Rynek 360 - Twoje centrum zarządzania inwestycjami

 

"Rynek 360" to dodatkowa zakładka, w której znajdziesz różnorodne funkcjonalności umożliwiające przegląd aktywów, notowań, wykresów, informacji serwisów agencyjnych, statystyk, opracowań analitycznych, a także możesz złożyć zlecenie i sprawdzić jego realizację.

Większość funkcjonalności oraz informacji zostało kontekstowo powiązanych ze sobą, poszczególne funkcjonalności dostępne są w ramach różnych komponentów, a ich rozmieszczenie i układ możesz spersonalizować według własnych wymagań. Dla przykładu komponent prezentujący notowania danego instrumentu finansowego (instrument definiujesz samodzielnie), zawiera przyciski sprzedaj/kup pozwalające na szybkie zawarcie transakcji, wykres dla notowań, ostatnie transakcje oraz dodatkowe zakładki, w których dostępne są wiadomości agencyjne oraz opracowania analityczne Santander Biuro Maklerskie dla tego instrumentu.

Całość jest bardzo czytelna i intuicyjna oraz zwiera wiele ułatwień i udogodnień. Wszystkie wiadomości i informacje aktualizowane są automatycznie, a dodatkowo notowania giełdowe odświeżane są w czasie rzeczywistym. Cześć komponentów umożliwia bezpośrednie przejście do odpowiednich opcji serwisu z rozszerzoną prezentacją informacji. Zakładka „Rynek 360” dostępna jest na najbardziej popularnych systemach operacyjnych tj. Windows, Linux i OS X bez instalacji dodatkowego oprogramowania.

Układ tej zakładki możesz spersonalizować według własnych preferencji, więc zakładka ta może stanowić swoiste centrum tradingu.
Korzystanie z zakładki „Rynek 360” nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, ale wymagany jest dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z przynajmniej jedną najlepszą ofertą (sprawdź warunki i opłaty za korzystanie z usługi odbioru notowań giełdowych w czasie rzeczywistym). Jednocześnie wymagane jest również aktywowanie zakładki „Rynek 360” w opcji ustawień serwisu, ponieważ domyślnie zakładka ta nie jest włączona.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex