PRIIP / KID

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), twórcy produktów PRIIP zobowiązani są do sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje (tzw. KID) w celu umożliwienia klientom indywidualnym (detalicznym) zrozumienia i porównania kluczowych cech PRIIP i ryzyk z nimi związanych, natomiast osoby doradzające w zakresie PRIIP lub go sprzedające, takie jak Santander Biuro Maklerskie, przekazują tym inwestorom dokument KID z należytym wyprzedzeniem, zanim ci inwestorzy zostaną związani jakąkolwiek umową lub ofertą dotyczącą PRIIP.

Do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania (PRIP) zalicza się w szczególności instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane, fundusze i certyfikaty inwestycyjne.
Klienci przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w instrumenty PRIP powinni zapoznać się z dokumentem KID.

Santander Biuro Maklerskie udostępnia dokumenty KID na stronie internetowej bm.santander.pl/KID lub w formie papierowej w placówkach oferujących usługi maklerskie.

Pliki cookie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Santander Biuro Maklerskie oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.
Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Serwis Makler

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Santander Bank Polska S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex