Przegląd głównych funkcji

Inwestor online to serwis zaprojektowany na potrzeby nowoczesnych inwestorów, umożliwiający szybkie i wygodne zarządzanie inwestycjami giełdowymi. Korzystanie z Inwestora online ułatwia m.in. intuicyjne menu, możliwość personalizacji widoku danych czy śledzenia notowań w czasie rzeczywistym. W Santander Biuro Maklerskie wiemy, jak dynamiczny jest rynek giełdowy, dlatego składanie i modyfikacja zleceń możliwe są z wielu miejsc serwisu.

Sprawdź jak łatwo korzystać z serwisu Inwestor online
(materiały wideo na www.youtube.com)

 

Układ ekranu serwisu

W górnej części ekranu znajdują się głównie przyciski pozwalające klientowi zarządzać wyglądem oraz sposobem działania poszczególnych funkcji w serwisie. Są to następujące przyciski:
 • "Poczta" – dostęp do wewnętrznej skrzynki pocztowej, za pośrednictwem której Santander Biuro Maklerskie przekazuje ważne informacje, np. o zmianie regulaminu,
 • "Ustawienia" – ta część serwisu umożliwia dopasowanie trybu działania wielu funkcji do potrzeb klienta,
 • "Language / Język" – przełącznik języka serwisu pomiędzy polskim i angielskim,
 • "Pomoc" – wywołuje okno pop-up z listą wszystkich tematów w trybie kontekstowym, tzn. z tematem pomocy odpowiadającym aktywnej stronie serwisu,
 • "Wyloguj" – pozwala na bezpieczne opuszczenie serwisu.

Pod belką z ww. przyciskami dostępne jest główne menu programu, obejmujące:

 • "Portfel" – informacje dotyczące aktywów na rachunkach, funduszach inwestycyjnych oraz rejestrach sponsora emisji,
 • "Zlecenia" – w tym menu możliwe jest złożenie zlecenia na GPW i giełdach zagranicznych, zapisu na rynku pierwotnym oraz nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • "Serwis informacyjny" – portal informacyjno-analityczny ułatwiający prosty i szybki dostęp do niezbędnych każdemu inwestorowi informacji o bieżących wydarzeniach na rynku oraz komentarzy, rekomendacji, ocen i innych materiałów analitycznych autorstwa maklerów i analityków Santander Biuro Maklerskie,
 • "Notowania" – umożliwia dostęp do notowań giełdowych GPW w czasie rzeczywistym bez konieczności instalowania zewnętrznego oprogramowania, z możliwością bezpośredniego składania zleceń,
 • "Moje usługi" – tutaj zebrane zostały dyspozycje związane z rozszerzaniem usług, które mogą być świadczone klientowi Santander Biuro Maklerskie

Funkcjonalności głównego menu Inwestora online zostały szczegółowo opisane w menu pionowym z lewej strony serwisu oraz w Przewodniku po usługach elektronicznych Santander Biuro Maklerskie w wersji PDF.

Obok menu głównego znaleźć można dwie zakładki:

 • "Kontakt" – wywołuje okno pop-up z danymi kontaktowymi Santander Biuro Maklerskie,
 • "Uruchom Notowania NOL" – uruchamia zewnętrzną aplikację do odbioru notowań giełdowych GPW.

Pod menu głównym znajduje się pasek zawierający poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika,
 • Rozwijaną listę, zawierającą numery i nazwy wszystkich rachunków, do których zalogowany użytkownik posiada dostęp oraz umożliwiającą zmianę aktywnego rachunku,
 • Informację o czasie pozostałym do końca aktywnej sesji, po upływie którego nastąpi automatyczne wylogowanie z serwisu lub czas zalogowania do serwisu. Wykonanie jakiejkolwiek aktywnej operacji, np. wybór opcji z menu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu do zakończenia sesji od początku.

 

Poniżej paska z imieniem i nazwiskiem może być prezentowany tzw. ticker, czyli pasek z „gorącymi” newsami. Po prawej stronie paska dostępna jest ikona umożliwiająca ukrycie tickera.

Z lewej strony pod tickerem wyświetlane jest menu drugiego poziomu, którego skład uzależniony jest od wybranej pozycji menu głównego. Dla niektórych pozycji menu boczne nie jest prezentowane.

Obok menu bocznego zarezerwowana została przestrzeń „robocza” dla wybranej funkcji serwisu Inwestor online.

Poniżej menu bocznego i obszaru roboczego wyświetlany jest pasek skrótów umożliwiający szybkie przejście do wybranej strony serwisu bez konieczności wybierania kilku poziomów w menu serwisu. Po prawej stronie dostępna jest ikona umożliwiająca ukrycie paska skrótów.

 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex