KONFIGURACJA PROGRAMU NOL3

Jak przygotować program do obsługi notowań giełdowych czasu rzeczywistego?

Domyślny widok programu

Przy pierwszym uruchomieniu programu do odbioru notowań NOL3 prezentowane jest:

 • okno główne programu bez zakładek dla tabel notowań i bez menu głównego:

  Aby rozpoczać pracę, poleca się kliknąć prawym klawiszem myszy w pusty obszar okna głównego i za pomocą rozwijanego menu włączyć dla Widok - Menu główne. Następnie można dodać zakładkę (według instrukcji poniżej), która zawierać będzie tabelę notowań. Jeśli w programie została dodana zakładka, to można określić jakie walory mają być wstawione do tabeli zakładki (każdy wiersz tabeli zawierać będzie notowania wybranego instrumentu finansowego - nazwą wiersza jest nazwa skrócona instrumentu finansowego). Ustawienie kursora w wierszu (kliknięcie/podświetlenie jednej komórki wiersza tabeli), skutkuje tym, że instrument finansowy tego wiersza jest instrumentem aktywnym i nowo przywołane narzędzia (np. okno wykresu) wyświetlą kursy dotyczące tego instrumentu.
 • lub, jeśli wczytany został plik sesji programu (plik Domyslny.nl3 - ścieżka do tego pliku podana jest w tytule okna NOL3), to prezentowane jest okno główne programu z dwoma zakładkami przykładowych tabel: WIG20 oraz INDEKSY (można dodać do dziesięciu zakładek według instrukcji poniżej):

 

 

Jak dodać i skonfigurować zakładkę z interesującymi walorami?

 1. Z menu Zakładki należy wybrać pozycję Dodaj.
 2. Otwiera się okno Edycja kolumn. W polu wyboru Wpisz lub wybierz wprowadzamy dowolną nazwę.
 3. Z pola Dostępne kolumny wybieramy za pomocą przycisku [>] do pola Wybrane kolumny na przykład następujące pozycje:
  - Kursy (Kr),
  - Zmiana procentowa kursu (Zm%),
  - Kupno ilość (KpIL),
  - Kupno limit (KpLim),
  - Sprzedaż limit (SpLim),
  - Sprzedaż ilość (SpIL),
  - Ostatnia transakcja – kurs (OstTrKr),
  - Ostatnia transakcja – ilość (OstTrIL),
  - Ostatnia transakcja – czas (OstTrCz),
  - Wolumen obrotu (WolObr),
  - Wartość obrotu (WartObr)
  i zatwierdzamy wybór przyciskiem [Zakończ].
 4. W tym miejscu mamy zdefiniowane jakiego rodzaju informacje mają być prezentowane w naszej zakładce ale nie mamy jeszcze wprowadzonych walorów.
 5. Pojedynczo walory możemy dodawać wpisując ich nazwy z klawiatury. Klikamy w jedno z pól zakładki, np. na obrazie u góry zaznaczone jest pole Kursy (Kr). Jeżeli chcemy dodać BZ to po wybraniu klawisza "B" wyświetlone zostanie okienko "Wstaw walor" z wybranym pierwszym alfabetycznie walorem na B.
 6. Kontynuujemy wpisywanie nazwy waloru, a następnie zatwierdzamy walor do dodania przyciskiem [OK], w wyniku czego możemy obserwować notowania wybranego waloru w naszej zakładce.
 7. Walory mogą być dodawane do zakładki jednocześnie w większej ilości. W tym celu wybieramy z menu Walory pozycję Modyfikuj.
 8. W kolejnym oknie "Edycja walorów" wybieramy przykładowo zakładkę Według grup, zaznaczamy w lewej części WGPW – Akcje z WIG20 (01) i przenosimy ją do prawej części okna za pomocą przycisku [>], po czym zatwierdzamy wybór przyciskiem [Zakończ].
 9. Po wykonaniu powyższych czynności w naszej zakładce mamy wszystkie walory wchodzące w skład indeksu WIG20.

Jeszcze więcej informacji

 1. Powiedzmy, że oprócz standardowego okna notowań chcemy jeszcze dodatkowo obserwować pięć najlepszych ofert dla waloru BZ (o ile posiadamy do tego stosowne uprawnienie), wykres oraz szczegóły dla tego waloru.
 2. W oknie głównym notowań odnajdujemy walor BZ i po dwukrotnym kliknięciu w nazwę możemy obserwować pięć najlepszych ofert kupna i sprzedaży (wymagane zamówienie pięciu najlepszych ofert w serwisie Inwestor online w opcji „Moje usługi” – „Notowania i analiza techniczna” wybierając przycisk „Zamów” dla wiersza oznaczonego opisem „GPW”) ”) lub „Zmień/Rezygnuj” w przypadku posiadania 1 oferty.
 3. Mając zaznaczone pole w wierszu waloru BZ wybieramy z klawiatury przycisk [F2] czym wywołujemy okno wykresu.
 4. Z kolei okno szczegółów waloru wywołujemy z klawiatury przyciskiem [F3].
 5. W celu uzyskania wszystkich danych w oknie szczegółów waloru klikamy w okno prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybieramy pozycję Wybierz składniki.
 6. W oknie "Wybór składników" w części Składniki zaznaczamy wszystkie pozycje, trzymając wciśnięty klawisz [Shift] i przyciskiem [>] przenosimy je do części Wybrane składniki, po czym wybór akceptujemy przyciskiem [OK].
 7. Po zaakceptowaniu okno szczegółów waloru prezentuje wszystkie informacje.

Zapamiętanie stworzonej konfiguracji

 1. Po ułożeniu okien na ekranie komputera przystępujemy do zapamiętania układu okien, tak by przy kolejnym uruchomieniu programu do odbioru notowań nie było konieczności ponownego jego konfigurowania. W tym celu z menu Sesja wybieramy pozycję Zapisz sesję jako...
 2. W oknie ”Zapisywanie jako" wprowadzamy nazwę naszej sesji, np. moje papiery i zatwierdzamy przyciskiem [Zapisz]
 3. Nazwa aktywnej sesji zmienia się na pasku tytułowym głównego okna programu.
 4. Przy kolejnym uruchomieniu programu do odbioru notowań w czasie rzeczywistym widok programu będzie taki jaki został ostatnio zapamiętany.
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex