Alerty i powiadomienia

Bądź zawsze na bieżąco, nawet gdy nie śledzisz aktualnych notowań.
Akcje, obligacje, kontrakty terminowe, ETFy na wybranych dużych giełdach zagranicznych – np. w Londynie, Frankfurcie, Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku czy Chicago – dzięki alertom i powiadomieniom żadne ważne wydarzenia nie umkną Twojej uwadze.

 

Szczegóły

W Santander Biuro Maklerskie możesz otrzymywać alerty cenowe SMSem bądź za pomocą komunikatów PUSH oraz powiadomienia (SMSem lub e-mailem) np. o realizacji transakcji, które wysyłamy w czasie rzeczywistym na Twoją komórkę lub skrzynkę e-mail. Skorzystaj z pakietu startowego przyznawanego każdemu klientowi w związku z zawarciem umowy maklerskiej – wypróbuj alerty gratis i zobacz, jakie to wygodne!
 

Zakres możliwych alertów:

 • wartość i zmiana procentowa WIG20, kurs i zmiana procentowa dla instrumentów o największym wzroście oraz największym spadku na otwarciu notowań ciągłych,
 • wartości i zmiany procentowe wskazanych instrumentów na otwarciu notowań ciągłych, wysyłane po rozpoczęciu notowań kontraktów i/lub po rozpoczęciu notowań pozostałych instrumentów,
 • przekroczenie wskazanych progów cenowych przez wybrane instrumenty w formacie: nazwa instrumentu, kurs transakcji, zmiana procentowa, czas transakcji.
 

Zakres możliwych powiadomień o zdarzeniach:

 • przyjęcie zlecenia, jego modyfikacja lub anulowanie,
 • potwierdzenie zawarcia transakcji,
 • blokada dostępu do rachunku za pośrednictwem Internetu (SMS wysyłany na koszt Santander Biuro Maklerskie).

Przykład działania alertu:

Załóżmy, że akcje posiadane przez klienta kosztują 32 zł, a klient chce je sprzedać po 35 zł. Definiuje więc górny próg cenowy dla tego instrumentu na 35 zł. Gdy akcje spółki osiągną na giełdzie wyznaczoną cenę, klient natychmiast otrzyma alert – SMS-a bądź komunikat PUSH z odpowiednimi danymi.  

 

Objaśnienie skrótów używanych w komunikatach SMS oraz e-mail zawierających potwierdzenie wykonania zlecenia:

 • ZLEC. NR – numer zrealizowanego zlecenia, którego dotyczy powiadomienie
 • RACH. – numer rachunku klienta, na którym zlecenie zostało zrealizowane
 • strona – określenie, czy zlecenie dotyczy kupna (K) czy sprzedaży (S) instrumentów finansowych
 • typ – jednoliterowe oznaczenie rodzaju zrealizowanego zlecenia: z limitem (L), po każdej cenie (P), po cenie rynkowej (R), stop limit (T), stop loss (S), PEG bez limitu (E), PEG z limitem (G)
 • instr. – nazwa instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia
 • war. – wartość zrealizowanego zlecenia, po uwzględnieniu prowizji maklerskiej
 • prow. – wartość prowizji maklerskiej
 • data – dzień realizacji zlecenia
 • godz. – czas realizacji zlecenia
 • Rynek – nazwa rynku, na którym zlecenie zostało zrealizowane
 • Izba – dwuliterowe oznaczenie kraju izby rozliczeniowej dla zrealizowanego zlecenia
 • waluta – trzyliterowy kod waluty dla zrealizowanego zlecenia

Dodatkowe korzyści

 • Wygoda korzystania – klient sam wybiera instrument, o kursie którego chce być poinformowany oraz definiuje interesujący go poziom cenowy. Jeśli cena instrumentu osiągnie ten kurs, klient otrzyma SMS-a.
 • Możliwość wyboru sposobu dostarczenia powiadomienia – jeśli klient korzysta z aplikacji mobilnej i cena instrumentu osiągnie wskazany kurs, klient może wybrać czy chce otrzymać SMS czy komunikat PUSH. Możliwość otrzymywania wiadomości o otwarciu notowań dla wybranych instrumentów, poziomie WIG20 oraz o największym wzroście i spadku cen.
 • Możliwość otrzymywania powiadomień o zdarzeniach na rachunku.

Opłaty i prowizje

Każdy użytkownik serwisu Inwestor online otrzymuje początkowy pakiet bezpłatnych 15 SMS-ów, które może wykorzystać na alerty lub powiadomienia.

Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu można zamówić dowolną liczbę SMS-ów, lecz nie mniej niż 10. Santander Biuro Maklerskie pobiera opłatę z tytułu zamówienia SMSów: 25 groszy za 1 SMS. Sprawdź Taryfę opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie.

Otrzymywanie komunikatów PUSH nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

Aby korzystać z alertów cenowych, konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego, natomiast do powiadomień wymagany jest telefon komórkowy lub skrzynka e-mail.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i zdefiniuj w jaki sposób chcesz wykorzystać SMSy (np. wybierz instrument i ustaw próg cenowy, a otrzymasz alert jeśli cena osiągnie ten próg).
  • Definiowanie alertów SMS następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Kursy instrumentów / indeksów” poprzez wybranie przycisku „Zamów”. W nowym oknie definiuje się lub modyfikuje alerty dla instrumentów.
  • Definiowanie powiadomień o zleceniach następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Powiadomienia” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
  • Definiowanie powiadomień dla opracowań analitycznych następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Materiały analityczne” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
 2. Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu SMSów możesz zalogować się do serwisu, a następnie w menu w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” wybrać przycisk „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Zamawiana ilość” należy wpisać żądaną liczbę SMS-ów (nie mniej niż 10),
 3. Historię wysłanych SMS-ów można sprawdzić w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” poprzez wybranie przycisku „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Historia wysłanych komunikatów SMS” należy zdefiniować okres, dla którego szukamy historii.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres Santander Biuro Maklerskie.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i zdefiniuj w jaki sposób chcesz wykorzystać SMSy (np. wybierz instrument i ustaw próg cenowy, a otrzymasz alert jeśli cena osiągnie ten próg).
  • Definiowanie alertów SMS następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Kursy instrumentów / indeksów” poprzez wybranie przycisku „Zamów”. W nowym oknie definiuje się lub modyfikuje alerty dla instrumentów.
  • Definiowanie powiadomień o zleceniach następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Powiadomienia” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
  • Definiowanie powiadomień dla opracowań analitycznych następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Materiały analityczne” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
 6. Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu SMSów możesz zalogować się do serwisu, a następnie w menu w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” wybrać przycisk „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Zamawiana ilość” należy wpisać żądaną liczbę SMS-ów (nie mniej niż 10),
 7. Historię wysłanych SMS-ów można sprawdzić w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” poprzez wybranie przycisku „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Historia wysłanych komunikatów SMS” należy zdefiniować okres, dla którego szukamy historii.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i zdefiniuj w jaki sposób chcesz wykorzystać SMSy (np. wybierz instrument i ustaw próg cenowy, a otrzymasz alert jeśli cena osiągnie ten próg).
  • Definiowanie alertów SMS następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Kursy instrumentów / indeksów” poprzez wybranie przycisku „Zamów”. W nowym oknie definiuje się lub modyfikuje alerty dla instrumentów.
  • Definiowanie powiadomień o zleceniach następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Powiadomienia” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
  • Definiowanie powiadomień dla opracowań analitycznych następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Materiały analityczne” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
 5. Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu SMSów możesz zalogować się do serwisu, a następnie w menu w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” wybrać przycisk „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Zamawiana ilość” należy wpisać żądaną liczbę SMS-ów (nie mniej niż 10),
 6. Historię wysłanych SMS-ów można sprawdzić w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” poprzez wybranie przycisku „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Historia wysłanych komunikatów SMS” należy zdefiniować okres, dla którego szukamy historii.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex