Zamawianie usług

 

 

Gdzie jest ta opcja?

Menu poziome: "Moje usługi"

 

Funkcjonalność

Tu można zmodyfikować zakres świadczonych usług, a także dostarczanych i przekazywanych informacji.

 

Rachunki / Rozszerzenie umowy

Rozszerzenie umowy jest możliwe dzięki dostępnym tu dyspozycjom, rozszerzającym zakres usług w ramach posiadanego rachunku lub poprzez otwarcie rachunków udostępniających rozszerzony zakres usług.

 

Notowania i analiza techniczna

Można tu zamówić notowania giełdy warszawskiej i giełd zagranicznych oraz dostęp do programu analizy technicznej AmiBroker.

 

Alerty SMS / E-mail

W tym miejscu możliwe jest:

  • definiowanie, modyfikacja oraz odwoływanie alertów cenowych wysyłanych jako wiadomości SMS na telefon komórkowy, a także aktywacja wysłania informacji o wartości indeksu WIG20, największym wzroście, największym spadku kursów giełdowych na otwarcie notowań ciągłych,
  • wybranie metod (kanałów), jakimi będą dostarczane informacje o zdarzeniach na rachunku oraz informacje o materiałach analitycznych przygotowywanych przez pracowników Santander Biuro Maklerskie,
  • zamówienie pakietu SMSów do wykorzystania przy wspomnianych powyżej alertach i powiadomieniach. Sprawdź koszt powiadomień SMS.

Jeśli w aplikacji mobilnej zarejestrowano urządzenie, alerty SMS zostaną zamienione na darmowe komunikaty PUSH.

Dyspozycje

Są tu dostępne dyspozycje rozszerzające zakres usług świadczonych przez Santander Biuro Maklerskie.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex