Informacje dla Klientów, którzy mieli zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9.11.2018 r.
 

Wpłaty i wypłaty środków

 

 

Wpłaty na rachunek maklerski

Istnieją dwa sposoby zasilenia rachunku maklerskiego Makler:

 • przez Internet - poprzez użycie przycisku "Pobierz z Banku" dostępnego po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego Makler.

W ten sposób natychmiast przelejesz środki z powiązanego rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A.

 • przelewem bankowym - na jeden z wymienionych rachunków bankowych:
  • dla PLN: 47 1910 1123 2200 4310 2141 0006
  • dla EUR: 04 1910 1123 2200 4310 2141 0004
  • dla USD: 58 1910 1123 2200 4310 2141 0002
  • dla CHF: 81 1910 1048 2802 2200 4310 0009
  • dla CAD: 11 1910 1048 2802 2200 4310 0008
  • dla NOK: 54 1910 1048 2802 2200 4310 0010

Odbiorca:
Santander Securities S.A.
ul. Pereca 1
00-849 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: numer rachunku maklerskiego/imię i nazwisko, np. 43100001/Jan Kowalski

 

Przelewy z rachunku maklerskiego

Istnieją trzy sposoby wypłaty (przelewu) środków z rachunku maklerskiego Makler:

 • przez Internet - poprzez użycie przycisku "Wykonaj przelew" dostępnego po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego Makler.

W ten sposób środki z rachunku maklerskiego natychmiast trafią na powiązany rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A., wskazany przez Klienta w Karcie Klienta.

 • telefonicznie - pod numerami telefonów:
  • 801 18 18 18 - dla Klientów posiadających dostęp do Santander internet
  • (012) 625 80 88 - dla Klientów posiadających hasło telefoniczne

 

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex