Ustawienia

 

Gdzie jest ta opcja?

Menu narzędziowe: "Ustawienia"

 

Funkcjonalność

Dzięki indywidualnym ustawieniom korzystanie z serwisu może być łatwiejsze. Można tu modyfikować sposób interakcji z serwisem Inwestor online.

 

Wyświetlanie danych

W tej opcji można określić następujące ustawienia serwisu internetowego:

  • szybkie składanie/anulowanie zleceń - dzięki temu składanie i anulowanie zleceń odbywa się w skróconym trybie. Podczas składania zlecenia, po podaniu wszystkich wymaganych parametrów i warunków, wybierając przycisk [Akceptuj] zlecenie jest natychmiast wprowadzane do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie (bez dodatkowego potwierdzenia), nie jest wyświetlana strona z danymi zlecenia przed ostatecznym zaakceptowaniem zlecenia,
  • wybór między trzyliterowym skrótem a nazwą skróconą akcji prezentowanych na różnych stronach serwisu,
  • "Moje instrumenty" - można zdefiniować własną listę instrumentów finansowych, z której możliwe będzie korzystanie podczas składania zleceń oraz przeglądania notowań w serwisie Inwestor mobile. W efekcie podczas składania zleceń „Moje instrumenty” są prezentowane w pierwszej kolejności na często bardzo długiej liście.

 

Logowanie

Funkcja ta umożliwia wybranie ustawień logowania się do serwisu w taki sposób, aby trafiać bezpośrednio na wybrany rachunek.
Dodatkowo możliwe jest tu sprawdzenie daty i czasu ostatniego logowania. Dostępne są też szczegółowe informacje o ostatnim prawidłowym oraz błędnym logowaniu, odrębnie dla serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile.

 

Telefon / E-mail

Można tu zdefiniować numer telefonu komórkowego, dokonać aktywacji zaufanego numeru telefonu komórkowego oraz zdefiniować adres e-mail.

 

Moje skróty

Ta strona pozwala na określenie, które strony serwisu będą dostępne w tzw. pasku skrótów u dołu ekranu. Pasek skrótów daje bezpośredni i szybki dostęp do danej strony serwisu bez konieczności przechodzenia przez kilka poziomów w menu.

 

Dane osobowe

Są tu wyświetlane dane osobowe użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adresy zameldowania, korespondencyjny i zamieszkania, numer PESEL, dokument tożsamości, numer telefonu komórkowego, adres email, czy numer NKK.
Właściciel rachunku dodatkowo ma tu dostęp do informacji dotyczących pełnomocników.

 

Informacje o rachunku

Znajdują się tu dane o prawie własności aktywnego rachunku, stawkach prowizji, wysokości zaległej opłaty za rachunek oraz stawki oprocentowania rachunku.

 

Urządzenia mobilne

Ta strona zawiera informację o zarejestrowanym urządzeniu mobilnym. Jeśli pole UDID jest wypełnione, oznacza to, że na wskazane przez klienta urządzenie wysyłane będą bezpłatne alerty cenowe w postaci komunikatów PUSH. Komunikaty te można ustawić bezpośrednio w urządzeniu mobilnym. W przypadku, gdy klient za pośrednictwem serwisu Inwestor online wybrał usługę otrzymywania powiadomień za pośrednictwem SMSów, zarejestrowanie urządzenia powoduje zamianę części z nich (informacja o cenie instrumentu na otwarciu, wartości indeksu WIG20 na otwarciu oraz komunikatów o przekroczeniu zdefiniowanego wcześniej przez klienta progu cenowego dla danego instrumentu) na komunikaty PUSH.

 

Zmiana PIN

PIN jest kodem, znanym tylko użytkownikowi, wykorzystywanym do logowania. Opcja ta umożliwia zmianę wykorzystywanego kodu PIN na nowy w dowolnym momencie. Wystarczy podać aktualny kod PIN, a następnie dwa razy nowy kod PIN i zaakceptować tę operację . Ponadto klient może sam zdecydować czy chce się logować za pomocą hasła maskowanego czy standardowego. Dyspozycję zmiany sposobu logowania można złożyć w zakładce Moje usługi/Dyspozycje/Dostęp do serwisu Inwestor online/mobile oraz aplikacji Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex