiem. Dodatkowo dzięki automatycznej autoryzacji skraca się proces identyfikacji, co pozwala na przejście od razu do złożenia dyspozycji.
 • Jak uzyskać szybki kontakt?
  Aby przyspieszyć uzyskanie połączenia i przebieg procesu identyfikacji w systemach Contact Center, następujący ciąg numerów: numer telefonu, opcja na IVR, nr NIK możesz wpisać w książce telefonicznej telefonu, dzięki czemu wybranie jednego przycisku – kontaktu spowoduje automatyczne przejście procesu wyboru odpowiednich kodów, a Ty wprowadzisz już tylko swój PIN. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy wprowadzania do pamięci telefonu kodu PIN do usług telefonicznych.

  Warunkiem prawidłowego działania wprowadzonego ciągu numerów jest wykorzystanie funkcji pauzy w telefonie.

  Prawidłowy zapis w pamięci telefonu powinien wyglądać następująco: 618564444pp1pXXXXXXXX, gdzie:
  • 618564444 – numer telefonu do Zespołu Contact Center
  • p – pauza na telefonie (zalecamy wpisanie podwójnej pauzy)
  • 1 – wybór opcji 1 złóż zlecenie
  • XXXXXXXX – nr NIK
 • Jak uzyskać numer NIK i PIN dla usług telefonicznych?
  Numer NIK jest taki sam dla usług internetowych i telefonicznych.
  Kody PIN są odrębne dla usług internetowych i telefonicznych.

  NIK:
  • numer NIK jest znany każdemu klientowi korzystającemu z usług internetowych Santander Biuro Maklerskie (wspólny NIK do serwisu Inwestor online, Inwestor mobile i usług telefonicznych),
  • jeśli nie znasz albo nie pamiętasz numeru NIK, uzyskasz go od naszego pracownika pod jednym z powyższych numerów telefonu po odsłuchaniu komunikatu powitalnego i wybraniu 0.
 • PIN dla usług telefonicznych:
  • aby uzyskać kod PIN dla usług telefonicznych, wystarczy zadzwonić pod jeden z powyższych numerów telefonu i po odsłuchaniu komunikatu powitalnego wybrać 0,
  • uzyskasz połączenie z pracownikiem, który następnie przełączy Cię do modułu nadawania kodu PIN dla usług telefonicznych,
  • przy pomocy klawiatury swojego telefonu wybierasz kod PIN dla usług telefonicznych i potwierdzasz go; kod PIN dla usług telefonicznych musi składać się z czterech cyfr, przy czym nie mogą to być cztery identyczne cyfry ani cztery kolejne malejące lub rosnące cyfry; jeśli jest to kolejny kod PIN dla usług telefonicznych, musi on być różny od poprzedniego.
  Numer NIK oraz kod PIN dla usług telefonicznych będą służyć przy każdym kolejnym połączeniu do szybkiej i wygodnej autoryzacji przeprowadzanej w ramach usług telefonicznych.
 • Jak korzystać z poszczególnych usług telefonicznych?
  Po wybraniu jednego z powyższych numerów telefonu oraz wysłuchaniu komunikatu powitalnego możesz korzystać z następujących funkcji:
  • jeżeli chcesz złożyć zlecenie lub dyspozycję i posiadasz indywidualny kod NIK i PIN dla usług telefonicznych, wybierz 1, w przeciwnym wypadku wybierz 0,
  • jeżeli chcesz uzyskać informacje o rachunku i posiadasz indywidualny kod NIK i PIN dla usług telefonicznych, wybierz 2, w przeciwnym wypadku wybierz 0,
  • jeżeli chcesz uzyskać informacje rynkowe, wybierz 3,
  • jeżeli chcesz uzyskać pomoc i informacje o serwisie internetowym Inwestor online, wybierz 4,
  • jeżeli chcesz dokonać zmiany kodu PIN dla usług telefonicznych, wybierz 5,
  • jeżeli chcesz połączyć się z pracownikiem, wybierz 0 (również w celu złożenia zlecenia lub dyspozycji).
  • Po wybraniu opcji 1 lub 2 system poprosi o podanie numeru NIK, a gdy NIK zostanie podany prawidłowo, system poprosi o podanie kodu PIN. Numery te należy podać za pomocą klawiatury telefonu. Prawidłowe podanie obu numerów – NIK i PIN spowoduje przełączenie do pracownika. Połączenie takie ma priorytet przed innymi połączeniami, dzięki czemu szybciej uzyskasz kontakt z naszym pracownikiem. Dodatkowo dzięki takiej automatycznej autoryzacji skraca się proces identyfikacji, co pozwala na przejście od razu do złożenia dyspozycji.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex