Informacje dla Klientów, którzy mieli zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9.11.2018 r.
 

 

Witamy w Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie witamy Państwa w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

Informujemy, że zakończono proces przenoszenia serwisu internetowego, z którego korzystali Państwo w zakresie usług maklerskich do dnia 9 listopada 2018 r. Po przeniesieniu serwisu do sieci informatycznej Santander Bank Polska S.A. nie uległa zmianie jego funkcjonalność, zasady logowania ani Państwa login i hasło. Serwis działa pod nową nazwą „Makler”.

Zachęcamy do logowania do usług maklerskich pod nowym adresem:
https://makler.santandersecurities.pl

Z serwisem Makler można połączyć się również klikając w poniższy przycisk


Przypominamy również, że w zakresie usług maklerskich obsługa kontynuowana jest z zachowaniem dotychczasowych warunków. Szczegóły dostępne są na stronie santander.pl/ms/integracja

 

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex