Otwarcie rachunku w Santander Biuro Maklerskie

Kto może zostać klientem Santander Biuro Maklerskie?
Czy otwarcie rachunku maklerskiego wymaga wizyty w placówce?
Jak można uzyskać dostęp przez Internet do otwartego rachunku w Santander Biuro Maklerskie?
Czy dla otwarcia rachunku z dostępem przez sieć Internet wymagane jest zasilenie rachunku określoną minimalną kwotą?
 

Logowanie

Jak zalogować się do serwisu Inwestor online na stronach WWW?
Kody dostępowe. Co to jest NIK, PIN, PUK, token?
Trzykrotnie pomyliłem kod PIN i zablokowałem dostęp do serwisu internetowego, co zrobić?
Zapomniałem kod PIN i nie mogę zalogować się do serwisu internetowego, co zrobić?
Posiadam NIK, PIN i token Santander Bank Polska S.A. Czy mogę ich używać w serwisie Santander Biuro Maklerskie?
Czy możliwe jest korzystanie z tokena wydanego przez inną instytucję finansową?
Jak korzystać z tokena (generatora haseł)?
Zapomniałem PIN do tokena, co zrobić?
Chciałbym zmienić PIN do tokena.
Czy konieczna jest obsługa plików "Cookies" dla celów obsługi serwisu Inwestor online?
Jak zalogować się do aplikacji Inwestor mobile?
 

Funkcjonalność serwisu internetowego

Ile maksymalnie rachunków do przelewów środków finansowych mogę zdefiniować?
Jak szybko przekazywane są zlecenia złożone przez Internet?
Złożyłem zlecenie kupna w godzinach nocnych a pozycja Wysokość dostępnych środków pod zlecenia nie uległa zmianie.
Złożyłem dyspozycję anulacji zlecenia w godzinach nocnych, serwis potwierdził przyjęcie dyspozycji, ale zlecenie nadal znajduje się w zestawieniu Zlecenia – Bieżące.
Złożyłem zlecenie w godzinach nocnych a następnego dnia okazuje się, że brak było pokrycia na zlecenie.
Czy mogę dokonywać transakcji odwrotnych, czyli wielokrotnie kupować i sprzedawać tego samego dnia akcje tej samej spółki?
Często nie wiem, w jakie walory zainwestować oraz czy sprzedawać już posiadane instrumenty finansowe.
Czy rachunek w Santander Biuro Maklerskie jest oprocentowany?
Mam wątpliwości dotyczące funkcjonalności bądź interpretacji informacji odczytanych z serwisu internetowego / aplikacji mobilnej. Czy mogę liczyć na pomoc?
Jaki jest okres bezczynności i jak zachować ciągłość sesji w serwisie Inwestor online?
Czy w systemie Inwestor online mogę otrzymać bieżącą wycenę oraz rentowność instrumentów finansowych?
Czy istnieje możliwość zabezpieczania pozycji w kontraktach terminowych papierami wartościowymi (blokowanie papierów wartościowych pod depozyt dla kontraktów terminowych)?
Czy mogę zamknąć otwarte pozycje w kontraktach terminowych bez konieczności posiadania wolnych środków pieniężnych w chwili składania zlecenia?
Czy istnieje usługa pozwalająca na otwieranie dodatkowych portfeli w ramach indywidualnego rachunku prowadzonego dla kontraktów terminowych?
Inwestuję na rynku kontraktów terminowych, czy mogę śledzić historię Codziennych Rozliczeń Rynkowych (CRR)?
Czy możliwe jest inwestowanie poprzez rachunek inwestycyjny na zagranicznych rynkach kasowych i terminowych?
 

Wymagania sprzętowe i programowe

Jakie są minimalne wymogi dotyczące komputera i oprogramowania, niezbędne, by korzystać z notowań w czasie rzeczywistym w serwisie Inwestor online?
Mam problem z uruchomieniem programu do odbioru notowań giełdowych (NOL3).
Mam kłopoty z konfiguracją sprzętu oraz instalacją oprogramowania. Czy mogę liczyć na pomoc?
 

Bezpieczeństwo

Jakie środki bezpieczeństwa oferuje Santander Biuro Maklerskie dla klientów składających zlecenia na stronie WWW?
Czy posiadając przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowanie mniejsze niż 128-bitowe mogę korzystać z serwisu WWW Santander Biuro Maklerskie?
Co mam zrobić, gdy podczas korzystania z Inwestor online w przeglądarce pojawia mi się komunikat: "Strona zawiera elementy bezpieczne i niebezpieczne"?
Jakie ustawienia przeglądarki związane z bezpieczeństwem są wymagane, aby uzyskać dostęp do serwisu Inwestor online?
 
Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex