Skrócona instrukcja instalacji programu do odbioru notowań w czasie rzeczywistym

 

 

System operacyjny Windows - aplikacja NOL3

1. Uruchom pulpit systemu Windows (10, 8/8.1 lub 7) i zamknij wszystkie okna programów na pulpicie z wyjątkiem przeglądarki internetowej.

2. Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft, to zwróć uwagę, że NOL3 współpracuje z:

 • Windows Internet Explorer w wersji od 10 do 11 dla pulpitu Windows. Nie jest wspierana przeglądarka Microsoft Edge. Aby uruchomić Internet Explorer w Windows 10 można kliknąć przycisk Windows -> Menu aplikacji -> Akcesoria systemu -> Internet Explorer.

Można uruchomić najnowszą wersję programu NOL3 po zalogowaniu się do Inwestor online używając przeglądarek:

3. Pozostaw jedno okno przeglądarki.

4. Pobierz plik instalacyjny:

 

5. Jeśli na danym komputerze jest już zainstalowana aplikacja NOL3, to przed reinstalacją polecamy jeszcze raz uruchomić dawną wersję NOL3 i wykonać kopię swoich ustawień. Aby zachować bieżące ustawienia NOL3, można zapisać ich kopię na serwerze korzystając z menu głównego NOL3: Sesja -> Eksport sesji do serwera. Można również zapisać ustawienia do pliku nl3 przy pomocy opcji Sesja -> Zapisz sesję jako… i jako folder zapisu wskazać folder swoich dokumentów (nie rekomendujemy zapisywać plików nl3 w folderze instalacji programu NOL3 np. C:\Program Files\NOL3\Notowania OnLine 3.1 Santander Biuro Maklerskie, gdyż pliki te mogą być skasowane podczas reinstalowania NOL3 lub podczas aktualizacji Windows).

6. Zamknij przeglądarkę internetową.

7. Korzystając z dowolnego menedżera plików, np. Eksploratora Windows uruchom pobrany plik NOL3Setup.exe (jeśli nie możesz odnaleźć pliku i nie ma go w folderze/bibliotece Pobrane, to możesz skorzystać z wyszukiwarki systemu Windows, aby łatwo odszukać plik instalacyjny na dysku).

8. Po zezwoleniu na uruchomienie pliku instalacyjnego, pojawi się ekran Kreatora instalacji NOL3.

9. Postępuj według ekranów Kreatora instalacji NOL3 (wymagane jest akceptowanie warunków umowy, wybór Instalacja pełna, potwierdzanie szczegółów instalacji przyciskami "Dalej" oraz "Instaluj").

10. Uruchom przeglądarkę internetową zgodną z NOL3, zaloguj się do serwisu Inwestor online i kliknij przycisk "Uruchom Notowania NOL".

11. Jeśli przeglądarka Windows Internet Explorer wyświetla u dołu ekranu pasek informacyjny i blokuje próbę uruchomienia niezweryfikowanego dodatku (Wydawca: Comarch S.A.), zezwól na uruchomienie dodatku przeglądarki. Na pytanie Czy na pewno nie chcesz oglądać tej strony? możesz kliknąć "Opuść stronę". Zaloguj się ponownie do Inwestor online i kliknij w przycisk "Uruchom Notowania NOL".

Dalsze wskazówki

Jeżeli są trudności z zainstalowaniem aplikacji NOL3, to poniżej na tej stronie można znaleźć bardziej szczegółową instrukcję instalacji/ponownej instalacji. Rekomendujemy ponadto zapoznanie się z poniższymi materiałami:

Systemy operacyjne GNU/Linux, Mac OS - aplikacja NOLWeb Streaming Communicator

Aplikacja NOL3 działa wyłącznie w środowisku Windows. Dla systemów GNU/Linux oraz Mac OS przygotowany został dodatek przeglądarki internetowej w zakładce Notowania serwisu Inwestor online, pobierany po kliknięciu przycisku "Pobierz NOL WebStreaming Communicator". Wersja tego dodatku dla środowiska Windows jest dla przeglądarki Internet Explorer. Opis instalacji dodatku WebStreaming Communicator dla trzech grup systemów operacyjnych dostępny jest na stronie link.
 

Szczegółowy opis instalacji/ponownej instalacji programu do odbioru notowań w czasie rzeczywistym - NOL3

1. Uruchom pulpit systemu Windows (10, 8/8.1 lub 7) i zamknij wszystkie okna programów na pulpicie z wyjątkiem przeglądarki internetowej. Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft, to zwróć uwagę, że NOL3 współpracuje z:

 • Windows Internet Explorer w wersji od 10 do 11 dla pulpitu Windows. Nie jest wspierana przeglądarka Microsoft Edge. Aby uruchomić Internet Explorer w Windows 10 można kliknąć przycisk Windows -> Menu aplikacji -> Akcesoria systemu -> Internet Explorer.

Można uruchomić najnowszą wersję programu NOL3 po zalogowaniu się do Inwestor online używając przeglądarek:

Jeśli na danym komputerze jest już zainstalowana aplikacja NOL3, to przed reinstalacją polecamy jeszcze raz uruchomić dawną wersję NOL3 i wykonać kopię swoich ustawień. Aby zachować bieżące ustawienia NOL3, można zapisać ich kopię na serwerze korzystając z menu głównego NOL3: Sesja -> Eksport sesji do serwera. Można również zapisać ustawienia do pliku nl3 przy pomocy opcji Sesja -> Zapisz sesję jako… i jako folder zapisu wskazać folder swoich dokumentów (nie rekomendujemy zapisywać plików nl3 w folderze instalacji programu NOL3 np. C:\Program Files\NOL3\Notowania OnLine 3.1 Santander Biuro Maklerskie, gdyż pliki te mogą być skasowane podczas reinstalowania NOL3 lub podczas aktualizacji Windows).

2. W pozycji „Pomoc” na pasku narzędziowym, wybieramy "Notowania", a następnie klikamy w odnośnik "Pobierz plik instalacyjny aplikacji NOL3". Odnośnik do potrzebnego programu instalacyjnego znajdziesz również klikając w menu głównym serwisu Inwestor online: Serwis informacyjny -> O notowaniach giełdowych.


3. W okienku "Pobieranie pliku – ostrzeżenie o zabezpieczeniach" należy wybrać opcję pobrania pliku instalacyjnego na twardy dysk komputera poprzez kliknięcie przycisku "Zapisz"

 

4. W okienku "Zapisywanie jako" należy wybrać miejsce na twardym dysku komputera, gdzie zapisany zostanie plik instalacyjny programu do odbioru notowań w czasie rzeczywistym, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”. W przykładzie wybrano folder "C:\plik instalacyjny nol3".

 

5. Po zakończeniu pobierania pliku w okienku "Pobieranie ukończone" należy kliknąć przycisk „Zamknij”.

6. Przed instalacją programu należy wylogować się z serwisu Inwestor online i koniecznie zamknąć wszystkie uruchomione okna przeglądarki internetowej (ważne zwłaszcza w przypadku przeglądarek Internet Explorer i Mozilla Firefox). Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że instalacja programu odbywa się z poziomu użytkownika o uprawnieniach administratora systemu Windows. Jeżeli w systemie Windows jest tylko jeden profil (podczas logowania nie wybiera się użytkownika), to posiadamy odpowiedni poziom uprawnień.

7. Używając dowolnego menedżera plików, np. Eksploratora Windows należy przejść do folderu (np. Pobrane), w którym zapisany został plik instalacyjny i dwukrotnie kliknąć w nazwę pliku w celu rozpoczęcia procesu instalacji programu.

8. Jeżeli wyświetlone zostanie okienko "Otwieranie pliku – ostrzeżenie o zabezpieczeniach" z pytaniem Czy na pewno chcesz uruchomić to oprogramowanie? Wydawca: Santander Bank Polska należy kliknąć przycisk „Uruchom”.

9. W okienku "Instalacja – Notowania OnLine 3.1 Santander Biuro Maklerskie " należy kliknąć przycisk „Dalej >”.

10. Następny krok to zapoznanie się i akceptacja warunków umowy i kliknięcie przycisk „Dalej >”.

11. Należy wybrać miejsce na dysku komputera, w którym zostanie zainstalowany program. Domyślnie program instalacyjny proponuje folder "C:\Program Files (x86)\NOL3\Notowania OnLine 3.1 Santander Biuro Maklerskie " Jeżeli nie chcemy tego zmieniać pozostaje kliknąć przycisk „Dalej >”.

12. Należy wybrać typ instalacji. Zalecane jest pozostawienie Instalacji pełnej, aby na różnych przeglądarkach można było korzystać z NOL3. Zaznaczona opcja "Profile domyślne" spowoduje dodanie przykładowej zakładki, ewentualnie nadpisanie pliku o nazwie "Domyslny.nl3" znajdującego się wcześniej w wybranym folderze. Następnie należy wybrać przycisk „Dalej >”.

 

13. Teraz już można kliknąć przycisk „Instaluj”.

14. Pasek postępu obrazuje proces instalacji programu.

15. Jeśli wcześniej istniały ustawienia programu NOL3 w folderze instalacji jako plik w formacie nl3, to pojawi się komunikat, że plik "Domyslny.nl3" skopiowano pod nową nazwą (rozszerzoną o datę i czas utworzenia tej kopii zapasowej). Po reinstalacji NOL3 będzie można wczytać plik kopii i odzyskać dawne ustawienia zakładek, czcionek, kolorów i wielkości okien.

16. Kreator instalacji pyta się, czy nadpisać plik "Domyslny.nl3", jeśli już jest w folderze instalacji. Można wybrać Tak, gdyż kopia dawnego Domyślny.nl3 krok wcześniej została automatycznie utworzona.

17. Po zakończeniu instalacji programu należy kliknąć przycisk „Zakończ”.

18. Program do odbioru notowań w czasie rzeczywistym został pomyślnie zainstalowany. Plik instalacyjny, zapisany w przykładowym folderze "C:\plik instalacyjny nol3", nie jest już potrzebny do prawidłowego funkcjonowania programu. Możemy go usunąć z twardego dysku lub pozostawić na potrzebę ewentualnego przeinstalowania programu.

19. W celu rozpoczęcia odbioru notowań należy zalogować się do serwisu Inwestor online. Z menu poziomego należy wybrać przycisk z prawej strony na górze ekranu "Uruchom Notowania NOL". Aplikacja do odbioru notowań w czasie rzeczywistym uruchomi się (jeśli aktywowano odbiór notowań giełdowych w serwisie Inwestor online, w menu głównym: Moje usługi -> Notowania i analiza techniczna")

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Internet Explorer

1. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer pomimo prawidłowego zainstalowania NOL3 można spotkać się z komunikatem o treści: "Aplikacja NOL nie została jeszcze zainstalowana.".

2. Aby uruchomić aplikację NOL3 należy ukryć komunikat przyciskiem "Zamknij". Następnie zwracamy uwagę na pasek informacyjny z komunikatem o podobnej treści jak: Ta witryna sieci Web chce uruchomić następujący dodatek: "NOL3" z "COMARCH S.A. (niezweryfikowany wydawca)".


IE 11:


 

3. Aby zezwolić na włączenie dodatku aplikacji NOL3, należy kliknąć na pasek informacyjny. W nowszych wersjach Internet Explorer pasek z pytaniem pojawia się u dołu okna przeglądarki.


IE 11:

 

4. Następnie z rozwijanego menu paska informacyjnego należy wybrać opcję "Uruchom dodatek" lub podobny zezwalający na włączenie. Pojawi się komunikat o treści: Czy chcesz uruchomić ten formant ActiveX? Należy kliknąć przycisk "Uruchom" / zaznaczyć "Nie pokazuj ostrzeżenia dla tego programu ponownie" oraz kliknąć "Zezwalaj", aby włączyć dodatek.


IE 11:

 

5. Gdy zostanie wyświetlone pytanie: "Czy na pewno opuścić tę stronę?", to należy kliknąć "Opuść tę stronę".


Po ponownym zalogowaniu można kliknąć w serwisie Inwestor online przycisk "Uruchom Notowania NOL", aby uruchomić NOL3.

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Mozilla Firefox (32-bit, 64-bit)

1. W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 32-bit lub 64-bit potrzebne jest zainstalowanie nowej wersji NOL3, która posiada komponent Aplikacja uruchamiająca dla Chrome/Firefox.

2. Uruchom NOL3Starter kilkając przycisk Start -> Wszystkie programy -> NOL3Starter -> NOL3Starter. Więcej informacji o NOL3Starter poniżej.

3. Gdy NOL3 włączył się, ale jest ze statusem OFF-LINE i czerwoną ikoną statusu, to proszę zrestartować NOL3. Można dodatkowo zweryfikować, czy w przeglądarce Internet Explorer w menu "Narzędzia" (lub w menu "Plik") opcja "Pracuj w trybie offline" jest bez zaznaczenia. Połączenie internetowe jest wymagane, aby aplikacja NOL3 mogła prezentować notowania z serwera.

4. W przypadku Mozilla Firefox 58+ aplikacja NOL3 nie startuje, gdy instalacja Mozilla Firefox była przeprowadzona od nowa. Rozwiązaniem jest niedomyślne ustawienie security.enterprise_roots.enabled, aby przeglądarka Mozilla Firefox korzystała z listy certyfikatów systemu Windows. Można włączyć to ustawienie następująco:

 • W Mozilla Firefox wpisać adres about:config i zaakceptować, aby wyświetlić ekran ustawień,
 • Odszukać ustawienie security.enterprise_roots.enabled,
 • Podwójnie kliknąć na ustawienie security.enterprise_roots.enabled, aby przestawić wartość na true.

 

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Google Chrome (32-bit, 64-bit)

1. W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej Google Chrome 32-bit lub 64-bit potrzebne jest zainstalowanie najnowszej wersji NOL3, która posiada komponent Aplikacja uruchamiająca dla Chrome/Firefox.

2. Uruchom NOL3Starter kilkając przycisk Start -> Wszystkie programy/aplikacje -> NOL3Starter -> NOL3Starter. Więcej informacji o NOL3Starter poniżej.

Rozwiązywanie problemów z działaniem aplikacji uruchamiającej NOL3Starter

Aplikacja uruchamiająca dla Google Chrome oraz Mozilla Firefox to program - proces NOL3Starter.exe, który uruchamia się po instalacji a następnie przy każdym zalogowaniu się użytkownika do systemu Windows jako program autostartu w systemie.

 

Aby aplikacja NOL3Starter.exe funkcjonowała z sukcesem należy:
 • zezwolić na uruchomienie programu NOL3Starter.exe, gdy Kontrola konta użytkownika systemu Windows wyświetli odpowiednio pytanie o zezwolenie na uruchomienie,
 • odblokować NOL3Starter, aby program ten mógł łączyć się z siecią lokalną (zazwyczaj zapora systemu Windows lub inny firewall przy pierwszym uruchomieniu NOL3 wyświetli pytanie o zgodę na odblokowanie - wtedy należy potwierdzić klawiszem odblokowania zgodę na łączenie się NOL3Starter z siecią; poza tym można samodzielnie dodać wyjątek do zapory zgodnie z instrukcją użytkownika danego programu firewall/antywirusowego),
 • uruchomić NOL3Starter.exe korzystając z skrótu w Menu Windows: Przycisk Start-> Wszystkie Programy/Aplikacje -> NOL3Starter -> NOL3Starter, jeśli nie ma pewności, że program wystartował automatycznie (np. pojawił się komunikat o zablokowaniu próby uruchomienia NOL3Starter.exe przez program antywirusowy).

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Opera (do wersji 31)

1. W przypadku korzystania z oprogramowania Opera w wersji od 15 do 31 dla Windows (Opera w wersji 32 i nowszej nie wspiera wtyczki NOL3) potrzebne jest zainstalowanie komponentu "Plugin dla Safari".

2. W przypadku korzystania z oprogramowania Opera w wersji poniżej 15 dla Windows potrzebne jest zainstalowanie oprogramowania Java, aby korzystać z NOL3. Wskazane jest, aby instalować kolejno najnowszą wersję programów: Opera oraz Java (JRE), potem NOL3. Podczas instalacji programu Opera należy pozostawić domyślne właściwości instalacji (w szczególności domyślny folder instalacji). Ze strony java.com należy pobrać i zainstalować oprogramowanie Java (również nie zmieniamy domyślnego miejsca instalacji programu). Podczas instalacji Javy przeglądarka Opera powinna być zamknięta (można zweryfikować poprawność funkcjonowania Javy, otwierając w przeglądarce Opera stronę http://www.java.com/pl/download/installed.jsp ). Na końcu należy zamknąć wszystkie okna przeglądarek i zainstalować NOL3 zgodnie z powyższą instrukcją. Później należy kliknąć w menu przeglądarki Opera: Narzędzia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Zawartość, i upewnić się, że pole "Włącz obsługę wtyczek" jest zaznaczone. Po wykonaniu całej procedury należy zrestartować komputer.

Niezależnie od przeglądarki: Jak dodać https://www.inwestoronline.pl do "Zaufane witryny" ?

Rekomendujemy dodanie adresu https://www.inwestoronline.pl do "Zaufane witryny". Zalecamy to niezależnie od przeglądarki, przy pomocy której będziemy korzystać z Inwestor online oraz programu NOL3. Umożliwi to pracę takich funkcjonalności programu NOL3 jak DDE Manager oraz API dla AmiBroker.

1. Wyświetl okno Opcje internetowe:
- Przeglądarka Internet Explorer:

 • W menu Internet Explorer kliknij "Narzędzia".
 • Kliknij "Opcje internetowe".- Przeglądarka Chrome:
 • W menu Chrome kliknij ikonę z 3 kropkami w górnym prawym rogu przeglądarki.
 • Kliknij "Ustawienia".
 • Kliknij link "Pokaż ustawienia zaawansowane" u dołu strony.
 • W części "Sieć" kliknij "Zmień ustawienia serwera proxy".

- pulpit Windows, aby wyświetlić okno Opcje internetowe:
 • w Windows 7 należy kliknąć przycisk "Start", opcję "Panel sterowania" i w kategorii: "Sieć i Internet" znaleźć "Opcje internetowe";
 • w Windows 8 po wskazaniu kursorem myszy na prawy górny róg pulpitu i kliknięciu w koło zębate, z menu wybrać "Panel sterowania", następnie w kategorii: "Sieć i Internet" znaleźć "Opcje internetowe";
 • w Windows 10 należy kliknąć prawym klawiszem myszy w przycisk Windows: "Start", wybrać "Panel sterowania" z menu rozwijanego, kliknąć w odnośnik "Sieć i Internet", kliknąć w link "Opcje internetowe").

2. W oknie "Opcje internetowe" należy przywołać ma pierwszy plan zakładkę "Zabezpieczenia"...3. ... kliknąć w ikonę "Zaufane witryny", później przycisk "Witryny".4. Następnie należy wpisać adres https://www.inwestoronline.pl w polu "Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy" i kliknąć przycisk "Dodaj".5. Później należy kliknąć przycisk "Zamknij".

 

Przewodnik o funkcjonalnościach NOL3

Po uruchomieniu aplikacji NOL3 w menu Pomoc - Przewodnik lub pod klawiszem F1 dostępna jest pomoc opisująca opcje programu.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex