NOL3 aplikacja do obioru notowań

NOL3 to specjalny program służący do odbioru notowań w czasie rzeczywistym. NOL3 zainstalowany na komputerze umożliwia śledzenie notowań GPW online. Można wybrać dostęp do notowań z 1 lub 5 najlepszymi ofertami albo do pełnego arkusza ofert.

 
 • Wygodny odbiór notowań giełdowych w czasie rzeczywistym.
 • Łatwe zarządzanie poprzez menu główne, menu paska narzędzi, menu podręczne (tzw. kontekstowe) oraz przy wykorzystaniu skrótów klawiszowych. Menu kontekstowe dostępne jest w podstawowym oknie i jest odwzorowaniem głównego menu poziomego. W pozostałych oknach pomocniczych dostępne są menu kontekstowe z opcjami indywidualnymi dla każdego z nich. W oknie głównym aplikacji dostępne są zakładki WIG20 (akcje wchodzące w skład indeksu WIG 20) oraz Indeksy (dostępne indeksy na GPW).
 • Możliwość pobierania danych do programu do analizy technicznej AmiBroker.

Przydatne informacje

Moduł transakcyjny

Moduł transakcyjny – dzięki aplikacji NOL3 można jednocześnie obserwować notowania danego rynku oraz złożyć zlecenie, przeglądać, modyfikować lub anulować zlecenia czekające na realizację i przeglądać już zrealizowane transakcje.

 

Zakładki

Zakładki ułatwiające przegląd notowań – można je dowolnie zmienić, usunąć istniejące lub dodać nowe według własnego uznania. Możliwe jest również przenoszenie zakładek poza okno główne aplikacji NOL3 (tzw. funkcja odłączania zakładek). Maksymalnie można skonfigurować 10 zakładek, a w każdej z nich ustawić inny zakres prezentowanych informacji (m.in. informacje o nazwie instrumentu, ofertach kupna sprzedaży, ostatnich transakcjach, wolumenie i wartości obrotu). Do poszczególnej zakładki możesz dodać 50 instrumentów.

 

Zapamiętywanie własnych ustawień

Zapamiętywanie własnych ustawień – wystarczy raz zapisać własne ustawienia i nie trzeba za każdym razem wpisywać swoich preferencji.

 

Wykresy oraz wskaźniki analizy technicznej

Wykresy oraz wskaźniki analizy technicznej – w oknach pomocniczych dostępne są dodatkowe funkcje, np. prezentacji wykresu instrumentu. Dzięki temu łatwiej przeprowadzić własną analizę. Można skorzystać także z kilku typów wykresów (świecowego, liniowego, słupkowego, kagi) oraz wielu wskaźników analizy technicznej (STS, RSI, ADX, ATR, Ulitimate Oscilator, Momentum, ROC, MACD, Wolumen, Williams %R, CCI, LOP). Wykres można zapisać na swoim komputerze lub wydrukować.

 

Szczegóły instrumentu

Szczegóły instrumentu – aplikacja NOL3 pozwala na podgląd dodatkowych, szczegółowych informacji dotyczących wybranego instrumentu. Można też zdefiniować dostępne szczegółowe parametry danego instrumentu. Okno szczegółów udostępnia również informacje o kombinacji zleceń (możliwych warunkach zlecenia, które można zastosować przy składaniu zleceń).

 

Aktualna tabela transakcji

Aktualna tabela transakcji – umożliwia podgląd wszystkich transakcji dotyczących wskazanego instrumentu. Dostępne są tu informacje o dacie oraz czasie transakcji, cenie, po jakiej transakcja została zawarta oraz wolumenie i wartości zawartej transakcji. Dane dostępne w tabeli można zapisać do pliku w formacie tekstowym.

 

Arkusz zleceń

Arkusz zleceń – wszystkie oferty dla wybranego instrumentu prezentowane są tu w formie tabelarycznej obejmującej informacje o ilości zleceń kupna, ilości sztuk kupna dla danej pozycji, ceny oferty kupna, ilości zleceń sprzedaży, ilości sztuk sprzedaży dla danej pozycji oraz ceny oferty sprzedaży. Opcja Arkusza zleceń dostępna jest wyłącznie dla pakietu notowań z pełnym arkuszem ofert.

 

Aktywność rynku

Aktywność rynku – prezentowane są tu dane o instrumentach zdefiniowanych w oknie głównym z podziałem na takie, które odnotowały wzrost, spadek lub nie odnotowały zmiany ceny. Dostępne są również informacje o obrotach dla poszczególnych grup instrumentów. Możliwe jest zaprogramowanie częstotliwości odświeżania danych.

 

Monitor rynku

Monitor rynku - w oknie publikowane są dane o zrealizowanych transakcjach dla określonego przez Santander Biuro Maklerskie zbioru instrumentów finansowych (kontrakty indeksowe, akcyjne oraz walutowe, akcje wchodzące w skład WIG30, akcje WIG50, akcje WIG250, pozostałe akcje z rynku głównego WGPW w systemie notowań ciągłych, akcje notowane na NewConnect w systemie notowań ciągłych). Transakcje publikowane są według kolejności zawarcia transakcji od momentu uaktywnienia okna.

 

Zarządzanie alarmami

Zarządzanie alarmami pozwala na zdefiniowanie alertów cenowych dla wskazanych instrumentów. W celu zdefiniowania nowego alertu należy podać wszystkie parametry alertu oraz oznaczyć go jako aktywny. Alerty wyświetlane są w postaci komunikatów na ekranie komputera.

 

Ticker

Ticker to dodatkowe okno, w którym kursy prezentowane są w formie przesuwających się w poziomie informacji. Okno Tickera można zdefiniować w dowolnym miejscu na ekranie.

 

Nadaktywność

Nadaktywność rynku to okno, w którym prezentowane są instrumenty, na których odnotowuje się znaczącą aktywność inwestorów. Kryterium nadaktywności rynku na danym instrumencie jest przekroczenie obrotu od początku sesji do danej chwili o wielkość publikowaną w serwisie Inwestor online (opcja Centrum Informacji – Informacje DM), w stosunku do średniego wolumenu obrotu od początku sesji do końca danego okresu półgodzinnego z trzech ostatnich sesji.

Poszczególne kolumny okna przedstawiają następujące informacje:
 • Papier - instrument, dla którego wolumen obrotu od początku sesji do chwili wygenerowania rekordu przekroczył średnią wartość obrotu od początku sesji do końca aktualnego okresu półgodzinnego w ciągu trzech ostatnich sesji o zadaną wielkość,
 • Czas - data i czas (z dokładnością do sekundy), kiedy nastąpiło przekroczenie wolumenu obrotu, o którym mowa powyżej,
 • Okres - data i czas końca półgodzinnego okresu, w którym nastąpiło przekroczenie wolumenu obrotu,
 • Aktywność - wolumen obrotu na danym instrumencie od początku sesji,
 • Średnia - średni wolumen obrotu od początku sesji do końca aktualnego okresu półgodzinnego w ciągu trzech ostatnich sesji,
 • Zmiana % - zmiana procentowa kursu transakcji, która spowodowała przekroczenie średniego wolumenu obrotu z trzech ostatnich sesji o zadaną wielkość, w stosunku do kursu odniesienia.
Zobacz: Przykład wygenerowania rekordu nadaktywności
 

Okno informacji

Okno informacji (w opcji Narzędzia) prezentuje depesze Polskiej Agencji Prasowej (PAP) bez konieczności przechodzenia do przeglądarki internetowej.

 

DDE Manager

DDE Manager to mechanizm pozwalający na wykorzystanie aplikacji NOL3 jako źródła danych w innych aplikacjach wykorzystujących mechanizm DDE, np. arkuszu kalkulacyjnym. Informacje z aplikacji NOL3 przekazywane są w czasie rzeczywistym poprzez aktywne łącza.

 

Opłaty i prowizje

Korzystanie z przeglądu notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w czasie rzeczywistym wiąże się z opłatą miesięczną:

 • dla pełnego arkusza ofert:
  • 105,78 zł jeżeli wartość obrotu w poprzednim miesiącu na rachunkach klienta wynosi co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych,
  • 215,25 zł w innym przypadku,
 • dla pięciu najlepszych ofert:
  • bezpłatnie jeżeli wartość obrotu w poprzednim miesiącu na rachunkach klienta wynosi co najmniej 90 tys. zł lub 60 kontraktów terminowych,
  • 109,47 zł w innym przypadku,
 • dla jednej najlepszej oferty:
  • w innym przypadku 0 zł.
Taryfa Opłat i prowizji

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online,
 2. Aktywuj notowania giełdowe w czasie rzeczywistym w serwisie transakcyjnym Inwestor online w opcji „Moje usługi” - „Notowania i analiza techniczna” wybierając przycisk „Zamów” dla wiersza oznaczonego opisem „GPW”,
 3. Zainstaluj program do odbioru notowań (plik instalacyjny dostępny jest w odnośniku „Pobierz plik instalacyjny aplikacji NOL3" po złożeniu zamówienia lub w opcji „Serwis informacyjny” - „Notowania giełdowe”) lub korzystaj z odbioru notowań w zakładce „Notowania”.

  Uwaga!
  Proces instalacji aplikacji powinien odbywać się przy wyłączonych przeglądarkach internetowych. Po zakończeniu instalacji aplikacja będzie uruchamiana po każdorazowym zalogowaniu do serwisu Inwestor online oraz wybraniu przycisku z prawej strony na górze ekranu "Uruchom NOL3".

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem


W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online,
 5. Aktywuj notowania giełdowe w czasie rzeczywistym w serwisie transakcyjnym Inwestor online w opcji „Moje usługi” - „Notowania i analiza techniczna” wybierając przycisk „Zamów” dla wiersza oznaczonego opisem „GPW”,
 6. Zainstaluj program do odbioru notowań (plik instalacyjny dostępny jest w odnośniku „Pobierz plik instalacyjny aplikacji NOL3" po złożeniu zamówienia lub w opcji „Serwis informacyjny” - „Notowania giełdowe”) lub korzystaj z odbioru notowań w zakładce „Notowania”.

  Uwaga!
  Proces instalacji aplikacji powinien odbywać się przy wyłączonych przeglądarkach internetowych. Po zakończeniu instalacji aplikacja będzie uruchamiana po każdorazowym zalogowaniu do serwisu Inwestor online oraz wybraniu przycisku z prawej strony na górze ekranu "Uruchom NOL3".

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex