Inwestor mobile

Witamy w przyszłości kompleksowych usług maklerskich

Inwestor mobile pozwala poczuć swobodę mobilnego inwestowania. Umożliwia łatwe składanie zleceń giełdowych, szybki wgląd do rachunku i korzystanie z szerokiego zakresu usług. Dla wygody naszych klientów oferujemy dostęp do rachunku maklerskiego za pomocą aplikacji mobilnej (dla systemów Apple iOS oraz Google Android).

 

Zobacz krótki film oraz prezentację, które przedstawiają podstawowe funkcjonalności aplikacji Inwestor mobile oraz pokazują, jak proste jest korzystanie z niej. Możesz także porównać zakres funkcjonalności aplikacji Inwestor mobile i serwisu Inwestor online – sprawdź

 

Pobierz aplikację

 

Najważniejsze korzyści

 • Łatwe logowanie – Aby maksymalnie uprościć proces logowania do aplikacji można ustawić wybrany numer NIK jako domyślny, a także zdefiniować PIN mobile, zawierający jedynie od 4 do 8 cyfr.
 • Prostota obsługi – aplikacja Inwestor mobile to narzędzie dopasowane do potrzeb aktywnego, nowoczesnego inwestora giełdowego. Przejrzyste menu ułatwia nawigację i dostęp do najważniejszych funkcji – w szczególności związanych z notowaniami oraz składaniem i obsługą zleceń.
 • Wygoda – aby korzystać z serwisu, wystarczy zainstalować aplikację w telefonie, uruchomić ją i zalogować się.
 • Szybkość – ergonomia aplikacji i intuicyjna obsługa umożliwiają szybkie inwestycje.
 • Notowania i inwestycje na bieżąco – korzystając z aplikacji Inwestor mobile można śledzić notowania i wykresy giełdowe online i od razu inwestować.
 • Niższe prowizje – prowizje od zleceń internetowych są niższe niż w przypadku zleceń telefonicznych lub składanych osobiście w placówce.
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Szczegóły

Inwestor mobile umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego prowadzonego w Santander Biuro Maklerskie . Dzięki naszej aplikacji można w dowolnym czasie i niemal z każdego miejsca obserwować w czasie rzeczywistym notowania na giełdzie warszawskiej oraz składać zlecenia na GPW i wybranych giełdach zagranicznych. Zapoznaj się z jej najważniejszymi funkcjami:
Demo
Aplikacja posiada wbudowaną wersję demonstracyjną. Wystarczy po uruchomieniu aplikacji, na stronie powitalnej, wybrać zielony kafelek "DEMO". W wersji demonstracyjnej można kompleksowo sprawdzić działanie aplikacji Inwestor mobile.
Logowanie
Po uruchomieniu aplikacji, na stronie powitalnej, należy wybrać czerwony kafelek "ZALOGUJ". Następnie w dwóch krokach podaje się kody dostępowe NIK i PIN, analogicznie jak dla wersji Inwestor online dedykowanej urządzeniom z większymi wyświetlaczami (np.: laptopy, czy komputery stacjonarne). Warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym. W przypadku braku takiego dostępu aplikacja zaproponuje zamówienie notowań (sprawdź opłatę za korzystanie z przeglądu notowań w Taryfie opłat i prowizji). W przypadku prawidłowego połączenia, na górnej belce aplikacji prezentowana będzie biała ikona, jeśli połączenie zostanie utracone aplikacja zasygnalizuje ten stan zmianą koloru ikony statusu połączenia na czerwony. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu istnieje możliwość ustawienia uproszczonego kodu PIN mobile (składającego się z 4 do 8 cyfr).
Inwestor mobile
Korzystanie z PIN mobile uwarunkowane jest wcześniejszym zarejestrowaniem urządzenia. Aby to zrobić należy wybrać w głównym menu aplikacji opcję Ustawienia, a następnie przesunąć suwak przy opcji Rejestracja urządzenia. Zwracamy uwagę, że rejestracja urządzenia oprócz możliwości korzystania z PIN mobile oznacza również zapamiętanie numeru NIK użytkownika (NIK domyślny), przez co przy kolejnym logowaniu jego wprowadzenie nie będzie konieczne oraz zmianę sposobu wysyłania alertów cenowych z SMS na powiadomienia push. Po zarejestrowaniu urządzenia, na tym samym ekranie, należy przesunąć suwak przy opcji PIN mobile.
Wylogowanie
Zakończenie pracy w aplikacji następuje poprzez wylogowanie, które wykonuje się stuknięciem w ikonę "drzwi" po prawej stronie górnej belki aplikacji Inwestor mobile.
Notowania
"Notowania" to pierwsza pozycja w poziomym dolnym, głównym menu aplikacji. Dostępne są notowania z GPW oraz New Connect. Prezentowane są w postaci kafelków, które można przesuwać w orientacji pionowej (kolejne instrumenty w ramach bieżącej listy) oraz poziomo (kolejne listy instrumentów). Kafelki z notowaniami instrumentów są aktywne, a ich stuknięcie powoduje przejście do opcji składania nowego zlecenia. Możliwa jest także zmiana widoku notowań z kafelków na wersję tabelaryczną. Zarządzanie listami notowań odbywa się po wybraniu ikony "trybu" na górnej belce.
Inwestor mobile
Zlecenia - nowe zlecenie
Składanie nowych zleceń odbywa się za pomocą ikony "+" znajdującej się na górnej belce aplikacji. Wchodząc w szczegóły zlecenia lub składając nowe zlecenie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące notowań instrumentu (oferty zależne od posiadanego pakietu notowań), co ułatwi ustalanie warunków zlecenia. Po wprowadzeniu warunków zlecenia, przyciski "Sprzedaj" i "Kup" zmieniają kolory z szarego odpowiednio na czerwony i zielony. Stuknięcie jednego z nich po raz pierwszy spowoduje wyliczenie i prezentację na kafelku wartości zlecenia oraz przewidywanej prowizji, a drugie stuknięcie spowoduje wysłanie zlecenia na giełdę.
Inwestor mobile
Zlecenia - lista zleceń
Po wybraniu z głównego menu opcji "Zlecenia" następuje przejście do prezentacji bieżących zleceń na wszystkich rachunkach własnych oraz na tych, do których jesteśmy pełnomocnikiem. Na liście prezentowane są podstawowe informacje o zleceniach oraz pasek zaawansowania ich realizacji. Z boku dostępne są ikony modyfikacji oraz anulowania zlecenia. Po stuknięciu w zlecenie na liście, przejdziemy do szczegółów zlecenia i możliwości jego modyfikacji.
Inwestor mobile
Portfel
Wybierając z głównego menu opcję "Portfel", można przejść do prezentacji stanu rachunku lub rachunków. W przypadku dostępu do większej liczby rachunków, zmiana rachunku następuje poprzez przesuwanie palcem w orientacji poziomej (lewo/prawo). Dodatkowo można wybrać jedną z dwóch form graficznych prezentacji stanu rachunku. Pierwsza ma formę listy posiadanych instrumentów z wykresem kołowym. Druga ma formę kafelków. Niezależnie od uruchomionego widoku, możliwe jest bezpośrednie przejście do składania zlecenia poprzez stuknięcie w nazwę instrumentu.
Inwestor mobile
Rynki
Po wybraniu z głównego menu opcji "Rynki", następuje przejście do prezentacji statystyk sesji na GPW oraz New Connect. Dostępne są podstawowe informacje o największych wzrostach, spadkach oraz obrotach. Ponadto prezentowane są obroty na sesji, a także statystyka dotycząca liczby instrumentów, których cena rośnie, spada oraz nie ulega zmianie.
News
Wybierając z głównego menu opcję "News", można przejść do opcji pozwalającej na prezentację depesz agencyjnych PAP, ESPI oraz zarządzanie alertami (powiadomieniami) o cenach instrumentów.
Ustawienia
Po wybraniu z głównego menu opcji "Ustawienia", można przejść do ekranudo ekranu umożliwiającego zarejestrowanie urządzenia, co pozwala na otrzymywanie alertów cenowych w formie powiadomień push zamiast wiadomości SMS. Rejestracja urządzenia umożliwia także zapamiętanie numeru NIK (funkcjonalność opisana w dziale Logowanie). Ponadto w opcji tej możliwe jest dokonanie zmiany PIN standardowego, ustawienie i zmiana PIN mobile. Należy pamiętać, iż w przypadku korzystania ze standardowego kodu PIN, kody logowania są wspólne (taki sam PIN potrzebny jest w Inwestor online i w Inwestor mobile). PIN mobile umożliwia natomiast logowanie jedynie w aplikacji mobilnej, ale w przypadku utraty kodu PIN mobile logowanie do Inwestor mobile będzie nadal możliwe z wykorzystaniem PIN standardowego.
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Opłaty i prowizje

Dostęp do aplikacji Inwestor mobile jest bezpłatny, jednak warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym. W przypadku braku takiego dostępu, aplikacja zaproponuje zamówienie notowań (na zasadach opisanych w aktualnej Taryfie opłat i prowizji).
Aby móc korzystać z aplikacji konieczny jest dostęp do Internetu.
Korzystanie z alertów SMS podlega opłatom zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Jak pobrać aplikację bezpośrednio na telefon?

 • Sklep (App Store lub Google Play) znajdziesz w swoim zasobniku z aplikacjami.
 • Po wejściu do sklepu dotknij przycisku szukaj lub dotknij ikony lupy.
 • W polu, które się pojawi, wpisz nazwę interesującej Cię aplikacji: Inwestor mobile.
 • Możesz już pobrać i zainstalować aplikację.
 • Aplikacja jest już gotowa do uruchomienia!
 

Pobierz aplikację Inwestor mobile na telefon:

Pobierz apliakację Pobierz apliakację
Pobierz apliakację Pobierz apliakację
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZ

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZ

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Inwestor mobile | Santander Biuro Maklerskie

Inwestor mobile

Witamy w przyszłości kompleksowych usług maklerskich

Inwestor mobile pozwala poczuć swobodę mobilnego inwestowania. Umożliwia łatwe składanie zleceń giełdowych, szybki wgląd do rachunku i korzystanie z szerokiego zakresu usług. Dla wygody naszych klientów oferujemy dostęp do rachunku maklerskiego za pomocą aplikacji mobilnej (dla systemów Apple iOS oraz Google Android).

 

Zobacz krótki film oraz prezentację, które przedstawiają podstawowe funkcjonalności aplikacji Inwestor mobile oraz pokazują, jak proste jest korzystanie z niej. Możesz także porównać zakres funkcjonalności aplikacji Inwestor mobile i serwisu Inwestor online – sprawdź

 

Pobierz aplikację

 

Najważniejsze korzyści

 • Łatwe logowanie – Aby maksymalnie uprościć proces logowania do aplikacji można ustawić wybrany numer NIK jako domyślny, a także zdefiniować PIN mobile, zawierający jedynie od 4 do 8 cyfr.
 • Prostota obsługi – aplikacja Inwestor mobile to narzędzie dopasowane do potrzeb aktywnego, nowoczesnego inwestora giełdowego. Przejrzyste menu ułatwia nawigację i dostęp do najważniejszych funkcji – w szczególności związanych z notowaniami oraz składaniem i obsługą zleceń.
 • Wygoda – aby korzystać z serwisu, wystarczy zainstalować aplikację w telefonie, uruchomić ją i zalogować się.
 • Szybkość – ergonomia aplikacji i intuicyjna obsługa umożliwiają szybkie inwestycje.
 • Notowania i inwestycje na bieżąco – korzystając z aplikacji Inwestor mobile można śledzić notowania i wykresy giełdowe online i od razu inwestować.
 • Niższe prowizje – prowizje od zleceń internetowych są niższe niż w przypadku zleceń telefonicznych lub składanych osobiście w placówce.
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Szczegóły

Inwestor mobile umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego prowadzonego w Santander Biuro Maklerskie . Dzięki naszej aplikacji można w dowolnym czasie i niemal z każdego miejsca obserwować w czasie rzeczywistym notowania na giełdzie warszawskiej oraz składać zlecenia na GPW i wybranych giełdach zagranicznych. Zapoznaj się z jej najważniejszymi funkcjami:
Demo
Aplikacja posiada wbudowaną wersję demonstracyjną. Wystarczy po uruchomieniu aplikacji, na stronie powitalnej, wybrać zielony kafelek "DEMO". W wersji demonstracyjnej można kompleksowo sprawdzić działanie aplikacji Inwestor mobile.
Logowanie
Po uruchomieniu aplikacji, na stronie powitalnej, należy wybrać czerwony kafelek "ZALOGUJ". Następnie w dwóch krokach podaje się kody dostępowe NIK i PIN, analogicznie jak dla wersji Inwestor online dedykowanej urządzeniom z większymi wyświetlaczami (np.: laptopy, czy komputery stacjonarne). Warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym. W przypadku braku takiego dostępu aplikacja zaproponuje zamówienie notowań (sprawdź opłatę za korzystanie z przeglądu notowań w Taryfie opłat i prowizji). W przypadku prawidłowego połączenia, na górnej belce aplikacji prezentowana będzie biała ikona, jeśli połączenie zostanie utracone aplikacja zasygnalizuje ten stan zmianą koloru ikony statusu połączenia na czerwony. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu istnieje możliwość ustawienia uproszczonego kodu PIN mobile (składającego się z 4 do 8 cyfr).
Inwestor mobile
Korzystanie z PIN mobile uwarunkowane jest wcześniejszym zarejestrowaniem urządzenia. Aby to zrobić należy wybrać w głównym menu aplikacji opcję Ustawienia, a następnie przesunąć suwak przy opcji Rejestracja urządzenia. Zwracamy uwagę, że rejestracja urządzenia oprócz możliwości korzystania z PIN mobile oznacza również zapamiętanie numeru NIK użytkownika (NIK domyślny), przez co przy kolejnym logowaniu jego wprowadzenie nie będzie konieczne oraz zmianę sposobu wysyłania alertów cenowych z SMS na powiadomienia push. Po zarejestrowaniu urządzenia, na tym samym ekranie, należy przesunąć suwak przy opcji PIN mobile.
Wylogowanie
Zakończenie pracy w aplikacji następuje poprzez wylogowanie, które wykonuje się stuknięciem w ikonę "drzwi" po prawej stronie górnej belki aplikacji Inwestor mobile.
Notowania
"Notowania" to pierwsza pozycja w poziomym dolnym, głównym menu aplikacji. Dostępne są notowania z GPW oraz New Connect. Prezentowane są w postaci kafelków, które można przesuwać w orientacji pionowej (kolejne instrumenty w ramach bieżącej listy) oraz poziomo (kolejne listy instrumentów). Kafelki z notowaniami instrumentów są aktywne, a ich stuknięcie powoduje przejście do opcji składania nowego zlecenia. Możliwa jest także zmiana widoku notowań z kafelków na wersję tabelaryczną. Zarządzanie listami notowań odbywa się po wybraniu ikony "trybu" na górnej belce.
Inwestor mobile
Zlecenia - nowe zlecenie
Składanie nowych zleceń odbywa się za pomocą ikony "+" znajdującej się na górnej belce aplikacji. Wchodząc w szczegóły zlecenia lub składając nowe zlecenie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące notowań instrumentu (oferty zależne od posiadanego pakietu notowań), co ułatwi ustalanie warunków zlecenia. Po wprowadzeniu warunków zlecenia, przyciski "Sprzedaj" i "Kup" zmieniają kolory z szarego odpowiednio na czerwony i zielony. Stuknięcie jednego z nich po raz pierwszy spowoduje wyliczenie i prezentację na kafelku wartości zlecenia oraz przewidywanej prowizji, a drugie stuknięcie spowoduje wysłanie zlecenia na giełdę.
Inwestor mobile
Zlecenia - lista zleceń
Po wybraniu z głównego menu opcji "Zlecenia" następuje przejście do prezentacji bieżących zleceń na wszystkich rachunkach własnych oraz na tych, do których jesteśmy pełnomocnikiem. Na liście prezentowane są podstawowe informacje o zleceniach oraz pasek zaawansowania ich realizacji. Z boku dostępne są ikony modyfikacji oraz anulowania zlecenia. Po stuknięciu w zlecenie na liście, przejdziemy do szczegółów zlecenia i możliwości jego modyfikacji.
Inwestor mobile
Portfel
Wybierając z głównego menu opcję "Portfel", można przejść do prezentacji stanu rachunku lub rachunków. W przypadku dostępu do większej liczby rachunków, zmiana rachunku następuje poprzez przesuwanie palcem w orientacji poziomej (lewo/prawo). Dodatkowo można wybrać jedną z dwóch form graficznych prezentacji stanu rachunku. Pierwsza ma formę listy posiadanych instrumentów z wykresem kołowym. Druga ma formę kafelków. Niezależnie od uruchomionego widoku, możliwe jest bezpośrednie przejście do składania zlecenia poprzez stuknięcie w nazwę instrumentu.
Inwestor mobile
Rynki
Po wybraniu z głównego menu opcji "Rynki", następuje przejście do prezentacji statystyk sesji na GPW oraz New Connect. Dostępne są podstawowe informacje o największych wzrostach, spadkach oraz obrotach. Ponadto prezentowane są obroty na sesji, a także statystyka dotycząca liczby instrumentów, których cena rośnie, spada oraz nie ulega zmianie.
News
Wybierając z głównego menu opcję "News", można przejść do opcji pozwalającej na prezentację depesz agencyjnych PAP, ESPI oraz zarządzanie alertami (powiadomieniami) o cenach instrumentów.
Ustawienia
Po wybraniu z głównego menu opcji "Ustawienia", można przejść do ekranudo ekranu umożliwiającego zarejestrowanie urządzenia, co pozwala na otrzymywanie alertów cenowych w formie powiadomień push zamiast wiadomości SMS. Rejestracja urządzenia umożliwia także zapamiętanie numeru NIK (funkcjonalność opisana w dziale Logowanie). Ponadto w opcji tej możliwe jest dokonanie zmiany PIN standardowego, ustawienie i zmiana PIN mobile. Należy pamiętać, iż w przypadku korzystania ze standardowego kodu PIN, kody logowania są wspólne (taki sam PIN potrzebny jest w Inwestor online i w Inwestor mobile). PIN mobile umożliwia natomiast logowanie jedynie w aplikacji mobilnej, ale w przypadku utraty kodu PIN mobile logowanie do Inwestor mobile będzie nadal możliwe z wykorzystaniem PIN standardowego.
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Opłaty i prowizje

Dostęp do aplikacji Inwestor mobile jest bezpłatny, jednak warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym. W przypadku braku takiego dostępu, aplikacja zaproponuje zamówienie notowań (na zasadach opisanych w aktualnej Taryfie opłat i prowizji).
Aby móc korzystać z aplikacji konieczny jest dostęp do Internetu.
Korzystanie z alertów SMS podlega opłatom zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Jak pobrać aplikację bezpośrednio na telefon?

 • Sklep (App Store lub Google Play) znajdziesz w swoim zasobniku z aplikacjami.
 • Po wejściu do sklepu dotknij przycisku szukaj lub dotknij ikony lupy.
 • W polu, które się pojawi, wpisz nazwę interesującej Cię aplikacji: Inwestor mobile.
 • Możesz już pobrać i zainstalować aplikację.
 • Aplikacja jest już gotowa do uruchomienia!
 

Pobierz aplikację Inwestor mobile na telefon:

Pobierz apliakację Pobierz apliakację
Pobierz apliakację Pobierz apliakację
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex