Portal analityczny "Serwis informacyjny"

Korzystając z serwisu Inwestor online wystarczy chwila, aby zobaczyć najświeższe informacje, rekomendacje oraz komunikaty ESPI na temat wybranej spółki. Zagregowane wiadomości, wzbogacone o estetyczny wykres z historią notowań, prezentują szeroki zakres informacji, który może okazać się pomocny w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Dodatkowo, dzięki powiązaniu zakresu prezentowanych informacji z instrumentami posiadanymi na rachunku, możliwe jest komfortowe śledzenie notowań oraz najświeższych komentarzy i analiz na temat posiadanych lub obserwowanych przez inwestora spółek.

 

Dodatkowe korzyści

 • Bezpłatny dostęp do bieżących i historycznych analiz oraz informacji rynkowych.
 • Możliwość personalizacji zakresu prezentowanych informacji.
 • Dzięki powiązaniu prezentowanych informacji z instrumentami posiadanymi na rachunku można komfortowo śledzić notowania oraz najświeższe komentarze i analizy na temat posiadanych lub obserwowanych spółek.
 • Możliwość korzystania z powiadomień, dzięki czemu treść komentarzy oraz alerty o nowych opracowaniach Santander Biuro Maklerskie trafią od razu do klienta. Inwestor sam może wybrać, czy chce je otrzymywać w postaci wiadomości SMS, e-mail, czy – w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej – komunikatów PUSH. Sprawdź szczegóły oraz koszty powiadomień.
W serwisie Inwestor online dostępne są następujące opcje:
 

Depesze PAP, ESPI

Depesze PAP i ESPI to dwie zakładki, osobne dla depesz PAP oraz komunikatów ESPI, które są prezentowane łącznie z załącznikami w postaci plików PDF. Dla obu rodzajów wiadomości dostępna jest specjalna wyszukiwarka.

 

Moje instrumenty

Opcja ta obejmuje trzy bloki: w pierwszym prezentowany jest wykres kołowy z obecnym składem portfela użytkownika, w drugim system wyświetla w formie tabelarycznej skład portfela. Trzeci blok informacji zawiera z kolei tabelę z obserwowanymi przez użytkownika instrumentami finansowymi.

 

Statystyka sesji

Statystyka sesji zawiera informacje o sesji giełdowej w postaci tabel. Znajdują się tu dane o głównych indeksach GPW, największych wzrostach i spadkach, notowaniach kontraktów terminowych. Można tu skorzystać z dwóch narzędzi: "Stopy zwrotu" oraz "Nadaktywność":
 • Główne indeksy GPW – tabela zawiera podstawowe informacje o indeksach, a kliknięcie w nazwę powoduje przeniesienie do dużego wykresu indeksu,
 • Statystyka sesji – tabela zawiera informacje o liczbie, wolumenie i wartości spółek rosnących, spadających oraz nie zmieniających się,
 • Największe wzrosty i spadki – tabela zawiera po dziesięć największych wzrostów i spadków na rynku akcji,
 • Kontrakty terminowe – tabela zawiera informacje na temat ostatnich serii kontraktów terminowych notowanych na GPW,
 • Nadaktywność – mechanizm prezentujący informacje na temat spółek, które charakteryzują się nadaktywnością, czyli osiągają statystycznie wysoki wolumen obrotu na danej sesji giełdowej. Wyliczana jest ona na podstawie algorytmu porównującego wolumen spółki ze wskazanej sesji z ich średnim wolumenem obrotu z poprzedzających sesji giełdowych. Nadaktywność prezentowana jest w dwóch kolumnach (spółki z indeksu WIG20 oraz inne spółki giełdowe). W tabelach system prezentuje dziesięć ostatnich sygnałów,
 • Stopy zwrotu – mechanizm prezentuje stopy zwrotu dla akcji notowanych na GPW według zdefiniowanego przedziału czasu oraz w wybranym systemie sortowania (rosnąco / malejąco / alfabetycznie).

 

Fakty korporacyjne

Fakty korporacyjne prezentowane są w specjalnych zakładkach, z których każda obejmuje inny rodzaj danych:
 • ;li>Emisje z prawem poboru,
 • Emisje bez prawa poboru,
 • Dywidendy,
 • Splity,
 • Wyniki kwartalne,
 • Wyniki półroczne.
 • Wezwania,
 • Terminy WZA,
 • Asymilacje.

 

Spółki

W tej opcji dostępna jest lista spółek notowanych na GPW oraz mechanizm pozwalający na wyszukanie spółki notowanej na GPW według nazwy bądź według sektora. Po wybraniu szukanej spółki system przenosi użytkownika do specjalnej strony zawierającej następujące dane i funkcjonalności:
 • Duży wykres spółki z możliwością zmiany horyzontu czasowego zarówno w formie danych dziennych jak i danych intraday, przy czym dodatkowo możliwe jest dokonanie porównania wybranej spółki z inną spółką lub indeksem giełdowym GPW,
 • Możliwość dodania spółki do listy obserwowanych za pomocą przycisku „Dodaj do obserwowanych”,
 • Notowania dla wybranej spółki z dodatkowymi danymi statystycznymi,
 • Rekomendacje i opracowania Santander Biuro Maklerskie dla wybranej spółki,
 • Depesze PAP dla wybranej spółki,
 • Bieżące raporty ESPI dla wybranej spółki,
 • Raporty okresowe ESPI dla wybranej spółki,
 • Powiadomienia - można otrzymywać e-mailem lub SMSem informacje o rekomendacjach, analizach, opracowaniach i informacjach Santander Biuro Maklerskie. Klient decyduje o formie i zakresie powiadomień, aby korzystanie z nich było jak najbardziej wygodne. Sprawdź koszt powiadomień tutaj.

 

Strefa Premium

Strefa Premium to specjalna część Serwisu informacyjnego dedykowana aktywnym inwestorom. Klienci mający do niej dostęp mogą korzystać z, większej niż w przypadku wersji standardowej, ilości bieżących analiz oraz komentarzy.
Aby skorzystać ze Strefy Premium trzeba spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • posiadać rachunek Trader, TopTrader lub VIP lub
 • posiadać rachunek dla pracowników instytucji finansowych lub
 • posiadać aktywną usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego lub
 • złożyć dyspozycję rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów (dostęp będzie możliwy do końca danego kwartału, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji rozszerzającej) lub
 • wykonać średniomiesięczny obrót w kwartale kalendarzowym na polskim rynku kasowym na poziomie 200 tys. PLN lub
 • wykonać w kwartale kalendarzowym obrót na rynku terminowym na poziomie co najmniej: 150 sztuk kontraktów indeksowych lub 20 sztuk kontraktów na stopy procentowe lub na obligacje lub 100 sztuk kontraktów akcyjnych lub 1000 sztuk kontraktów walutowych lub 100 sztuk opcji.
Powyższe warunki weryfikowane są raz na kwartał kalendarzowy, a dostęp do Strefy Premium aktywowany jest zawsze w terminie trzech pierwszych dni roboczych nowego kwartału.

 

Opłaty i prowizje

Brak – portal analityczno-informacyjny to część internetowego serwisu Inwestor online dostępna w opcji "Serwis informacyjny". Korzystanie z portalu nie jest związane z dodatkową opłatą.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i korzystaj z bogactwa portalu analityczno-informacyjnego w opcji „Serwis informacyjny”.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres Santander Biuro Maklerskie.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i korzystaj z bogactwa portalu analityczno-informacyjnego w opcji „Serwis informacyjny”.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i korzystaj z bogactwa portalu analityczno-informacyjnego w opcji „Serwis informacyjny”.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex